Hos os har vi trafikanten i fokus. Vi sikrer fremkommelighed og trafiksikkerhed for trafikanterne samtidig med at vi skaber rammerne for et sikkert arbejdsmiljø, når der udføres vejarbejde. Alle forhold er vigtige og skal balanceres i vores arbejde med sagsbehandling.

Vejarbejderne skal kunne gennemføres under de rette trafikafviklingsmæssige forhold med mindst mulig gene for trafikken og med en trafikinformation der er præcis og troværdig.

Dit ansvar og opgaver
”Vi forventer ikke, at du er 100-meter mester fra starten, og derfor vil vi også sørge for, at du får en solid oplæring i dine opgaver,” fortæller afdelingsleder Søren Carlsen Kjemtrup.

Du vil få ansvar for sagsbehandling af ansøgninger om ’Råden over vejareal’ i forbindelse med anlægs- og driftsopgaver. Det betyder, at du skal behandle godkendelser af afmærkninger og vilkår ved vejarbejder på statsvejene. Arbejdet vil indeholde beregning og vurdering af kapacitet samt omløbstider for midlertidige signaler, så trafikken bedst muligt kan passere vejarbejderne.

Du skal løse opgaverne i et samarbejde med kolleger i Vejdirektoratet på tværs af Danmark. Du vil få kontakt til alle aktører i forbindelse med et vejarbejde, herunder entreprenører og borgere, og du skal til dagligt søge at løse opgaverne i et samarbejde med flere forskellige fagligheder. Du vil blive en del af et uformelt team, hvor myndighedsbehandling af høj faglig kvalitet er i fokus.

På sigt vil du også blive involveret i Vejdirektoratets egne udbudsprojekter i forhold til afmærkning og vilkår til vejarbejder og vejprojekter, der gennemføres af andre bygherrer på statens veje.

Din profil – ingeniør, konstruktør eller noget helt tredje
Du er uddannet ingeniør, har en akademisk uddannelse eller har arbejdet med tilsvarende opgaver i en tidligere stilling (f.eks. i entreprenørbranchen, i (færdsels-)politiet eller lign.).

Vi ser gerne, at:

  • du bringer din faglighed i spil i opgaveløsningen – og bidrager til udvikling af forretningsgange. Du har en interesse for innovative løsninger og er udstyret med en ”krøllet hjerne” der kan bringe nye perspektiver på banen.
  • du er udadvendt og kommunikerer godt både i skrift og tale
  • du har flair for IT og digitale værktøjer

Om os
”Hvis der er noget, som virkelig trækker tænder ud i en opgave, så forventer vi, at du er klar på at søge hjælp og vejledning hos os andre. Vi lykkes sammen”, afslutter Søren.

Du bliver en del af afdelingen ”Trafikafvikling og Belægninger Vest”, hvor vi har ansvaret for opgaver indenfor trafikafvikling på statens veje vest for Storebælt.

Vi sagsbehandler mange forskelligartede opgaver som afmærkning af vejarbejder, afmærkninger ved arrangementer, tilladelser til kørsel med særtransporter mm. på statens veje. Vi bidrager med input om trafikafvikling til udbudsmaterialer ved større og mindre anlægs- og driftsprojekter, fører trafiktilsyn og medvirker til udarbejdelse af vejregler mm.

Vi er ca. 40 engagerede medarbejdere i afdelingen, med forskellige baggrunde som bl.a. ingeniører, teknikere og kontorfunktionærer, og vi lægger stor vægt på både de faglige og de sociale kompetencer.

Vi trives i en uformel atmosfære, hvor vi godt kan have det sjovt, mens vi udfører professionelt arbejde. Du er derfor meget gerne humørfyldt og positiv i din tilgang til andre mennesker.

Vi er fordelt på vores arbejdspladser i Aalborg, Skanderborg og Middelfart og har et velfungerende distance- og ledelsessamarbejde med stor brug af virtuelle møder.

Dine løn- og ansættelsesvilkår – mulighed for ugentlige hjemmearbejdsdage
Du vil blive ansat og aflønnet efter gældende statslig overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg alt efter dine kvalifikationer.

Vi prioriterer, at der er en god balance mellem familie og arbejde, og der vil være mulighed for ugentlige hjemmearbejdsdage.

Vejdirektoratet er en styrelse under Transportministeriet. Dit ansættelsesområde vil være Transportministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner.

Du vil som udgangspunkt blive ansat i Vejdirektoratet Aalborg.

Ansættelsen er betinget af, at du har et gyldigt kørekort (kategori B).

Læs mere
Vil du vide mere om Vejdirektoratet og om, hvad det vil sige at arbejde hos os, kan du læse mere om vore opgaver og medarbejdere på www.vejdirektoratet.dk.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder
Søren Kjemtrup på telefon 7244 2424, mobiltelefon 2248 4678 eller på mail sckj@vd.dk.¨

Er du interesseret?
Send din ansøgning og CV senest torsdag den 29. september 2022. Vi forventer at afholde samtaler i uge 40.

Forventet ansættelsesdato er den 1. december 2022.

Søg stillingen ved at trykke på linket ”Ansøg”. Vedhæft ansøgning, cv, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter.

Vejdirektoratet ønsker at afspejle det omgivende samfund i medarbejdersammensætningen og opfordrer derfor alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.