Jobbet "Projektledere til vandplanlægning" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vil du bidrage til at sikre godt drikkevand sammen med dygtige kolleger i Danmarks største vandforsyning? Har du viden om grundvand og erfaring med projektledelse? Så er du måske én af vores to nye projektledere til programmet for renovering af kildepladser.

HOFOR gennemfører i disse år en omfattende modernisering af kildepladser, ledningsnet og vandværker med vandbehandling til blødgøring af vandet. Moderniseringen gennemføres på en måde, der sikrer, at vandindvindingen er bæredygtig i begrebets bredeste forstand. Det betyder, at indvindingen skal styres, så grundvandsressourcen ikke overudnyttes, og at søer og vådområder ikke påvirkes negativt. Samtidig bidrager vi til skovrejsning, og vi indgår aftaler med landmænd om pesticidfri dyrkning i oplandene til vores kildepladser for at sikre fremtidens grundvand mod forurening. Endelig arbejder vi målrettet på, at vores arealer drives, så de fremstår som naturområder med stor biodiversitet.

I Programmet for renovering af kildepladser skal vi de næste 10-15 år gennemføre mange projekter med etablering af nye indvindingsboringer, ledninger og øvrige anlæg på vores kildepladser. Det er en spændende og udfordrende opgave, hvorfor vi søger to erfarne projektledere til at stå i spidsen for planlægningen i samarbejde med fagspecialister og programledelsen.

Planlægningen handler blandt andet om at vurdere grundvandsressourcen, fastlægge det indledende design af kildepladsen og samarbejde med myndighederne om de nødvendige tilladelser. Din vigtigste opgave bliver at varetage projektledelsen af en række projekter indenfor rammerne af det samlede program for renovering af kildepladser. Du kommer til at bidrage til strategiske beslutninger i programmet, til kommunikation om projekterne samt sikre sammenhæng med HOFORs øvrige indsats for modernisering af vandforsyningen.

Alt efter viden og kompetencer vil du også få mulighed for at bidrage til udviklingsopgaver indenfor f.eks. digitalisering eller håndtering af forureningstrusler.

Dine primære arbejdsopgaver bliver at:

 • Lede projekter for planlægning af renovering af kildepladser, herunder:
  • Fastlægge rammer og løsning for gennemførelse af renoveringsprojektet
  • Fastlægge og gennemføre undersøgelser af hydrogeologi og grundvandskemi
  • Vurdere indvindingens påvirkning af natur og miljø
  • Fastlægge design og dimensionering af kildepladsen i erkendelse- og analysefasen
  • Indhente myndighedstilladelser
 • Have ansvar for styring, fremdrift og rapportering af projekterne i erkendelses- og analysefasen
 • Udarbejde beslutningsgrundlag med overslag over tid, økonomi, risici mm. for projekterne
 • Sikre løbende samarbejde, involvering og motivation for projektdeltagerne
 • Samarbejde med øvrige afdelinger ved udførelse og idriftsættelse af projekterne
 • Sikre samarbejde og klar kommunikation på tværs i organisationen

Du bliver en del af Team Vandressourcer, der sammen med Team Vandforsyning er en del af Vandplanlægningssektionen. I sektionen løser vi et bredt spektrum af opgaver indenfor f.eks. grundvandsbeskyttelse, myndighedsansøgninger, fornyelse af råvandsnettet, planlægning af forsyningsstrukturen og modellering af ledningsnettet. Generelt har vi i sektionen ansvar for at sikre et langsigtet, bæredygtigt og helhedsorienteret perspektiv på vandforsyningen.

"Det er virkelig motiverende at arbejde med modernisering af kildepladser og bæredygtig indvinding. De projekter, vi gennemfører nu, får stor betydning for at sikre drikkevand af god kvalitet langt ud i fremtiden. Som programleder ser jeg frem til at skabe sammenhæng, udvikle opgaveløsningen og sikre fremdrift på projekterne sammen med projektlederne", siger programleder Annika Lindholm.

Udover Annika får du ca. 35 kolleger i sektionen. Du bliver en del af et stærkt, fagligt vidensmiljø med både nyuddannede og erfarne kolleger. Vi har et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til smil i hverdagen og udvikling af den enkelte medarbejder.

Erfaren projektleder med viden om grundvandsforhold
Vi forventer, at du har en relevant, videregående uddannelse som f.eks. ingeniør, geolog eller lignende og gerne en projektlederuddannelse. Du har viden om grundvand og boringer og desuden gerne kendskab til natur- og miljølovgivning indenfor området. Du har mindst 5 års erfaring med projektledelse fra ansættelse hos vandforsyning, rådgiver eller offentlig myndighed.

Som projektleder skal du have fokus på at tage ansvar og styring samtidig med, at du har blik for detaljerne. Det er vigtigt, at du kan skabe sammenhæng, overblik og fremdrift i projekterne fra start til slut, og at du har flair for at forudse og forenkle problemstillinger.

Du vil få ansvar for både mindre og større projekter, så du skal have let ved at planlægge og organisere både egne og projektdeltagernes bidrag. Du får mange samarbejdspartnere både indenfor og udenfor HOFOR, så vi lægger vægt på dine evner indenfor kommunikation, blik for forskelligheder og lyst til at skabe resultater gennem samarbejde.

Det er desuden et krav, at du har gyldigt kørekort til personbil (kategori B) og kan kommunikere på dansk.

Bliv en del af en større udvikling
I HOFOR bliver du en del af en fælles vision. Vi vil skabe bæredygtige byer baseret på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger inden for vores kerneområder: Rent vand, spildevandsafledning, fjernvarme, fjernkøling og bygas.

Derudover rejser vi vindmøller. Vi udvikler, bygger nyt og renoverer, så vi hver dag kan levere grønne, sikre og billige forsyningsløsninger til mere end 1 million mennesker i København og omegnskommunerne. Byerne vokser, og det er HOFORs vision, at denne udvikling skal være bæredygtig, så man også kan bo i byerne om 100 år.

Derfor er dit arbejde også en del af en større udvikling.

Du kan læse mere om vores vision om at skabe bæredygtige byer på hofor.dk/baeredygtige-byer.

Klar til at ansøge?
Har du konkrete spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Teamleder, Hanne Møller Jensen, på telefon 2795 4673.

Ansøgningsfristen er den 9. august 2021. Vi forventer at afholde samtaler den 17., 18. og 19. august og ønsker opstart den 1. oktober.

Ansøgninger modtages kun gennem vores online rekrutteringssystem. Klik på ”Ansøg”.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.