Jobbet "Projektleder til udvikling af bedre skråfotos og bedre udstilling" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vil du som projektleder med et it- og geofagligt udgangspunkt stå i spidsen for at udvikle endnu bedre skråfotos og forny infrastrukturen for behandling og udstilling? Så er chancen der nu.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er den drivende kraft i arbejdet med at bringe offentlige data i spil effektivt og innovativt til gavn for samfundet. Vi samler, udvikler og distribuerer centrale data om vores land og sikrer, at de er let tilgængelige og kan kombineres på tværs. Styrelsen er en del af Klima-, Energi- og Forsyningsmini­steriet, som står i spidsen for arbejdet med at reducere udledningerne af drivhusgas med 70 pct. i 2030. Styrelsen arbejder for, at denne grønne omstilling fremmes og understøttes af data.

Du bliver projektleder i kontoret ’Jordobservationer’ (JOB), der sikrer et solidt datagrundlag om geografi og terræn, som er indsamlet ved brug af fly og satellitter. Et datagrundlag, som skal være let at kombinere med andre data, og som løbende skal opdateres. Kontoret producerer ortofotos, skråfotos mv. og har dataansvaret for Danmarks Højdemodel samt afledte produkter. Kontoret har 17 højt specialiserede medarbejdere. Som ansat i kontoret vil du skulle deltage i arbejdet med at sikre, at de skråfotos, vi leverer, er frembragt i en høj kvalitet, hvor nyeste teknologier anvendes, og at udstillingen af skråfotos er robust og lettilgængelige for de mange anvendere. Skråfotos kan bidrage til at modernisere og effektivisere den offentlige sektor og til at skabe vækst i den private sektor.

Som projektleder får du til opgave at gennemføre projekter, der skal bidrage til at fremtidssikre skråfotos, som er nogle af SDFE mest populære og anvendte data. Skråfotos bruges bl.a. til de kommende ejendomsvurderinger, men også fx i kommuner i den daglige sagsbehandling af spørgsmål om ejendomme, i beredskabet, eller når virksomheder skal udarbejde tilbud om alt fra bygningsrenovering til vinduesvask. Vi skal bl.a. i gang med at gennemføre et pilotprojekt, hvor nye metoder til at forbedre kvaliteten af skråfotos skal afprøves. Desuden skal vi modernisere infrastrukturen for udstillingen af skråfotos. Hver årgang består af 1,3 mio. fotos, og det stiller store krav til effektiv lagring og udstilling. Når Gennemførslen af disse projekter vil indebære mange samarbejdsflader internt i kontoret, på tværs af SDFE og med eksterne aktører.

Din profil
Du har en akademisk baggrund med et geofagligt udgangspunkt og kan bidrage til at sætte retning og sikre fremdrift for skråfotosprojekterne og er kendetegnet af følgende:

  • Kan lede et projekt med specialiserede projektdeltagere inden for områderne geografi, it-infrastruktur og softwareudvikling.
  • Behersker alle projektlederdisciplinerne i et projekts faser, fra udarbejdelse af projektgrundlag, betjene styregruppe, sikre fremdrift og afrapportere til ledelse.
  • Er stærk i det tværorganisatoriske samarbejde og kan håndtere forskellige interessenter internt og eksternt, så fokus er på at opnå de bedste resultater.
  • Er udviklingsorienteret og som projektleder kan sætte retning for og gennemføre projekterne, som forudsætter, at geofaglig viden kombineres med it-faglighed og samtidig matcher forretningsbehovene.
  • Er robust, vedholdende og har gennemslagskraft

Din konkrete uddannelse kan fx være geograf, landinspektør eller ingeniør. Et geofagligt ståsted kombineret med projektledelseserfaring vil være en fordel. 

Vi tilbyder:
Kontoret er præget af teamånd, videndeling og samarbejde. Vi har en uformel omgangstone præget af humor og ”højt til loftet”. Ledelsesmæssigt lægger vi vægt på en åben dialog, fokus på ejerskab og engagement i forhold til opgaverne samt en god balance mellem arbejde og fritid. Du får gode muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt.

Løn- og ansættelsesvilkår: Du bliver ansat som AC-medarbejder i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten med mulighed for forhandling af tillæg.

Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner. Ansættelse pr. 1. maj 2021 eller efter aftale.

Ansættelsesstedet er Rentemestervej 8, 2400 København NV.

Yderligere oplysninger kan fås hos kontorchef Theresa Kjærside tlf. 2685 4209 eller chefkonsulent Andrew Flatman tlf. 2757 4750.

Du søger stillingen online på vores jobportal via linket ”Søg stillingen”. Vi skal have dine oplysninger, ansøgning og CV senest den 15. marts 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 11.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet på Jobfinder. 

 

Ministeriet ønsker at fremme mangfoldighed, hvorfor alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Viden om data der effektiviserer og skaber vækst
Vi skaber effektiviseringer i den offentlige sektor og vækst i samfundet gennem udbygning af den nationale datainfrastruktur og anvendelse af data, hvor nytten er størst. Vi har fokus på, at data er let tilgængelige via en sikker distribution, og at data kan deles og anvendes af mange på tværs af den offentlige og private sektor. Vi lægger i vores arbejde stor vægt på fællesoffentlige samarbejder og udviklingen af tværoffentlige digitale sammenhænge for data.

Læs mere på www.sdfe.dk
Følg os på LinkedIn.