Vi tilbyder
Et spændende job i Vallensbæk Kommune, der er en nærværsorganisation med ca. 1.200 ansatte. Vi adskiller os fra andre kommuner ved at have en flad struktur, hvor der er kort fra idé til handling, og hvor der er mulighed for at træffe hurtige beslutninger. Vi er omstillingsparate og har lyst og mod til at tænke anderledes. Organisationens værdier er nærvær, tillid og dialog, og der er derfor stort fokus på relationer, netværk og tværfagligt samarbejde med inddragelse af borgere og erhvervsliv. 

Du vil blive ansat i et center, hvor vi arbejder meget på tværs både indad og ud af centret og har et stort engagement og en fælles ansvarsfølelse for, at vi lykkes. Opgaverne er alsidige, og der er god mulighed for at bidrage med sin faglighed. Det forventes, at vi undres og stiller spørgsmål og bidrager med at forbedre det, vi ikke synes fungerer optimalt. Endelig sætter vi pris på et stærkt socialt fællesskab.

Om stillingen
Kommunen er i vækst, og vi er derfor i gang med en omfattende udbygning og udvikling. Center for Teknik forestår alle bygge-, anlægs- og byudviklingsprojekter i kommunen. Faktisk så mange, at vi har oprettet en ekstra projektlederstilling. 

Der ligger flere store og spændende projekter på tegnebrættet - fx skal der laves en omfattende ombygning af en af vores store skoler og der skal udbygges på plejecentre og daginstitutioner. Vi skal opføre en ny svømmehal, så de eksisterende svømmehaller på skolerne skal omdannes til nye formål. Med etableringen af letbanen skal der byudvikles samt udføres forskellige spændende vejprojekter med fokus på både byudvikling og klima, ligesom vi har fokus på smart city-tiltag og støjreduktion.

Vi er ved at udvikle en ny tværgående projektmodel, og du vil komme til at indgå i udviklingen af denne i et tværgående projektforum.

Som projektleder skal du bl.a.:

 • sikre, at projekterne bidrager til at opfylde de mål, som er defineret i kommunens udviklingsstrategi
 • styre projekterne sikkert i mål fra den indledende behovsanalyse og forventningsafstemning til planlægning, gennemførelse og aflevering til driftsorganisationen
 • sikre fokus på og overholdelse af tidsplaner, økonomi og kvalitet i projekterne
 • varetage dialogen med interne og eksterne samarbejdspartnere samt gennemføre dialogmøder med politikere, borgere, brugere og interessenter for at sikre følgeskab omkring projekterne
 • udarbejde politiske dagsordener i tilknytning til projekterne
 • udarbejde kontrakter, forhandle med entreprenører og styre udbudsprocesser med bygherrerådgivere
 • udarbejde myndighedsandragende, herunder indhentning af byggetilladelser, ibrugtagningstilladelser, miljøgodkendelser mv.

Din profil
Du er godt rustet, hvis du:

 • har et godt overblik og kan se projekterne i en større sammenhæng
 • har et stort engagement, er ansvarsfuld og initiativrig
 • er fokuseret på dialog og udvikling af den gode løsning i samarbejde med mange forskellige interessenter
 • er god til at få samarbejde til at fungere på tværs af faggrænser med borgere, andre myndigheder, teknikere, entreprenører og politikere
 • er en stærk formidler, der møder andre med tillid, inviterer til dialog og kommunikerer tydeligt - både i person og på skrift

Vi forestiller os, at du er fx ingeniør, arkitekt, bygningskonstruktør eller har en lignende teknisk baggrund, gerne med erfaring fra en kommune eller fra rådgiver- og entreprenørbranchen.

Du bliver ansat i Center for Teknik, i det vi kalder Projektenheden. Center for Teknik rummer hele det tekniske område, og Projektenheden refererer direkte til centerchefen. Din portefølje vil være meget bred, da vi ikke er så mange om opgaverne. Dit arbejde har mange relationer ud i organisationen, ligesom der vil være et direkte samarbejde med borgere og politiske repræsentanter.

Det praktiske
Stillingen er på gennemsnitligt 37 timer om ugen. Ansættelsen sker efter forhandling og jf. gældende overenskomst på området.

Ansøgningsfristen er den 7. august 2020 kl. 12.00.

1. samtale holdes den 13. august og 2. samtale den 19. august. Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest den 1. oktober 2020.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte centerchef Tine Christiansen på telefon 29797970 eller på mailadressen tch@vallensbaek.dk.

Vallensbæk Kommune arbejder på digitale løsninger for borgere og medarbejdere, og vi vil derfor bede dig om at søge stillingen elektronisk ved at klikke på "Ansøg". 

Vallensbæk kommune ligger kun 15 km syd for København. Visionen for udviklingen af Vallensbæk er at skabe rammerne for ”Det hele menneske i fremtidens bolig by”. Du kan læse mere om de politiske visioner og mål, som vi skal arbejde for, på kommunens hjemmeside. - han kan træffes i uge 31.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.