Gå til hovedindhold
search
Jobbet "Sagsbehandler til SAP HR-sektion" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Har du lyst til og mod på at være med til at yde en kvalificeret og kompetent support til Forsvarets SAP-brugere indenfor HR-området? Så mangler vi en medarbejder, til vores Drifts- og vedligeholdelsesafdelings HR-sektion.

Om os
Vi indgår i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Vi drifter, vedligeholder og udvikler koncernens netværk, applikationer og arbejdsstationer. Endvidere drifter, vedligeholder og udvikler vi koncernens SAP-applikation kaldet DeMars. Vi forestår desuden koordinering, planlægning, ressource- og udliciteringsstyring, kapacitetsforvaltning samt sikkerhed og kvalitetsstyring mv. inden for informatikområdet.

Vores lokaler ligger i Hvidovre, hvor vi bor lyst, tæt på motorvej og med offentligt transport lige til døren. Du indgår i en sektion med fagligt engagerede, kompetente og sociale kollegaer og en chef, der i samarbejde med dig forsøger at skabe de bedste rammer og vilkår for din og teamets opgaveløsning.

I HR-sektionen arbejder vi under ansvar, med fokus på de afsatte ressourcer, og med en chef som er understøttende og uddelegerende i sin metode og ledelsesstil. Teamet du bliver en del af, er homogent og indeholder mange års erfaringer, så hvis du ikke selv kan det hele, har du mulighed for at få vejledning og rådgivning af dine kollegaer.

Om stillingen
Arbejdstiden er 37 timer om ugen med god fleksibilitet i møde- og gåtidspunkter og med mulighed for afspadsering af evt. merarbejde. 

Stilling har fokus på driften af SAP HR-moduler, med vægten lagt på interfaces mellem SAP HR og 3. partssystemer samt lønprocesserne med integration FI/CO. 

Arbejdsdagen bliver en blanding af drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt deltagelse i projekter, inden for vores ibrugtagne HR-moduler. Deltagelse i projektgrupper sker i samarbejde med Forsvarets Personalestyrelse og Værnsfælles Kommando. I dagligdagen indgår bl.a. opgaver som brugerstøtte, fejlretning, test, dokumentation og tabelrettelser samt oprettelse af - og opfølgning på sager, som eksterne leverandører skal løse indenfor eget ansvarområde. I forbindelse med implementering af projekter og ibrugtagning af ny funktionalitet, er der mulighed for at du skal deltage i et uddannelsesforløb for at tilegne dig ny viden.

Om dig
Det er et krav, at du har et vist kendskab til SAP HR-modulerne. Hvis du har erfaring med drifts- og vedligeholdelse af IT-løsninger, analyse og projektarbejde, vil det være en fordel, 

Som person er du servicemindet, udadvendt og velformulerende i både skrift og tale. Du har lyst til at være i en konstant læringsproces og evner at analysere dig ind i områder, der er komplekse, for at finde den bedste løsning indenfor afsatte rammer. Du er i stand til at arbejde selvstændigt og vedholdende i større eller mindre teams, og med både eksterne og interne samarbejdsrelationer. Du tænker selvstændigt og er initiativrig, hvilket stiller store krav til din fleksibilitet i opgaveløsninger. Forsvaret er en dynamisk organisation og du skal derfor være omstillingsparat, hvis der tilgår nye opgaver mm.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Har du en kontoruddannelse suppleret med en akademiuddannelse eller tilsvarende sker ansættelsen og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. 

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Michael Kurt Christiansen på tlf. 7281 4591.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs323@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 25. januar 2018. Samtaler afholdes løbende.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via "Ansøg" linket her på siden. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder