Jobbet "Ringsted Kommune søger to landzonemedarbejdere" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

I Ringsted er der høj aktivitet inden for byggeri og anlæg i hele kommunen, også i kommunens landdistrikter.

Vi søger kollegaer, der har lyst til at være med til at præge udviklingen i en retning, hvor aktive landdistrikter, nyt byggeri og nye anlægsprojekter går hånd i hånd med natur- og landskabsinteresser.
Ringsted Kommunes smukke, varierede landskaber og rige natur er vigtig, både for nuværende borgere og for at tiltrække nye borgere og besøgende til kommunen. Samtidig skal der også være plads til, at først og fremmest landbrugserhvervet, men også andre erhverv kan udvikle sig.

I Ringsted Kommune er der udarbejdet helhedsplaner for naturområderne Haraldsted og Gyrstinge søer, og der arbejdes i samarbejde med et særligt nedsat politisk udvalg med inddragelse af lodsejere og andre lokale kræfter om etablering af en naturpark.

I dele af kommunen arbejdes der med naturgenopretning og nyplantning af skov og dermed skabes nye landskabelige sammenhænge, som både kan styrke naturindholdet, sikre grundvandet og være til gavn for klimaet. I andre dele af kommunen arbejdes der med indplacering af anlæg til vedvarende energianlæg.

Om jobbet
Landzonemedarbejderne har en meget central rolle i forbindelse med udvikling af helhedsplaner i det åbne land, konkrete lokalplaner, afgørelser i forhold til naturbeskyttelsesloven, fredninger, opgaver i forhold til miljøvurderingsloven samt sager vedrørende offentlighedens adgang ud i landskabet. 

I Ringsted har vi fokus på at yde god service og har et tæt samarbejde og en spændende dialog med vores borgere, foreninger og lokalråd omkring udviklingen af landbyerne og landdistrikterne.

Hvem er du
Da vi søger to nye medarbejdere, hører vi gerne fra både nyuddannede og fra dig, der har erfaring på området. Det vigtigste er, at du har lyst til landzonearbejdet, og at du har blik for udvikling af din egen faglige platform.

Vi lægger vægt på følgende kompetencer:

 • At du har erfaring fra myndighedsbehandling på landzoneområdet.
 • At du har gode juridiske kompetencer og forstår at arbejde med den ramme, planloven giver.
 • At du har erfaring med, og synes det er sjovt at være en del af en politisk organisation.

Du skal være god til at kommunikere med borgere, samarbejdspartnere og dine kolleger – både i skrift og i tale. Vi forventer, at du er selvstændig og kan indgå i tæt dialog med eksterne parter. I Ringsted Kommune er kommunikation et nøgleord, hvorfor vi lægger vægt på mundtlig kontakt og dialog, og at vi holder, hvad vi lover.

Du trives i en uforudsigelig og travl hverdag og kan selv holde styr på de mange opgaver, du bliver involveret i. Hos os dukker der hele tiden nye sager op, men vi forventer, at du kan og vil følge en sag fra start til slut.

Din faglige profil

 • Relevant uddannelse som arkitekt, landinspektør, ingeniør, bygningskonstruktør eller lignende, samt gerne nogle års erhvervserfaring.
 • Interesse for at arbejde med byggeri i det åbne land og landsbyerne.
 • Erfaring/kendskab til planloven, landzonebestemmelserne eller evt. med lokalplanlægning.
 • Erfaring/kendskab til miljøvurderingsloven (VVM).
 • Erfaring/kendskab til projektledelse.
 • Erfaring/kendskab til landskabsvurderinger og offentlighedens adgang.
 • Erfaring/kendskab til byggesagsbehandling.

Afdeling
Du bliver en del af afdelingen Plan og Byg. Afdelingen er opdelt i to teams, som har ansvaret for hhv. planlægning og byggesagsbehandling. Arbejdet med landzonesagerne hører hjemme i planteamet og refererer til afdelingsleder for Plan og Byg. I forbindelse med løsning af konkrete opgaver har du et tæt samarbejde primært med kollegaer i byggesags-teamet og i Natur-og Miljøafdelingen.

Vores tætte samarbejde gør, at vi samlet set arbejder med og bidrager til at udvikle kommunens overordnede strategiske udvikling og behandling af konkrete byggesager – og alt det ind imellem, som har med det byggede miljø at gøre.

Medarbejderne i Plan & Byg er fagligt et blandet hold, som vi oplever som en stor styrke. Vi har det til fælles, at vi har en stor lyst til hele tiden at blive bedre. Det er derfor vigtigt, at du kan og har lyst til at være en del af en afdeling, som træder nye stier, deler viden og sammen udvikler feltet.  

Plan & Byg hører under Teknik- og Miljøcenteret, som ligger på Rønnedevej 9, i gåafstand fra Ringsted station. Det er således hurtigt og nemt at komme hertil både med offentlig transport og i bil.

Coronatiden har lært os nye måder at arbejde sammen på – som vi sammen skal videreudvikle til nye og bedre måder at sikre flow i opgaveløsninger, i samarbejder med eksterne og interne parter – og i forhold til den generelle trivsel. Vi arbejder i det hele taget med udvikling på alle parametre – så opgaveløsninger, produktivitet, samarbejder, kollegial sparring og trivsel går op i en højere enhed.

Vi tilbyder

 • En faglig stærk arbejdsplads med fokus på faglig sparring, løbende udvikling af kompetencer og godt arbejdsklima.
 • Et team med dygtige og engagerede kollegaer, som sætter fællesskab, samarbejde og vidensdeling højt.
 • Et projektorienteret arbejdsmiljø, der hver dag byder på nye udfordringer, men også indeholder rutineopgaver.
 • Personalegoder, der i øjeblikket blandt andet omfatter en halv times betalt arbejdstid til motion med kolleger ugentligt og tilskudsordning til massage på arbejdspladsen.
 • Personaleklub som løbende har spændende events og attraktive tilbud.
 • Feriefond med adgang til 5 feriehuse i Danmark.
 • Flextid.

Stort fokus på samarbejde på tværs af teams og centre. Hvis du har spørgsmål til jobopslaget, er du naturligvis velkommen til at kontakte afdelingsleder for Natur og Miljø Pernille Crone på tlf. 2212 9052.

Ansøgningsfristen er den 3. oktober 2021.

Dato for ansættelsessamtaler er den 11. oktober 2021.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.

Løn og ansættelsesvilkår
Begge stillinger er faste stillinger på 37 timer, ansættelse og aflønning sker i henhold til relevant overenskomst.

Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge de opslåede stillinger.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.