Du bliver en del af en organisation, hvor trivsel og fleksibilitet står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

DU ER MED TIL AT SIKRE HØJ FORSYNINGSSIKKERHED UNDER UDVIKLING AF DET FREMTIDIGE ELSYSTEM
Du bliver en del af Systemdriftsområdet i Energinet Systemansvar – i afdelingen Forsyningssikkerhed, som er ansvarlig for at sikre effektiv og sikker drift af elsystemet under den grønne omstilling. Afdelingen tæller 15 medarbejdere i roller som projektledere og specialister inden for stærkstrøm og data, som arbejder på tværs af elmarked, netanalyser og kontrolcenter - samt både nationalt og internationalt indenfor en række arbejdsopgaver. Vores fornemmeste mål er at sikre en fortsat høj forsyningssikkerhed under den store udvikling af det fremtidige elsystem.

Med dine evner indenfor projektledelse bidrager du til at komme i mål med vigtige opgaver og projekter for afdelingen og på tværs af Systemdrift. Sideløbende får du mulighed for at udbygge dine eltekniske kompetencer.

Konkrete arbejdsopgaver omfatter at:

  • Udvikle driftsaftaler med nabo-TSOer (TSO = Trasmisssion System Operator)

  • Drive projekt- og porteføljestyringen af strategiske driftsprojekter

  • Varetage projektledelse af konceptualisering af nye driftsværktøjer

  • Udarbejde eksterne publikationer i samarbejde med andre dele af Energinet, fx ”Behovsvurdering af Systemydelser”

Du får samtidig god mulighed for indflydelse på at forme og bidrage til nye og eksisterende projekter og opgaver på tværs af Energinet, både nationalt og internationalt.

Dit primære succeskriterie er, at projekter leveres til tiden og inden for den aftalte afgrænsning. Derudover lykkes du i rollen, når du får skabt følgeskab og har fået skabt et produkt, som alle interessenter har haft indflydelse på.

PROJEKTLEDELSESKOMPETENCER OG ERFARING MED SAMARBEJDE I DIVERSE TEAMS
Du har erfaring med projektledelse og har en god værktøjskasse, som gør dig i stand til at arbejde struktureret med at scope opgaver, følge op og sikre fremdrift samt sikre involvering og kommunikation. Samtidig har du god erfaring med at skabe et godt og konstruktivt samarbejde i teams med forskellig faglige baggrunde, erfaring m.m. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forestiller os, at du har en teknisk uddannelse, som har givet dig et godt fundament til at sætte dig ind i eltekniske problemstillinger og forstå driften af elsystemet.

Dine personlige egenskaber er præget af samarbejdsevner, nysgerrighed og evnen til at se sammenhænge.

ANSØGNING OG KONTAKT
Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”ansøg”, så vi har den senest 1. december 2022. Vi forventer at holde samtale 6. og 7. december (1. samtale online) og 15. december (2. samtale i Fredericia). Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Linette Linnemann Pedersen på telefon 23 46 28 70.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen.

SÆRLIGE FORHOLD
Jobbet kræver, at du kan opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.