Gå til hovedindhold
Jobbet "Sagsbehandlere til Bygge- og Miljøområderne" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

På vej mod en fast forbindelse under Femern Bælt

Lolland Kommune opruster - vil du med på holdet i en kommune med højt til loftet og store visioner for fremtiden?

”Der er en ting vi ved om fremtiden: Den bliver anderledes end den verden, vi kender og selv er vokset op i. Derfor handler arbejdet med fremtidens kommune ikke kun om at bevare. Det handler om at fastholde visionen om en bedre fremtid for Lolland og om at have det fornødne mod til at se og forfølge de muligheder som også følger med, når samfundet forandrer sig.”
(Citat fra forordet til Lolland Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi 2016-2030).

Byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen er tættere på at blive igangsat end nogensinde før.
Vi står, med andre ord, overfor at skulle myndighedsbehandle produktionsanlæg mv. til et af Danmarks største anlægsprojekter - den faste forbindelse over Femern Bælt. Og som kommune er det naturligvis en mærkesag for os at sørge for en smidig sagsbehandling i forbindelse med byggeriet.

Vi forudser, at det bliver en travl tid med mange spændende arbejdsopgaver og derfor søger vi to nye kolleger til at indgå i myndighedsarbejdet på virksomhedsområdet og byggesagsområdet.
Stillingerne er forankret Teknik- og Miljømyndigheden i hhv. Byggeri og Ejendomme og Natur og Miljø.

Byggesagsbehandler
At være byggesagsbehandler i Lolland Kommune betyder, at man har lyst til at udføre den traditionelle myndighedsrolle på en ny og anderledes måde. Vi ønsker at gøre op med den traditionelle myndighedsrolle og i stedet fungere som indgangen til byggeprojekter i forhold til de kommunale myndighedstilladelser. Med andre ord, bliver man som byggesagsbehandler i Lolland Kommune medspiller i byggeprojektet og sikrer, at sagerne håndteres i forhold lovgivningen, så almenvældets interesser tilgodeses og byggelovens formål om sikkerhed og sundhed overholdes.
Hvis du kan se dig selv i den rolle, er det måske dig vi søger!

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

  • at foretage koordinerende, helhedsorienteret samt selvstændig byggesagsbehandling med virksomhed og borger i centrum
  • at bidrage med byggefaglig viden til øvrige kolleger
  • at arbejde med borgerbetjening
  • at bidrage til løsning af andre opgaver i teamet og sektoren i øvrigt

Kendskab til et eller flere af følgende områder vil være et ekstra plus:

  • grundlæggende forvaltningsretlige principper
  • arbejde i en politisk styret organisation og erfaring for udarbejdelse af sagsfremstillinger
  • BBR og geokodning
  • WebGIS

Vi lægger vægt på, at du:

  • har en byggeteknisk uddannelse, gerne som bygningsingeniør, bygningskonstruktør, arkitekt eller lignende
  • har erfaring med vurdering og beregning af bygningskonstruktioner
  • har erfaring med behandling af sager af større byggerier
  • udviser fagligt overblik og har et solidt kendskab til byggeloven og bygningsreglementet
  • prioriterer dialog med borgere og professionelle rådgivere, så løsninger findes i samspil
  • har erfaring med myndighedsgodkendelse af byggesager, gerne som byggesagsbehandler

Miljøsagsbehandler til virksomhedsområdet
At være miljøsagsbehandler på virksomhedsområdet i Lolland Kommune betyder, at man har en serviceorienteret tilgang i sin udøvelse af myndighedsarbejdet. Og at man brænder for at håndhæve den gældende lovgivning og vejlede virksomheder og borgere. Har du lyst til et job med faglige og personlige udfordringer og kunne du tænke dig at blive en del af et dedikeret team, som prioriterer faglig kvalitet, er det måske dig vi søger!

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

  • at udarbejde miljøgodkendelser til virksomheder
  • at behandle ansøgninger om VVM-screening
  • at føre miljøtilsyn hos virksomheder
  • at håndhæve miljøbeskyttelsesloven
  • at revurdere virksomheders miljøgodkendelser

Kendskab til et eller flere af følgende områder vil være et ekstra plus:

  • grundlæggende forvaltningsretlige principper
  • lovgivningen på affaldsområdet
  • arbejde i en politisk styret organisation
  • WebGIS

Vi lægger vægt på, at du:

  • har en relevant, videregående uddannelse fx. som ingeniør eller lign.
  • har erfaring fra tidligere job med miljømyndighedsarbejde på virksomhedsområdet
  • har kendskab til miljøbeskyttelsesloven

For begge stillinger forventer vi, at du:

  • er dygtig til at kommunikere skriftligt og mundtligt samt kan indgå i konstruktiv dialog både med virksomheder, borgere og det politiske niveau
  • kan indgå i tæt og helhedsorienteret samarbejde med kolleger og er rummelig og giver plads til andres faglighed
  • kan arbejde selvstændigt og struktureret med fokus på at få afsluttet opgaverne
  • kan holde fokus på en skarp, kyndig og smidig sagsbehandling
  • har sans for at navigere i en politisk styret organisation
  • tænker og arbejder digitalt og er i stand til at udnytte vores digitale værktøjer
  • kan tænke nyt og udfordre vanetænkning
  • har lyst til videndeling og faglig sparring med kolleger
  • trives med opgaver, som til tider indeholder interessemodsætninger, konflikter og korte deadlines
  • har lyst til at arbejde med en stor berøringsflade til både interne og eksterne samarbejdspartnere
  • brænder for at yde en god indsats for borgere og virksomheder
  • får noget fra hånden og kan lide at have travlt
  • har kørekort til kategori B

Til gengæld tilbyder vi:

  • en spændende, udfordrende og afvekslende hverdag
  • arbejde i et team, hvor der lægges vægt på tværfaglighed og en helhedsorienteret opgaveløsning via samarbejde og faglig sparring
  • kolleger med lyst og vilje til udvikling af faglighed og metoder
  • en åben, uhøjtidelig og venlig omgangstone samt frie rammer, hvor du i høj grad vil kunne få medindflydelse på opgaveløsningen og arbejdets tilrettelæggelse
  • en arbejdsplads i en kommune med høje, faglige ambitioner
  • gode muligheder for faglig opkvalificering

Løn og ansættelsesvilkår
Begge stillinger er på fuld tid, 37 timer ugentligt, med flekstidsordning. Arbejdsstedet er Fruegade 7, 4970 Rødby.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan du få hos:

  • Teamleder for Natur og Miljø, Beate Neergaard, tlf. 5467 6452
  • Teamleder for Byggeri og Ejendomme Rie Christiansen, tlf. 5467 6422
  • Byggesagsbehandler Lisbeth Andresen, tlf. 5467 6447
  • Miljøsagsbehandler Lasse Birch Højrup, tlf. 5467 6456
  • Miljøsagsbehandler Heidi Pejter Kristensen, tlf. 5467 6459

Du kan læse mere om Lolland Kommune på www.lolland.dk

Løn efter gældende overenskomst og efter principperne om lokal løndannelse.

Ansøgningsfrist er mandag d. 28. maj 2018.

Vi forventer at afholde samtaler mandag d. 11. juni 2018 for Byggesagsbehandlerstillingen og onsdag d. 13. juni for Miljøsagsbehandlerstillingen
Tiltrædelse efter aftale

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder