Jobbet "Selvstændig og serviceminded sagsbehandler" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Selvstændig og serviceminded sagsbehandler - genopslag

Har du lyst til at arbejde i en dynamisk og anderledes virksomhed med brugere over hele verden, så læs videre!

Om os
Vi tilbyder et job hos en af Danmarks største leverandører af digitale systemer og services. Vores godt 350 medarbejdere leverer IT-løsninger og rådgivning til hele Forsvaret; fra åbne mailsystemer til klassificerede krisestyringsnetværk, fra Artisk Kommando til Adenbugten. Vi leverer den digitale infrastruktur, der gør at 19.000 brugere i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen kan arbejde effektivt, og vi administrerer de kommunikationskanaler og logistiksystemer, der er afgørende for, at Forsvaret kan løse alt fra demografisk understøttende opgaver til indsatser i forbindelse med forurening, katastrofer og redning.
Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø i moderne rammer med en arbejdsuge på gennemsnitlig 37 timer, fleksibel arbejdstid og betalt frokostpause.

Om stillingen
Du kommer som sagsbehandler til at indgå i et team, der pt. består af 5 militære og civile medarbejdere - foruden elementlederen er vi et team med en sagsbehandler, to IT specialister og en IT assistent.

Du vil, afhængig af din profil, få ansvaret for en IT Infrastructure Library (ITIL) processer indenfor ”Service Operation”, hvorfor kendskab til ITIL og sagsbehandlingsværktøjet Remedy er ønskværdigt.

Du vil også få en spændende og vigtig rolle og opgaver i relation til projekt ”Servicedesk og ITSM modning”. Projektet har bl.a. til formål at opdatere eksisterende og nye ITIL processer for hele IT koncernen.
Som sagsbehandler vil du endvidere komme til at indgå i planlægning, koordination og deltagelse i projekter på tværs i hele organisationen. Du bistår endvidere Koncern IT i udarbejdelsen og vedligeholdelsen af nødvendige instrukser, procedurer og vejledninger i forhold til serviceleverancer.

Det forventes, at du kan indgå i tværorganisatorisk samarbejde med andre sektioner i koncernen for at gøre organisationen skarpere til at levere IT-service.

Endelig vil du blive ansvarlig for praktisk uddannelse og varetagelse af vores Vagthavende Service Manager (VSM) funktion, herunder bestemmelsesgrundlaget.
VSM er en nøgle- og beredskabsfunktion og kan udenfor normal arbejdstid sidestilles med en traditionel Vagthavende Officer, med de beføjelser, det indebærer. VSM håndterer bl.a. alle de services i henhold til aftalte servicemål og er ansvarlig for den daglige håndtering af særlige incidents på tværs af organisationen. VSM bemandes af en vagtroste, hvori du vil indgå. Der vil typisk være tre til fire tilkaldevagter om måneden.

Omgangstonen i sektionen er fri og uformel.

Om dig
Som civil har du stor IT proceserfaring, gerne med ledelse og en akademisk baggrund/uddannelse - og meget gerne et bredt kendskab til Forsvarets kerneproduktion.

Har du militær baggrund forventer vi, at du har et bredt kendskab til Forsvarets kerneproduktion og operative militære arbejdsvilkår, herunder erfaring fra udsendelse i internationale operationer eller sejlads med Søværnets skibe. Det vil være en fordel, at du har erfaring fra en stilling som chef for en underafdeling eller fra en stilling ved en af Forsvarets højere stabe (niveau II/III).

Du har et godt analytisk gen, kombineret med at du har praktisk erfaring med at arbejde med ITIL processer. Vi ser gerne, at du har arbejdet som manager indenfor Service Operation.
I vores team lægger vi stor vægt på kompetencer som kommunikation, faglighed, fleksibilitet og helhedsorientering.

Din fleksibilitet gør dig i stand til at arbejde i et omskifteligt miljø, hvor samarbejde og service er nøgleord, og hvor fokus og krav kan ændre sig fra dag til dag. Din høje faglighed og energi signalerer, at du brænder for at IT skal skabe værdi for slutbrugerne.

Hvis du er eller har været militær ansat, ser vi gerne at du har erfaring med at kommunikere med forsvarets brugere og kunder. Vi forventer, at du har et bredt kendskab til Forsvarets kerneproduktion og operative militære arbejdsvilkår, herunder erfaring fra udsendelse i internationale operationer eller sejlads med søværnets skibe. Det vil være en fordel, at du har erfaring fra en stilling som chef for en underafdeling eller fra en stilling ved en af Forsvarets højere stabe (niveau II/III).

Slutteligt skal du kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG.

Ansættelsesvilkår
Som civil bliver du ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst.

Som militær besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for IT-Servicecentersektionen, major Hans Henrik Blumensaadt, på telefon 7281 4731 eller kaptajnløjtnant Mikkel Hartvig 7281 5740.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 7281 9178.

Ansøgningsfristen er 21. november 2019. Samtaler forventer at blive afholdt i uge 47, 48 eller 49.

Vi forventer tiltrædelse pr. 1. december 2019 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingerne via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som kandidatbevis, uddannelsesbeviser, mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge
stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder