Skip to main content
 • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Har du lyst til at arbejde i en internationalt præget organisation? Vil du være med til at sikre at udnyttelse af råstoffer i Grønland foretages forsvarligt mht. sikkerhed og sundhed? Så er et job i Afdeling for Teknik og Tilsyn noget for dig!

Tiltrædelsesdato er den 1. januar 2017 eller efter aftale.

Om stillingen
Grønland oplever i disse år en stigende udvikling i aktivitetsniveauet omkring mineraler og olie, og som myndighed spiller Råstofstyrelsen en nøglerolle i denne udvikling. Den høje interesse fra råstofindustrien betyder, at omfanget af opgaver stiger, og at nye kommer til, hvorfor Råstofstyrelsens Afdeling for Teknik og Tilsyn søger ny medarbejder.

Afdelingen for Teknik & Tilsyn har ansvar for myndighedsopgaver knyttet til de selskaber, der er meddelt tilladelse til udnyttelse af en mineralforekomst, hvormed arbejdet hovedsagligt er af administrativ karakter. Afdelingen arbejder primært med at sikre, at udnyttelse af råstoffer i Grønland foregår forsvarligt med hensyn til sikkerhed og sundhed. Desuden varetager afdelingen tilsynsopgaver i forbindelse med større efterforskningsaktiviteter samt tilsyn relateret til de selskaber, der er meddelt tilladelse til udnyttelse af en mineralforekomst.

Derudover arbejder afdelingen tæt sammen med Råstofstyrelsens øvrige afdelinger omkring myndighedsbehandling af efterforsknings- og udnyttelsestilladelser for både olie og mineraler.

Råstofstyrelsen er placeret i Nuuk med ca. 20 medarbejdere fordelt på tre afdelinger: Afdelingen for Teknik & Tilsyn, Licensafdelingen og Afdelingen for Analyser og Kontrolfunktioner. Afdelingen for Teknik & Tilsyn ledes af en afdelingschef og er normeret til 4 medarbejdere.

Profil
Vi søger en engageret og dygtigt medarbejder som gennem det daglige arbejde med myndighedsbehandling vil medvirke aktivt til at sikre en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig udnyttelse af råstofferne. Du har desuden interesse for den grønlandske råstofsektor og de spændende og alsidige udfordringer denne indbefatter samt ønsker at være en del af den fremadrettede udvikling.

Derudover forventes det at du har:

 • relevant videregående uddannelse som ingeniør, geolog, maskinmester, konstruktør eller lign.,
 • relevant teknisk erfaring fra lignende stilling, herunder gerne under grønlandske- eller arktiske forhold,  
 • interesse for teknik, sikkerhed og sundhed i råstofbranchen,
 • interesse for at arbejde i en politisk styret administration,
 • gode evner for administrativt arbejde,
 • relevant erfaring med at udføre tilsyn,
 • en selvstændig, struktureret og løsningsorienteret tilgang til arbejdet,
 • et godt overblik og gode analytiske evner,
 • god formuleringsevne,
 • gode engelskkundskaber, både i skrift og tale.

Du må forvente merarbejde i perioder og rejseaktivitet i og uden for Grønland. Endvidere skal du være indstillet på at indgå i relevante efteruddannelsesforløb samt have evne og lyst til at tilegne dig nye kompetencer.

Det er en fordel, hvis du er dobbeltsproget grønlandsk/dansk eller har kendskab til grønlandsk sprog og kultur. For ansøgere uden for Grønland vil der blive lagt vægt på evne, vilje og lyst til at arbejde og leve under andre kulturelle betingelser end de vante.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer pr. uge.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. 
Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig.
Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Søren S. K. Pedersen, telefon +299 34 68 48, e-mail: sokr@nanoq.gl.

Ansøgning
Ansøgningen skal være Råstofstyrelsen i hænde senest den 9. november 2016 og sendes til:

GRØNLANDS SELVSTYRE
Råstofstyrelsen
Postboks 930, 3900 Nuuk

Ansøgning skal mærkes ”Medarbejder til Teknik og Tilsyn” og indeholde oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, og skal bilægges kopi af eksamensbeviser, referencer m.v.

Send gerne ansøgninger med e-mail, via "Ansøg" linket; anvend venligst word- og /eller pdf-format.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 46.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
Nuuk
keyboard_arrow_up
Startdato
10. oktober 2016
keyboard_arrow_down
Slutdato
09. november 2016
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse