Jobbet "Sæt retning som enhedschef for It-driften" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Og har du stærke ledelsesmæssige kompetencer? Så kan du få en vigtig rolle at spille, når vi sammen skal virkeliggøre regeringens visioner om en rigere natur, et sundere vandmiljø og et mere klimavenligt dansk landbrug.

Vær med til at gennemføre fremtidens grønne landbrugspolitik
Landbrugsstyrelsen står over for spændende opgaver med stor politisk bevågenhed. Til en nyoprettet enhed med ansvar for driften af styrelsens store og komplekse it-portefølje søger vi en ambitiøs og dygtig enhedschef, som vil sikre og udvikle stabil drift i samarbejde med vores leverandører. Stabil drift er altafgørende for vores kunder og medarbejdere – og dermed også for styrelsens ambitiøse strategimål.

Du bidrager væsentligt til at realisere regeringens ambitiøse mål for klima, natur og miljø ved at sikre høj tilgængelighed og gode svartider i en periode med store udviklingsaktiviteter og skiftende leverandører. Du understøtter sammen med dine medarbejdere, kolleger i It, forretning og vores leverandører implementeringen af den europæiske landbrugslovgivning. Du bliver en del af et stærkt ledelseshold, der arbejder tæt sammen for at sikre den bedst mulige fordeling af de ca. ni milliarder kroner, vi hvert år udbetaler til danske landmænd.

Sæt retning for både It-drift og medarbejdere i en ny enhed
Sammen med medarbejderne i enheden skal du sikre, at samarbejdet om driften understøttes af standardiserede processer, og at styrelsen får det fulde udbytte af sine kontrakter, så vores digitale løsninger understøtter korrekt og effektiv udbetaling af landbrugsstøtte til de danske landmænd. Du skal sætte retningen for procesudvikling og implementering i tæt samarbejde med eksterne leverandører, slutbrugerne af løsningerne og vores forretning, vores to Agile Release Trains (ART’er) og projekt- og arkitekturenheden i It.
Din enhed bidrager væsentligt til at videreudvikle vores tekniske målarkitektur og masterplan for styrelsens it-portefølje. Arbejdet sker i tæt samarbejde med de andre enheder i It, dataejerne i forretningen og de eksterne leverandører.

Du leder en enhed med ca. 50 medarbejdere i 3 teams med hver sin teamleder centreret om vores systemkomplekser. Enheden består af engagerede og fagligt dygtige kolleger, der elsker en udfordring, og som gerne vil levere et produkt af høj kvalitet. Derudover får du ansvar for samarbejdet med eksterne leverandører og et budget på ca. 130 mio. kr. i 2021.

Vores drift og systemvedligehold er sourcet til et antal statslige og private leverandører. Samarbejdet om driften er derfor procesmæssigt og kontraktsligt komplekst. Sourcingen af vores drift er afsluttet med de sidste systemer primo 2021. I samarbejdet med leverandørerne er der fortsat behov for, at vi i styrelsen har tekniske kompetencer på dybt niveau. Det er derfor væsentligt, at du kommer med sådanne kompetencer og erfaringer.

For at kunne administrere midlerne i EU’s store landbrugsrelaterede fonde er Landbrugsstyrelsen ISO27001-certificeret. Derudover får vi hvert år revision fra en række revisionsmyndigheder – så changeproces, brugeradministration og funktionsadskillelse skal være snorlige.

Stillingen refererer til Underdirektør for It Franci Johansen.

Styrk det tværgående samarbejde og inddragelse af interessenter
Som enhedschef skal du bidrage til den konstruktive dialog med landbrugserhvervet, grønne organisationer og andre interessenter. Ved at inddrage dem løbende skal du og din enhed sikre gode brugervenlige løsninger inden for styrelsens rammer. Du skal arbejde tæt sammen med de andre enheder og ledere i Landbrugsstyrelsen og de eksterne leverandører. Sammen skal I sikre, at løsningerne kan fungere og give værdi, både når sagsbehandlerne og kontrollørerne afgør, hvor mange penge den enkelte landmand skal have, og når afgørelserne sker automatiseret.

Vores projekter indeholder leverancer fra både vores interne agile organisation og eksterne leverandører, og fejlkilder i miljøerne er derfor mange – det at skabe stabil drift samtidig med, at der udvikles på platformene, kræver stærkt implementerede standardiserede processer. Udvikling og efterfølgende implementering ligger i din enhed.

Du motiverer og skaber resultater
Vi lægger vægt på, at du:

  • har fokus på dine medarbejderes kompetenceudvikling, ser medarbejdertrivsel som nøglen til gode resultater og skaber resultater ved at motivere dine medarbejdere, delegerer og praktiserer servant leadership
  • understøtter et tæt samarbejde med de enheder, der er afhængige af systemernes tilgængelighed, med de eksterne leverandører og med styrelsens udviklingsenheder
  • har betydelig it-teknisk ballast, så du kan inddrage eksperter i de tekniske aspekter af driften
  • har solid erfaring med ITIL, viden om SIAM og gerne også SAFe
  • kan sætte dig ind i fagligt komplekse problemstillinger og kommunikere dem klart og vil arbejde aktivt med feedback både i enheden og på tværs af organisationen
  • har erfaring med økonomistyring og kontraktstyring
  • har gennemslagskraft og vil bidrage konstruktivt til styrelsens løbende udvikling.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse som enhedschef sker på åremålsvilkår i ”Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten” med grundløn efter løngruppe 1 på 574.356 kr. årligt i aktuelt lønniveau. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse efter en konkret og individuel vurdering ske i lønramme 37. Løn- og ansættelsesvilkår aftales individuelt efter forhandling med dig. Ud over grundlønnen kommer individuelt tillæg, åremålstillæg, resultatløn og pensionsordning.

Ansættelsesområdet for kontraktansatte chefer er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner. Sker ansættelse som tjenestemand på åremål er ansættelsesområdet Landbrugsstyrelsen. Tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan fremvise en privat straffeattest uden strafbare forhold af betydning for stillingen.

Kontakt
Har du spørgsmål til stillingen, så ring til vores underdirektør for It Franci Johansen på 20 99 30 04.

Du kan læse mere om Landbrugsstyrelsen som arbejdsplads på www.lbst.dk/job.

Ansøgning
Søg stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV og eksamensbevis online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Ansøg”) senest den 5. april 2021.

Der vil indgå test som en del af rekrutteringsprocessen.

Stillingen ønskes besat 1. juni 2021.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.