Jobbet "Projektleder til SPIN-OUTS DENMARK" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vi søger en projektleder, der med sine evner, kompetencer og solide erfaring gennem samarbejde og systematik bidrager til, at projektpartnerne forløser det store potentiale, der er for større kommercialisering af danske forskningsresultater. Projektet er finansieret af projektpartnerne samt en betydelig donation fra Villumfonden og skal over en femårig periode bidrage til, at flere entreprenante forskere får øgede muligheder for at afprøve nye ideer og teknologier, at der skabes flere levedygtige spin-outs og et entreprenørielt fællesskab blandt de interesserede danske forskere. 

Der er tale om et væsentligt og nytænkende projekt med opbakning og deltagelse fra alle danske universiteter. Partnerne og de involverede forskere får tilført reelle ressourcer, der kommer til at gøre en forskel. Herudover kommer et internationalt Advisory Board og et engageret økosystem til at give den bedst mulige opbakning. 

Der vil være store krav til projektlederens evne til at navigere blandt de mange interessenter samt et stort behov for at skabe engagement og forpligtigelse gennem hele projektets løbetid hos alle projektpartnere.  

Dine opgaver vil bl.a. inkludere:

  • Koncipering, igangsætning og drift af projektet i samarbejde med partnere og interessenter.
  • Planlægning og gennemførelse af en række årlige events og møderækker.
  • Opbygning og drift af online fællesskab for forskere, der deltager i aktiviteter under projektet.
  • Tovholder for den tværgående projektgruppe med deltagelse fra alle universiteter. 
  • Kommunikation – internt og eksternt - i samarbejde partnernes kommunikationsenheder.
  • Afrapportering i form af dokumentation og måltalsopfølgning. 
  • Økonomistyring og administration i samarbejde med projektets administrative ressource. 

Din profil
Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og struktureret med mange parallelle opgaver og samtidig være grundig og systematisk. Du skal være i besiddelse af strategisk falkeblik og være en stærk kommunikator med en veludviklet evne til at netværke dig til resultater. Du skal forstå universitetsverdenen og det økosystem, som projektet er placeret i, og ideelt set har du gennem tidligere ansættelser demonstreret en evne til at navigere og få succes i det danske innovations-økosystem.  

Du skal have demonstreret erfaring med enten projektledelse, forretningsudvikling eller interessentledelse og gerne med ansættelse i eller tæt samarbejde med offentlige aktører. Erfaring fra og indsigt i den danske universitetssektor vil være en fordel. 

Du har en relevant kandidatuddannelse eller højere - gerne suppleret med relevant efteruddannelse. 
Du forventes at have demonstrerbar erfaring med brugen af en række digitale værktøjer til projektstyring og kommunikation. Vi arbejder i et internationalt miljø med en hverdag, der ofte foregår på engelsk. Det er derfor meget vigtigt, at du er komfortabel med at skrive og tale engelsk og har en interkulturel forståelse med en naturlig interesse for forskning på tværs af universiteternes forskellige fagligheder.  Derfor er det et krav, at du kan skrive professionelt på både dansk og engelsk, og at du kan forhandle mundtligt på engelsk.

Hvem er vi?
Projektets styregruppe har repræsentanter fra alle otte danske universiteter, der alle har indsigt i viden- og teknologioverførsel. Projektet ledes, administreres og koordineres fra SDU RIO. 

Du ansættes i SDU RIO, hvis overordnede strategiske fokus er at skabe værdi for og med samfundet. 
Vi arbejder bl.a. med inkubation, entreprenør¬skab og forretningsudvikling, forskerstøtte, kontraktjura, teknologiudveksling, karrierevejledning for studerende samt de studerendes og undervisningsmiljøernes relationer til og samarbejde med danske virksomheder og offentlige myndigheder. 

Du vil organisatorisk være placeret i SDU RIOs Commercialisation team. Dine nærmeste kollegaer vil være enhedens otte forretningsudviklere og patentadministrator. Der vil være et tæt sammenspil med SDU RIOs ledelse og en daglig kontakt til projektets syv andre partnere, herunder deres respektive projektdeltagere og ledelser. Du vil desuden få en række værdifulde kontaktflader på SDU, de andre danske universiteter og i det danske innovations-økosystem generelt. 

Om stillingen 
Ansættelse iht. overenskomsten mellem Finansministeriet og AC. Afhængigt af kvalifikationer sker indplacering som AC-fuldmægtig eller specialkonsulent, ligesom der vil være mulighed for at forhandle tillæg.

Ansættelse snarest muligt eller senest 1. juni 2021.

Tjenestested vil være SDU, Campus Odense. Derudover skal du forvente nogen rejseaktivitet til projektpartnerne rundt om i Danmark og i mindre grad til samarbejdspartnere i udlandet. 

Yderligere oplysninger fås hos Kontorchef Thomas Schmidt, tlf. 21 24 79 49 / e-mail thos@sdu.dk og Chef for SDU RIO Søren E. Fransen, tlf. 29 25 86 90 / e-mail sfr@sdu.dk.

Der afholdes samtaler 26.-29. april i Odense, alternativ som videomøde.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg".

Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.
 
Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.
 
Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.