Skip to main content
  • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Er du god til at lede projekter med et teknisk indhold, og har du erfaring med rammeaftaler? Forretningsområde Føringsstøtte ved Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse søger en ny medarbejder, der kan lede og arbejde med projekter ved indgåelse og fornyelse af rammeaftaler i de næste to år.

Om os
Kapacitetsansvarlig LAND (KALA) anskaffer, drifter og bortskaffer landmilitært materiel. Primo 2016 oprettede KALA i alt fire teams hvert bestående af to til tre sagsbehandlere/projektledere. Disse teams har fået til opgave at etablere rammeaftaler, der muliggør løbende anskaffelser af materiel, primært til hæren, men også til øvrige værn. Hvert team vil få til opgave at etablere op til ca. 10 rammeaftaler simultant, hvilket stiller store krav til at kunne håndtere komplicerede opgaver og processer (efter PRINCE2 modellen), der befinder sig i forskellige stadier. Idet der pågår en tværgående og løbende optimering af processer og forretningsgange, vil der være behov for at bidrage konstruktivt til dette arbejde.

Dit team er underlagt Forretningsområde Føringstøtte, som primært har til opgave at anskaffe, drifte og bortskaffe informationssystemer, taktisk radiokommunikation, geografiske informationssystemer, systemer til elektronisk krigsførelse og Counter IED.

KALA har en stor berøringsflade med interessenter såvel i som udenfor KALA. Omgangstonen er uformel, men bygger på en høj faglighed og en høj grad af servicemindedhed. I KALA prioriterer vi, at udvikle og fastholde dygtige medarbejdere via kompetenceudvikling og personlig udvikling.

Om stillingen
Du skal lede og deltage i projekter, der skal tilvejebringe nye og forny eksisterende rammeaftaler inden for en bred vifte af systemer inden for føringsstøtte.

Projekterne gennemføres på en slags konsulentbasis hvor du skifter mellem KALA fagområder i takt med at projekterne afsluttes. Der oprettes en projektgruppe for hvert projekt med deltagere fra driftsorganisationen og med støtte fra FMI´s øvrige organisation. Der vil således være meget kontakt med brugergrupper, leverandører, og de personer der støtter med indkøb og jura.

Ved projektafslutningen skal du overdrage produkterne og rammeaftalerne til driftsorganisationen og afslutte projekterne. Du deltager i udviklingen af FMI og KALA processer inden for projektledelse. FMI udvikler og optimerer løbende en struktureret projekt fremgangsmåde, så du skal både være motiveret for at anvende og videreudvikle vores projektmodel og kunne gennemskue arbejdsgangene på tværs af Materiel- og Indkøbsstyrelsen.

I jobbet som projektleder får du således mulighed for at udvikle din viden og færdigheder inden for den militære materielverden og inden for projektledelse.

Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse som ingeniør eller anden relevant kandidatgrad, og du har før arbejdet med tekniske fagområder. 

Alternativt har du gennemført videreuddannelse til KN/KL (VUT/VUK) (eller er egnet til udnævnelse) med tilfredsstillende resultat og har erfaring med projektledelse samt med større analytisk prægede opgaver.

Vigtigst er det, at du har interesse i at arbejde og udvikle dig, inden for projektledelse og materielverdenen, og at du har lyst til at arbejde med projekter, hvor du skal kombinere samfundets og FMI krav til struktur med fremdrift og leverance af færdige produkter.

Derudover er det vigtigt, at du:

  • Er god til at samarbejde med din projektgruppe og med eksterne brugere, leverandører og de fagområder, der skal støtte projekterne.
  • Er analytisk stærk og kan arbejde selvstændigt med komplicerede problemstillinger og forretningsmæssige strukturer, også med emner du ikke har arbejdet med før.
  • Har let ved at overskue og forstå tekniske problemstillinger
  • Interessere dig for effektivisering af processer og arbejdsgange, gerne med kendskab til LEAN 
  • Kan arbejde selvstændigt imod de overordnede målsætninger i en ofte travl hverdag.

Du skal have erfaring inden for projektledelse og indgåelse af aftaler, der er underlagt de offentlige handelsregler. Alternativt har du kendskab til radiokommunikation og/ eller IT. Begge dele vil naturligvis være en fordel. Erfaring med SAP vil ydermere være en fordel.

Ansættelsesvilkår
Som ingeniør bliver du ansat som specialkonsulent og aflønnet efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Der vil være mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen. Til ansættelsen er der tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Er du militær besættes stillingen efter protokollatet af 27. oktober 2015 om officerer, beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriet, i henhold til gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarets Personeltjeneste (nu Forsvarsministeriets Personalestyrelse) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde godkendelsen gennem hele dit ansættelsesforhold.

Ansættes du militært er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Som militært ansat har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende ansættelsesvilkår, humanitære og andre operationer.

Stillingen er en projektstilling med ansættelse frem til udgangen af 2018.

Kontakt og ansøgning
Har du fået lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte major Thyge Arum på tlf. 4055 7687

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Anett Brund Kronborg, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9135. 

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 26. maj 2017. Samtaler forventes løbende afholdt.

Stillingen er til besættelse snarets muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
Ballerup
keyboard_arrow_up
Startdato
24. april 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
26. maj 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse