Skip to main content
  • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Ingeniør eller kaptajn til sektionen for Ildstøtte og Sensorer ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. 

Vil du arbejde med afgørende teknologier til udnyttelse af ildstøtten fra fly? Herunder systemer til dataudveksling, observation, afstandsmåling, måludpegning og præcis stedfæstelse. 

Er du stærkt til systemintegration og er du en ressourcestærk ingeniør eller kaptajn med flair for teknisk sagsbehandling? Så har vi en spændende og udfordrende stilling som teknisk sagsbehandler med rig mulighed for indflydelse på egen hverdag.

Om os
Kapacitetscentret Ildstøtte og sensorer beskæftiger i dag af 12 medarbejdere, som både er militære og civile. Sektionen består af ti tekniske sagsbehandlere med hver deres speciale samt en souschef og chef.

Vi anskaffer nye våben- og materielsystemer, tilvejebringer grundlaget for systemernes efterfølgende drift, drifter med kapacitetsbevarende og udviklende tiltag - og i den sidste ende står vi også for bortskaffelsen af systemerne. Populært sagt er det os, der løfter materielansvaret fra "vugge til grav", alt sammen i samarbejde med vores brugere og kunder i hele Forsvaret. 

Vores mål er at levere det relevante materiel som Forsvaret og vores soldater har behov for, herunder til størst mulig målopfyldelse, indenfor rammerne af vores lovgivning og økonomi.

Om stillingen
Du skal arbejde med såvel større og mindre anskaffelser i projekter og opgaver forbundet med drift af materiellet. Det faglige område er digitale støttesystemer til udførelse af ildstøtte fra fly, systemer til udpegelse af mål samt deling af video. Teknologierne er både hard- og software baserede. Derudover vil du skulle arbejde med et bredt udvalg af øvrige teknologier i sammenhænge med andre kapaciteter og platforme.

Arbejdsopgaverne og de efterspurgte kompetencer til løsning af disse spænder meget bredt. Du skal blandt andet deltage i forberedelse af udbud, herunder gennemføre markedsundersøgelser og drøfte krav med vores kunder og brugere. 

Du kommer til at deltage i kontraktforhandlinger vedrørende de tekniske specifikationer samt stå for implementeringen ved udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesdokumentation. Derudover skal du budgettere samt plan- og tilrettelægge opgaver indenfor råderum. 

Kompetenceudvikling vil ske ved sidemandsoplæring fra de andre medarbejdere i sektionen samt ved efteruddannelse. 

Arbejdet vil foregå i et spændende miljø og indebærer samarbejde med vores kunder i værnsstabene, leverandører, værksteder og de brugende enheder ved primært Hæren og Specialoperationskommandoen. 

Der må påregnes nogen rejseaktivitet i indland som udland ifm. markedsundersøgelser, verifikations- og brugertest samt inspektion af lagre, herunder til tider deltagelse i inspektioner ved Danske internationale missioner.

Om dig
Du er uddannet ingeniør og har arbejdet med et bredt felt af teknologier. Kendskab til militære operationer og teknologier vil være en fordel. 

Du kan også være kaptajn af linjen (M321) og gerne med baggrund som Forward Air Controller eller erfaring fra deltagelse i anskaffelser fra bruger/kundeorganisationen.

Du er proaktiv, handlekraftig samt fleksibel og trives i et omskifteligt miljø.

Du forstår at kommunikere og arbejde tværfagligt med kollegaer med vidt forskellige baggrunde. Du har kommunikationsevner på forhandlingsniveau på dansk og engelsk i skrift og tale.

Du har erfaring med drift af systemer og med projektarbejde - gerne som projektleder. Du har også erfaring med at arbejde efter principperne fra Prince 2.

Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt med dine opgaver i tæt samarbejde med ledelse og interessenter samt i overensstemmelse med prioriteter og rammer.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er klassificeret som M321 kaptajn eller C300 Ingeniør. 

Som kaptajn: Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede er ansat i Forsvaret, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret. 

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Som ingeniør: Du bliver ansat og aflønnet efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten, basistrin 4 - 8 som er anciennitetsafhængig (ca. 24.800 til 30.200). Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle tillæg afhængig af dine kvalifikationer og kompetencer. Der er til stillingen tillige knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Ugentlig arbejdstid er 37 timer inkl. frokost og det faste arbejdssted er i Ballerup. Arbejde udover de 37 timer afspadseres eller udbetales efter aftale.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde en sikkerhedsgodkendelse gennem hele dit ansættelsesforhold.

Kontakt og ansøgning
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til Major Tom Jensen på tlf. 7281 4951. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, kaptajn Martin Fyrstenberg 7281 9176.

Ansøgningsfristen er den 6. august 2017 og vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 32-33. Ansættelsen forventes at ske snarest muligt derefter.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamensbeviser og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
Ballerup
keyboard_arrow_up
Startdato
07. July 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
06. august 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse