Jobbet "Sektionschef til IT-Porteføljestyring " er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Verden er under forandring, og det påvirker trusselsbilledet, teknologien og de forventninger, der er til it-området i det danske forsvar. IT-området skal i de kommende år udvides og udbygges – for et stærkt forsvar bygger på et robust digitalt fundament. It i Forsvarsministeriets koncern skal kunne understøtte hele koncernens aktiviteter i fred, krise og krig.

Motiverer det dig at veksle mellem udarbejdelse af konkrete leverancer og ledelse af et team af specialister, der planlægger, controller og hjælper projekter og aktiviteter godt på vej? Har du lyst og evner til at sætte dit præg på og drive udviklingen af styringsstandarder og processer i Forsvarsministeriets koncernfælles It-organisation, der forventes at stå foran en massiv organisatorisk vækst og forandring? Så er du måske vores nye sektionschef for porteføljestyringssektionen i Program it-konsolidering og transition.

Vi søger en sektionschef, der kan hjælpe med at samle og lede et team af erfarne kollegaer og samtidigt selv medvirke til at sikre god styring og ledelsesbetjening.

Om os
Vi er samlet set ca. 600 ansatte i det koncernfælles IT, som organisatorisk hører til i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Vi er pt. i gang med at etablere en ny og på sigt væsentlig styrket IT-organisation, der forventes idriftsat primo 2023. Du vil som udgangspunkt blive ansat som sektionschef for et mindre specialistteam. Opgaven forventes dog hurtigt at udvikle sig i både omfang og kompleksitet – og der er dermed potentiale for, at den rette kandidat med tiden vil få væsentligt større ansvar.

Porteføljestyringssektionen arbejder med planlægning, portefølje- og kapacitetsstyring samt tilhørende ledelsesbetjening. Vi sikrer overblik og gennemsigtighed, så topledelsen kan træffe gode beslutninger, og vi sikrer koordination, sparring og controlling, så projekter og aktiviteter har optimale betingelser for at lykkes.

Om stillingen
Vi søger en dygtig og energisk kollega og sektionschef, der kan samle vores erfarne specialister om dels at styre vores IT-portefølje, dels at videreudvikle vores fremtidige måde at udføre porteføljestyring og at samarbejde i organisationen. Du vil selv skulle løfte nogle af teamets leverancer. Vi sammensætter dine arbejdsopgaver i samarbejde med dig baseret på dine ønsker og kompetencer – og naturligvis vores og teamets behov.

Vi søger en person, der kan samle sektionen og koordinere mellem medarbejderne, som på den ene side arbejder datafokuseret, systematisk, kontrollerende og procesloyalt, og på den anden side udviklingsorienteret, supporterende og i stadig dialog med en række interessenter i relation til eget arbejdsområde.

Overordnet set er opgaven i samarbejde med dine medarbejdere og dine kollegaer at planlægge, controlle og koordinere It-porteføljen til støtte for ledelsen og projektlederne. Du fremmer gennem dialog, samarbejde samt tydelig krav og målsætninger kvalitet i sektionens leverancer og i opfølgning på projekters leverancer, økonomi, ressourcer og risici.

Opgaver
De specifikke opgaver som du og teamet skal løse er:

• Planlægning og porteføljestyring
• Kvalitetssikring af projekters fremdrift, herunder tilsikre nødvendig dokumentation
• Rådgivning af projektledere og projektdeltagere i gennemførelse af udviklingsprojekter
• Review af projekter og udviklingsaktiviteter
• Styring og konsolidering af ressourcebehov
• Produktnedbrydning og projektplanlægning
• Risikostyring ift. porteføljen
• Udvikling og implementering af koncepter, modeller og processer for fremtidig porteføljestyring.

Vi forventer, at du bidrager konstruktivt ind i implementering af ny organisation, og det står helt centralt for dig at udvikle og/eller optimere praksisser for porteføljestyring.

Om dig
Du har enten en militær eller civil baggrund eller en kombination heraf.

Hvis du har en militær baggrund, er du udnævnt major/orlogskaptajn. Derudover vil det være en fordel, hvis du har erfaring fra planlægnings- og/eller udviklingsstillinger f.eks. fra stabs- eller projektarbejder i en højere stab.

Hvis du har en civil baggrund, lægger vi vægt på, at du har en relevant akademisk eller anden relevant uddannelse.

Vi ser meget gerne, at du har indgående erfaring med porteføljestyring, projektledelse herunder fx risikostyring, gevinstrealisering eller ressourcestyring samt erfaring med digitalisering, forligsimplementering, it-procesoptimering eller ledelsesbetjening - gerne fra arbejde i større organisationer.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med og flair for digital forretningsudvikling, større forandringsprocesser og styring af komplekse it-projekter, og du er naturligvis vant til at arbejde med Microsoft Office.

Vores team og chefgruppe passer bedst med en holdspiller, som er forandringsparat og kan lide at skabe resultater.

Ansættelsesvilkår
Militær ansættelse: Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer

Som ansat under Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte fungerende afdelingschef Dorthe Hertz på telefon 2679 8701.

Hvis du har spørgsmål til de militære løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Thomas Krog på telefon 7281 9159.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Civil ansættelse: Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende overenskomst. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte fungerende afdelingschef Dorthe Hertz på telefon 2679 8701.

Hvis du har spørgsmål til de civile løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Mette Karoline Kunz på telefon 4033 7880.

Ansøgningsfristen er den 24. august 2022. Der afholdes løbende samtaler. Stillingerne er til besættelse snarest muligt og senest den 1. oktober 2022.

I forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrundt til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.