Gå til hovedindhold

Er du vores nye kollega i Trafik og Veje, Halsnæs Kommune?
Vi har netop taget afsked med en kollega i vejafdelingen, og ønsker en ny engageret og faglig dygtig kollega i afdelingen for Trafik og Veje.

Vi søger en dygtig kollega som kan være med til at præge en fortsat udvikling af afdelingen, og bidrage til samarbejdet og fagligheden i Trafik og Veje. Det en fordel hvis du har erfaring med myndighedsopgaver eller arbejder med trafiksikkerhed inden for vej- og trafikområdet. Erfaring med borgerinddragelse og formidling er ligeledes en fordel.

Halsnæs Kommune er en grøn kommune, hvor vi prioriterer et velfungerende vej- og stinet. Borgerne skal sikres gode transportmuligheder til både skole, arbejde, indkøb, og Halsnæs skønne natur. Størstedelen af kommunens veje er private fællesveje, som naturligt hænger sammen med kommunens vejnet. Her hjælper vi borgerne med at istandsætte disse, og vurdere forslag om forskellige trafiksikkerhedstiltag på vejene. Vi deltager aktivt i samarbejder med andre kommuner og Vejdirektoratet om fælles løsninger og udbud på vejområdet. Vi prioriterer afdelingens egne udbud, tilsyn og design af mindre opgaver på vejområdet. Her har vi CAD programmet MicroStation til rådighed.

Vi er i dialog med politikkerne om indsatser på vejområdet, og aktuelle vejsager. Vi løser opgaverne på tværs i områdets fire afdelinger, og lytter til borgernes ønsker. Vi arbejder på at blive endnu bedre til en åben og inddragende kommunikation omkring afdelingens opgaver, og er optaget af at udvikle og sikre høj faglighed samt rettidig involvering.

Arbejdsopgaverne
Omdrejningspunktet for dig vil være inden for myndighedsområdet på private og kommunale veje, og/eller med overordnet trafiksikkerhedsarbejde, cykelstier, kampagner, VSP-samarbejde, trafiksikkerhedspolitikker etc. Du vil skulle tage faglig stilling til mindre trafiksikkerhedsprojekter, som en del af begge opgaver. Her er en vigtig evne, at kunne navigere i vejregler og lovgivning på vejområdet.

I begge opgaver vil den skriftlige og mundtlige dialog i form af kommunikation med borgere, politikkere og kollegaer i området og afdelingen stå centralt.

Trafik og Veje har i 2020 haft fokus på opdatering af vores trafiksikkerhedsmæssige grundlag; Analyser af Skoleveje, Stier og Trafiksikkerhed/Tryghed. Analyserne vil danne grundlag for prioritering af konkrete projekter og generelle tiltag i Halsnæs Kommune.

Det vil være muligt at tilpasse stillingen til dine kompetencer og interesser. Du forventes at deltage i den fælles opgaveløsning, og de daglige besvarelser af henvendelser fra bl.a. borgere.

Trafik og Veje er en afdeling bestående af otte ansatte som varetager kommunens drifts-, anlægs- og myndighedsopgaver på vejområdet. Herunder planlægning, trafiksikkerhed og større opgaver med vejbelysning, asfalt og broer. Vi samarbejder med de øvrige afdelinger om lokalplaner, udstykninger og byudvikling.

Om dig
Du er god til at lede og styre projekter, formår at bevare overblikket - også i tilspidsede situationer. Du arbejder selvstændigt, og er samtidig god til at samarbejde – fagligheden er i centrum. Du inddrager borgerne og relevante interessenter i din opgaveløsning – du sætter pris på dialogen. Du har samtidig forståelse for at arbejde i en politisk ledet organisation.

Du er engageret, ansvarlig, og er ikke bange for at træffe beslutninger. Du er en udadvendt person med erfaring med problemløsning og projekter, gerne indenfor vejområdet og vejlovningen.  Du er en dygtig kommunikator i både skrift og tale. Du sætter en ære i at borgere, kollegaer og rådgivere forstår din kommunikation som tydelig og venlig.

Din faglige baggrund kan være fx ingeniør, teknisk designer, mellemtekniker eller mere bredt som projektleder.

Du trives med udfordringer, og ønsker at præge os med din personlighed, engagement, og gode humør.

Helt kort om dig

  • Du har erfaring med, og kan håndtere udfordrende opgaver, fx som projektleder.
  • Du er god til formulering og formidling, både mundtligt som i skriftlig kommunikation.
  • Du har erfaring med myndighedsbehandling på vejområdet eller med strategiske trafiksikkerhedsopgaver.
  • Du værdsætter samarbejdet i det faglige fællesskab, lytter, lærer, og deler ud af dine erfaringer. 

Vi tilbyder

  • En spændende arbejdsplads i løbende udvikling, med plads til dine initiativer og gode idéer.
  • Et stærkt fagligt fællesskab i en afdeling med fokus på det gode samarbejde.
  • Et alsidigt arbejde i et uformelt miljø med god mulighed for at planlægge eget arbejde.
  • 37 timers arbejdsuge med flextid.

Løn og ansættelsesvilkår
Aflønning vil ske efter gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn.
Tiltrædelse snarest muligt.

Har du spørgsmål til jobbet er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Jeppe Schmidt på tlf.: 4778 4417 eller mobil 5167 5401.

Ansøgningsfrist
Ansøgning med relevante bilag skal være Halsnæs Kommune i hænde senest onsdag den 15. april 2020 kl. 12.00.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler onsdag den 22. april og torsdag den 23. april 2020. Eventuel 2. samtale afholdes i uge 18. Forventet ansættelsesstart er den 1. juni 2020. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder