Jobbet "Projektleder til Trafik og Veje" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Er du vores nye kollega i Trafik og Veje, Halsnæs Kommune?

Vi har netop sagt farvel til en god kollega i vejafdelingen, og ønsker en ny engageret og faglig dygtig kollega i afdelingen for Trafik og Veje.

Vi søger en dygtig kollega som kan være med til at præge en fortsat udvikling af afdelingen, og være en bærende kraft i vores faglige fællesskab. Du skal have erfaring som fx ansvarlig projektleder, og gerne indenfor vej- og trafikområdet.  Erfaring med borgerinddragelse og formidling af projekter er ligeledes en fordel.

Halsnæs Kommune er en grøn kommune, hvor vi prioriterer et velfungerende vej- og stinet. Borgerne skal sikres tryg transport til både skole, arbejde, indkøb og den skønne natur. Størstedelen af kommunens veje er private fællesveje, som naturligt hænger sammen med kommunens vejnet. Her hjælper vi borgerne med at istandsætte disse. Vi deltager aktivt i samarbejder med andre kommuner og Vejdirektoratet om fælles løsninger og udbud på vejområdet. Vi prioriterer afdelingens egne udbud, tilsyn og design af mindre opgaver på vejområdet.

Vi er i dialog med politikkerne om indsatser på vejområdet og aktuelle vejsager. Vi løser opgaverne på tværs i områdets fire afdelinger, og lytter til borgernes ønsker. Vi arbejder på at blive endnu bedre til en åben og inddragende kommunikation omkring afdelingens opgaver, og er optaget af at udvikle og sikre høj faglighed og rettidig involvering.

Arbejdsopgaverne
Omdrejningspunktet for dig vil være trafiksikkerhed. Det vil være både den faglige stillingtagen, den skriftlige og mundtlige dialog i form af kommunikation med borgere, politikkere og kollegaer i området og afdelingen. Her er en vigtig evne at kunne navigere i vejregler og lovgivning på vejområdet. Til mindre trafiksikkerhedsopgaver har vi cad-programmet Microstation til rådighed.

Trafik og Veje vil i 2019 have fokus på opdatering af vores trafiksikkerhedsmæssige grundlag; Analyser af Skoleveje, Stier og Trafiksikkerhed/Tryghed. Rapporterne danner grundlag for prioritering af konkrete projekter og generelle tiltag i Halsnæs Kommune.

Det vil være muligt at tilpasse stillingen til dine kompetencer og interesser. Har du erfaring med myndighedsbehandling af private fællesveje vil det være en fordel. Du forventes at deltage i den fælles opgaveløsning, og de daglige besvarelser af henvendelser fra bl.a. borgere.

Trafik og Veje er en afdeling bestående af syv ansatte som varetager kommunens drifts-, anlægs- og myndighedsopgaver på vejområdet. Herunder planlægning, trafiksikkerhed og større opgaver med vejbelysning, asfalt og broer. Vi samarbejder med de øvrige afdelinger om lokalplaner, udstykninger og byudvikling.

Om dig
Du er god til at lede og styre projekter, og formår at bevare overblikket, også i tilspidsede situationer. Du arbejder selvstændigt, og er samtidig god til at samarbejde - fagligheden skal være i orden. Du inddrager borgerne og relevante interessenter i din opgaveløsning. Du har forståelse for at arbejde i en politisk ledet organisation.

Du er engageret, ansvarlig og er ikke bange for at træffe beslutninger. Du er en udadvendt person med erfaring med problemløsning og projekter, gerne indenfor vejområdet og vejlovningen.  Du er en dygtig kommunikator i både skrift og tale. Du sætter en ære i at borgere, kollegaer og rådgivere forstår din kommunikation som tydelig og venlig.

Din faglige baggrund kan fx være ingeniør, teknisk designer, skov- og landskabsingeniør, landinspektør eller mere bredt som projektleder.
Du trives med udfordringer og ønsker at præge os med din personlighed, engagement og gode humør.

Helt kort om dig

  • Du har erfaring med, og kan håndtere udfordrende opgaver, fx som projektleder
  • Du er god til formulering og formidling af både mundtlig og skriftlig kommunikation
  • Du har erfaring på vejområdet, men det er ikke et krav

Vi tilbyder

  • En spændende arbejdsplads i løbende udvikling, med plads til dine initiativer og gode idéer
  • Et stærkt fagligt fællesskab i en afdeling med gode muligheder for sparring
  • Et alsidigt arbejde i et uformelt miljø med god mulighed for at planlægge eget arbejde.
  • 37 timers arbejdsuge med flextid.

Løn og ansættelsesvilkår
Aflønning vil ske efter gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn.
Tiltrædelse snarest muligt.

Har du spørgsmål til jobbet er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Jeppe Schmidt på tlf.  5167 5401. Jeppe Schmidt er grundet ferie først på kontoret i uge 33.

Har du spørgsmål til jobbet inden uge 33 kan du kontakte vejingeniør Jan Hansen på tlf. 47784421. 

Ansøgning med relevante bilag skal være Halsnæs Kommune i hænde senest den 19. august 2019 kl. 12.00. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 34 og 35.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder