Skip to main content
  • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Robust og selvstændig kvalitetsinspektør til Kvalitetsafdelingen i FMI

Har du erfaring og talent for at arbejde med kvalitetsledelse indenfor ISO 9001? 
Og brænder du for kvalitetssikring og ledelse? Så brug 5 minutter på at blive overbevist om, at der er dig, der skal have muligheden for en nøglerolle i et dynamisk, udfordrende og sjovt miljø i Kvalitetsafdelingen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.

FMI anskaffer materiel som f.eks. skibe, fly, kampvogne, kommunikationssystemer og uniformer til Forsvarsministeriets myndigheder.

Kvalitetsafdelingen, der pt. består af 15 medarbejdere, bidrager til disse anskaffelser og forvaltningen heraf med kvalitetsfaglige kompetencer. 

Læs mere om FMI på www.fmi.dk

Om stillingen
Dine primære opgaver bliver at bidrage til at sikre, at de krav, vores NATO allierede har stillet til danske civile leverandører, bliver efterlevet, efter NATO´s standarder og procedurer. 

Herudover får du ansvaret for at sikre at kvalitetsniveauet, samt Forsvarets angivende krav, bliver stillet til FMI#s leverandører. Du skal løbende beskrive, gennemgå og følge op på kvalitetskrav i anskaffelses- og driftskontrakter.

Af andre opgaver kan nævnes:

  • Certificeringer af danske virksomheder
  • Arbejdet med løbende forbedringer af afdelingens SOP´er
  • Reklamationsbehandling

Du får et spændende job i tæt samarbejde med både interne og eksterne interessenter, hvilket bl.a. medfører, at du kommer vidt omkring i hele organisationen og får mulighed for at give dit bidrag til at sætte kvalitet på dagsordenen.

Du vil blive del af en afdeling i udvikling, hvor du er med til at præge både din egen hverdag og afdelingens fremtid. Du vil komme til at arbejde i Århus, sammen med en kollega, hvor I vil planlægge og gennemføre opgaver meget selvstændigt, men altid koordineret med og i samarbejde med kollegaer og chefen i Ballerup.

Vi lægger vægt på veluddannede medarbejdere, og vi sørger for uddannelse og træning på de fagområder, hvor du evt. mangler uddannelse.

Derudover deltager du løbende i kurser og konferencer omkring kvalitet, juridiske forhold og projekter.

Afhængig af din løbende projekt- og opgaveportefølje vil der forekomme nogen rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

Om dig
Du er uddannet Kaptajn, ingeniør eller har anden relevant akademisk kandidatuddannelse med længere tids relevant erhvervserfaring indenfor kvalitetsledelse. 

Du har et solidt kendskab til kvalitetsledelse, herunder ISO 9001 og gerne andre ledelsesstandarder, samt projektarbejde.

Da det er et krav, at man har Lead Auditor-eksamen i Kvalitetsafdelingen, sørger vi for denne, hvis du ikke allerede har den. 

Du har god flair for IT og er fortrolig med Microsoft Office-pakken, primært Word, Excel og Outlook. Kendskab til SAP vil være en fordel.

Som person har du godt humør og gå-på-mod, arbejder selvstændigt og kan planlægge din egen arbejdsdag. Samtidigt fungerer du godt i teams, og trives med at få hverdagens opgaver til at hænge sammen. 

Du har analytisk sans med fokus på processer og problemløsning og kan bevare overblikket over flere samtidige opgaver og projekter. 

Du besidder en naturlig ro, som et stabilt grundlag for ikke at gå på kompromis med kvalitet eller procedurer i pressede situationer.

Du har personlig gennemslagskraft, evner at forstå tingene i et helhedsperspektiv samt kan kommunikere på et højt niveau både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk.

Det vil være en fordel med et indgående og bredt kendskab til Forsvaret, men ikke et krav.

Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling med fast tjenestested i Lystrup ved Århus.

Ansættelse som kaptajn:
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. 
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Ansættelse som ingeniør:
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten, basistrin 4-8 afhængig af din anciennitet. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg afhængig af dine kvalifikationer i forbindelse med ansættelsen. Dertil kommer den arbejdsgiverfinansierede pensionsordning på 17,1 %.

Ansættelse som fuldmægtig:
Du bliver ansat som fuldmægtig og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten på basisløntrin 4 # 8. Der er til stillingen knyttet et anciennitetsafhængigt rådighedstillæg. Vær opmærksom på, at der ikke ydes rådighedstillæg i AC-specialiststillinger, men alene til AC-generalister. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 % af basisløn og pensionsgivende tillæg og 9,0% af rådighedstillægget.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Stillingen er til besættelse snarest.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkring-liggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte enten afdelingschef Susanne Freltofte på tlf. 7281 5911 eller næstkommanderende major Jens Gydov på tlf. 7281 5912.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent, kaptajn Andreas Ecksteen Kofoed, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9130.

Ansøgningsfristen er den 25. juni 2017 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter - forventeligt i uge 26. 

Send ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
Aarhus
keyboard_arrow_up
Startdato
02. juni 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
02. July 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse