Jobbet "Projektleder, veje og grønne områder, Vallensbæk Kommune" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Brænder du for at lave en smukkere og tryggere by? Vil du gerne sætte dine kompetencer inden for anlæg og projektledelse i spil i en kommune i udvikling? Vil du stå for at renovere vores rådhusplads og bymidte? Er du enig i, at græsset gerne må betrædes?

Så har vi en ledig stilling i vores projektenhed med vægt på projektopgaver inden for veje og grønne områder, som du meget gerne må søge!

Om jobbet
Vallensbæk er i hastig udvikling. Der bliver stadigt flere borgere. Med det følger behov for at tilpasse vores infrastruktur. Vi har vægt på den grønne infrastruktur, og det handler derfor om at sammentænke byrum og veje, så der bliver bedre forhold for bløde trafikanter. Veje skal omlægges med vægt på begrønning. Byrummene skal være grønnere og inspirerende med plads til forskellige aktiviteter. Ringvejen, der skærer gennem kommunen, er ved at blive omlagt fra 4 spor til letbane og 2 spor. Vores politikere har netop vedtaget en helhedsplan for bymidten. Der er sat penge af til at opdatere rådhuspladsen, og til at få letbanen til at hænge bedre sammen med bykernen. Vi har brug for en projektleder til at konkretisere og realisere sådanne projekter.

Vallensbæk Kommune er ikke så stor, så du skal kunne favne bredt, og kunne rumme og forvalte forskelligartede opgaver, alt fra vejkasser til bæredygtige byrum. Ligesom du kommer til at følge projekterne helt til dørs, og skal kunne begå dig i alle faser.

Som projektleder skal du bl.a.:

 • sikre, at projekterne bidrager til at opfylde de mål, som er defineret i kommunens udviklingsstrategi
 • styre projekterne sikkert i mål – med fokus på optimal effekt for brugerne - fra den indledende behovsanalyse og forventningsafstemning til planlægning, gennemførelse og aflevering til driftsorganisationen
 • sikre fokus på og overholdelse af tidsplaner, økonomi og kvalitet i projekterne
 • varetage dialogen med interne og eksterne samarbejdspartnere, og gennemføre dialog med politikere, borgere, brugere og interessenter for at sikre effekt og følgeskab
 • udarbejde kontrakter, forhandle med entreprenører og styre udbudsprocesser med bygherrerådgivere
 • udarbejde myndighedsandragende og kommunikationsplan med henblik på at sikre, at alle er orienteret om projektets fremdrift, milepæle og evt. gener i udførelsesfasen
 • udarbejde politiske dagsordener i tilknytning til projekterne

Din base bliver i Projektenheden, der refererer direkte til centerchefen. Projektenheden står for alle kommunens fysiske projekter, og har derfor en stor berøringsflade ud i kommunen. Projektenheden ligger i Center for Teknik. Alle opgaver, der rimer på teknik, byggeri og miljø, er placeret her. Det er et center, hvor vi arbejder meget på tværs både indad og ud af centret, og hvor vi har et stort engagement og en fælles ansvarsfølelse for, at vi lykkes. Opgaverne er alsidige, og der er god mulighed for at bidrage med sin faglighed. Endelig sætter vi pris på et stærkt socialt fællesskab.

Din profil
Du er godt rustet, hvis du:

 • har et godt overblik og kan se projekterne i en større sammenhæng
 • har et stort engagement, er ansvarsfuld og initiativrig
 • er fokuseret på dialog og udvikling af den gode løsning i samarbejde med mange forskellige interessenter. Du må gerne være lidt pragmatisk
 • er god til at få samarbejde til at fungere på tværs af faggrænser med borgere, andre myndigheder, teknikere, entreprenører og politikere
 • er en stærk formidler, der møder andre med tillid, inviterer til dialog og kommunikerer tydeligt - både i person og på skrift
 • bidrager til et godt arbejdsmiljø med godt humør og engagement.

Det vigtigste er, at du har baggrund som projektleder med bred teknisk viden. Du kan være ingeniør eller landskabsarkitekt eller noget helt tredje. Vi ser gerne at du har erfaring med anlægsprojekter. Og at du har forståelse, og gerne erfaring, med politiske processer. Det kan være fra en kommune eller fra rådgiver- og entreprenørbranchen.

Om Vallensbæk
Vallensbæk Kommune er en nærværsorganisation, hvor vi løfter opgaverne sammen, og hvor der ikke er langt fra tanke til handling. Vi har fokus på dialog, relationer, netværk og tværgående samarbejde. Som medarbejder vil du opleve en arbejdsplads, hvor ledere og medarbejdere samarbejder med hinanden og borgerne ud fra værdierne nærvær, dialog og tillid.

Du kan i øvrigt læse om Vallensbæk Kommune som arbejdsplads, finde vores personalepolitik og medarbejder- og ledelsesgrundlag (klik link).

Det praktiske
Ansættelsen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Tiltrædelse den 1. april 2024.

Ansøgningsfristen er den 16. februar 2024. Første samtalerunde er den 22. februar, og hvis du bliver udvalgt til anden samtalerunde, holdes samtalerne den 27. februar 2024.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef Tine Christiansen på tlf. 29 79 79 70 eller via mail til tch@vallensbaek.dk.

Søg stillingen
Send din ansøgning vedlagt CV, kopi af uddannelsesbevis(er) og evt. udtalelser online via kommunens rekrutteringssystem www.vallensbaek.dk/job 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder