Jobbet "Sektionschef til udvikling af jernbanen" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vil du som vores nye sektionschef være med til at videreføre retningen for Anlægsudviklings arbejde med at udvikle en grøn og attraktiv jernbane? Vi leder efter dig, der hurtigt kan sætte dig ind i både komplekse og komplicerede tekniske problemstillinger og omsætte dem til politiske beslutningsoplæg.

Som sektionschef vil du blive sat i spidsen for Anlægsudvikling, der bredt beskæftiger sig med en fortsat udvikling af jernbanen i Danmark. Sektionen analyserer projekter fra idé til beslutning med baggrund i bl.a. samfundsøkonomiske analyser og visioner for den fremtidige trafikering af banen. I Anlægsudvikling udarbejdes beslutningsgrundlag for de kommende baneprojekter, og sektionen er i den forbindelse ansvarlig for at koordinere den indledende projektering af projekterne frem til politisk beslutning.

Anlægsudvikling er en del af Banedanmarks anlægsdivision, som udfører alle projekter – både fornyelse af den eksisterende bane og anlæg af ny funktionalitet. Sektionen er hjørnestenen i at undersøge de mange projekter, der politisk blev sat i gang med ”Infrastrukturplan 2035”. Planen omfatter undersøgelser af meget store projekter som fx en ny bane mellem Silkeborg og Aarhus, en kapacitetsudvidelse ved Ringsted og en ombygning af Københavns Hovedbanegård. Desuden gennemføres strategiske undersøgelser af fx en ny forbindelse over Lillebælt, indførelse af batteritog og en lang række mindre projekter, som øger tilgængelighed og sikkerhed på landets stationer.

Faglig udvikling af medarbejdere og gode rammer for gennemførelse af projekter
Anlægsudviklings består i dag af fem teams med i alt 35 medarbejdere. Hvert team ledes af en teamleder eller en faglig koordinator.

De tre projektteams huser AU’s projektledere, der står i spidsen for Planlægnings anlægs- og fornyelsesprojekter. Projektlederne holder styr på tidsplan, budget og kvalitet i projekterne, og koordinerer samarbejde og leverancer både internt og på tværs af Banedanmarks organisation.

I teamet for politik og support arbejdes med generalistopgaver, formidling og administration, herunder bl.a. ledelsessupport og økonomi. Teamet arbejder på tværs af hele Planlægning, og beskæftiger sig især med at understøtte sektionens projekter samt samarbejdsfladerne over mod det politiske niveau i departement og Folketing.

Det sidste team beskæftiger sig med trafikale og samfundsøkonomiske analyser samt klimaberegninger af kommende jernbaneprojekter. Arbejdet med at beregne og reducere Banedanmarks CO2-aftryk er også forankret i denne del af sektionen. Teamet ledes dagligt af en faglig koordinator men medarbejderne refererer personalemæssigt til sektionschefen.

Som sektionschef har du det fulde faglige ansvar for alle sektionens leverancer. Du skal gennem dine teamledere sikre et tæt samarbejde mellem de enkelte teams, og det vil være din opgave at sikre, at alle projekter gennemføres og afrapporteres inden for de politisk fastsatte kommissorier på et solidt fagligt niveau.

Dine primære opgaver bliver at:

  • skabe rammerne for, at teamlederne kan gennemføre deres projekter
  • gå forrest og vise vejen for det gode samarbejde og skabe et respektfuldt og inkluderende arbejdsmiljø med både social og faglig tryghed
  • klæde teamlederne på til at udvikle deres medarbejdere med det formål at fastholde et socialt og teknisk stærkt sammentømret hold
  • have det samlede overblik over projekterne og projektplanerne i sektionerne via overholdelse af struktureret målstyring og tavlemøder
  • indgå i dialog med topledelse og departement om udvikling af fremtidens grønne og attraktive jernbane.

Tillidsvækkende og synlig leder med flair for samarbejde og analyse
Vi forestiller os, at du enten har en teknisk baggrund med erfaring fra at arbejde i en politisk styret organisation, eller at du har en samfundsvidenskabelig baggrund og har arbejdet med et teknisk kompliceret område. Det er en fordel, hvis du har indsigt i jernbanens kompleksitet – eller at du har erfaring fra et lignende område.

Du har en grad af erfaring med personaleledelse, og har vist, at du både kan sætte dig fagligt i spidsen og at du kan sikre motivation og udvikling af medarbejdere. Du vil blive inkluderet i Banedanmarks interne lederuddannelse uanset baggrund.

Som sektionschef kommer du til at referere til områdechefen og vil skulle fastholde og udvikle et tæt samarbejde med medarbejdere og ledere i resten af Banedanmark. Du skal derfor være en dygtig kommunikatør, der formår at kommunikere både opad og nedad.

Som person er du analytisk skarp og har udpræget flair for samarbejde og udvikling, samtidig med, at du kan sikre leverancer, som kommer hele vejen rundt om den teknisk faglighed, det økonomisk grundlag, er juridisk holdbare og politisk efterspurgte. Du er struktureret og drevet af at skabe gode samarbejder og projekter samtidig med, at du er i stand til at bevare ro og overblik – også i pressede situationer. Derudover er du ikke bange for at gå forrest, når der skal træffes beslutninger.

Dine nye arbejdsplads
I Anlægsdivisionen har vi det samlede ansvar for alle infrastrukturprojekter lige fra planlægning og projektering til udførelse samt aflevering til drift. Med en årlig omsætning på ca. 4-5 mia. kr. og ca. 800 medarbejdere er vi en af de største statslige bygherreorganisationer i Danmark. Anlæg er organiseret i en matrixlignende organisation, hvor forskellige sektioner udarbejder leverancer til projekterne.

Du vil få arbejdssted på vores moderne og lyse hovedkontor centralt i København ved Dybbølsbro station og Fisketorvet. Vi kan bl.a. tilbyde fitnessrum og Falck Health Care sundhedsordning.

Løn
Som akademiker ansættes du som chefkonsulent med personaleansvar efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og AC.  

For HK er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Skatteministeriet og HK/STAT, Danmark. Stillingen er placeret i løngruppe 4.  

For både AC og HK gælder det, at den endelige løn fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer samt at der tilkommer pension i henhold til overenskomsten. 

Stillingen vil eventuelt kunne besættes på åremål.

Ansøgning og kontakt
Har du spørgsmål eller vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdechef Thomas Bruun Jessen på tlf.nr.: 41163839.

Send venligst din ansøgning med CV via linket ”Ansøg”. Der vil blive afholdt samtaler løbende.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder