Skip to main content
  • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Har du lyst til at arbejde med miljø i en professionel statslig virksomhed, så har vi en meget spændende stilling til dig som sagsbehandler i Team Industrimiljø i Miljø- og Natursektionen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring.

Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) varetager bl.a. Forsvarsministeriets koncernfælles myndighedsopgaver på miljø- og naturområdet. Forsvarsministeriet er myndighed for Natura 2000 og for kortlægning af potentielt forurenende arealer på vidensniveau 1 (V1) og fører et forureningsregister for Forsvarsministeriets arealer. 

Miljø- og Natursektionens opgaver omfatter bl.a. implementering af miljø- og energiledelse, gennemførelse af miljøundersøgelser og afværgetiltag, indhentning af myndighedsgodkendelser og tilladelser på miljø- og naturområdet. Miljø- og Natursektionen er en dynamisk sektion med 20 medarbejdere inddelt i tre faglige teams, hvor du vil blive tilknyttet Team Industrimiljø. Miljø- og Natursektion har en bred berøringsflade med Forsvarsministeriets øvrige styrelser og myndigheder, NATO lande og øvrige nordiske lande samt eksterne samarbejdspartnere, hvorved der er gode muligheder for faglig sparring.

Om stillingen
I Team Industrimiljø varetages følgende opgaver:

  • Implementering af miljø- og energiledelse efter hhv. ISO 14001 og ISO 50001 standarden igennem miljø- og energikomitéerne.
  • Myndighedsbehandling, herunder udarbejdelse af miljøgodkendelser.
  • Miljøtilsyn.
  • Støjhåndtering inkl. revidering af Støjbekendtgørelsen.
  • Spildevandshåndtering, herunder udarbejdelse af spildevandstilladelser.
  • Affaldshåndtering.
  • Vurdering af virksomheders miljøpåvirkning (VVM) og tilstandsvurderinger (Hazop).
  • Deltagelse i internationalt samarbejde, herunder NATO, EU mv.

Vi søger en generalist med et bredt kendskab til de opgaver, som teamet varetager. Kendskab til miljø- og energiledelse jf. hhv. ISO 14001 og ISO 50001 vil være en fordel, da der vil være behov for, at du kan bidrage til arbejdet med implementeringen af miljø- og energiledelse ved Forsvarsministeriets etablissementer og aktiviteter.

Det vil ligeledes være en fordel med et kendskab til affaldshåndtering og håndtering af farligt affald, herunder evt. uddannelse i farlig gods transport (ADR).

Du skal påregne en del rejseaktivitet indenfor landets grænser (ca. 20 dage) og i mindre grad til udlandet.

Du skal have gyldigt førerbevis til kat. B.

Om dig
Du har en naturvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau f.eks. civilingeniør, cand scient eller lignende. Det forventes, at du har erfaring med flere af de arbejdsopgaver stillingen omfatter.

Du er interesseret i miljøområdet, og ønsker at bidrage aktivt til en professionel håndtering af Forsvarsministeriets grønne strategier på miljøområdet.

Vi forventer, at du er fleksibel, udadvendt og har gode samarbejds- og kommunikationsevner. Du skal kunne arbejde selvstændigt og være god til at formidle dine resultater.

Derudover skal du have en god forståelse for helheden - herunder de brugere, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse hver dag servicerer.

En stor del af opgaverne løses med bidrag fra eksterne rådgivere via rammeaftaler, så det er væsentligt, at du er god til at koordinere samarbejdet med rådgiverne og en fordel, hvis du har erfaring med udarbejdelse af udbudsmateriale.

Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten på basisløntrin 4 - 8. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet , at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte chefen for Miljø- og Natursektionen Mette Marie Mygind på telefon 4196 4227 eller faglig leder for Team Industrimiljø 7231 4257.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Conny Ventrup på telefon 7281 9134.

Du bedes søge stillingen via linket. Du bedes scanne og vedhæfte relevante dokumenter, såsom bevis for kandidatuddannelse mv.

Ansøgningsfristen er den 10. august 2017 og ansættelsessamtaler forventes gennemført den 21. august 2017.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

home
Arbejdssted
Hjørring
keyboard_arrow_up
Startdato
30. juni 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
30. July 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse