Skip to main content
 • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

SEAS-NVE’s Finansafdeling i Svinninge søger en dygtig og energisk projektleder til varetagelse projektopgaver i Finansafdelingen, såvel som i resten af SEAS-NVE. 

Finansafdelingen er organiseret i fire selvstændige teams bestående af Finans & Rapportering, Likviditet & Funding samt Restance og en nyopført Risikostyringsfunktion. Hertil er der tilknyttet en intern projektleder med reference til chefen for Finansafdelingen.

Finansafdelingen, som pt. består af ca. 35 engagerede medarbejdere, er ansvarlige for traditionelle finansopgaver som udarbejdelse af årsrapporter, måneds & kvartalsrapportering samt opgørelse, indberetning og afregning af skatter og afgifter m.m. Finansafdelingen er endvidere ansvarlig for koncernens likviditetsstyring, herunder investering af overskudslikviditet samt sikring af en hensigtsmæssig funding og finansiering af koncernens aktiviteter. Finansafdelingen varetager herudover debitor- og kreditorbetalinger samt inddrivelser på restanceområdet. Endelig er koncernens nyetablerede risikostyringsfunktion placeret i Finansafdelingen. 

Finansafdelingen er beskæftiget med talrige ad hoc opgaver og projekter internt i finansafdelingen og på tværs i koncernen. Projekterne er i forskellig størrelse og karakter. Til Finansafdelingen er derfor tilknyttet en projektleder som skal medvirke til at sikre fremdrift og overblik over projekterne.

Vi søger nu en ny projektleder til afdelingen idet den nuværende projektleder har fået nye udfordringer internt i Finansafdelingen pr. 1. november 2016.
 

Plads til udfoldelse
I SEAS-NVE anvender vi værdibaserede ledelsesprincipper med fokus på forretning, kultur samt læring. Opgaver, beslutninger og ansvar ligger i høj grad hos medarbejderne, og vi prioriterer godt samarbejde, teamudvikling samt den enkeltes personlige og faglige udvikling. Vi giver udfoldelsesmuligheder og frihedsgrader, men forventer til gengæld engagement, præstationer, samarbejde og vidensdeling.

Arbejdsopgaverne spænder bredt
Den nye projektleder til Finansafdelingen forventes at overtage den igangværende projektportefølje og de bestående projektledelsesværktøjer. Der vil imidlertid vær rig mulighed for med eget præg og egne ideer at udvikle og forme projektledelsesopgaven. 

Succeskriterierne er, at skabe fremdrift, sikre overblik og fokus samt sparring og kommunikation med interessenterne omkring udviklingen på projekter og processer samt, hvor nødvendigt, at medvirke til at facilitere større projekter i Finansafdelingen.

Projekterne, opgaverne samt projektlederens rolle er meget varieret. Nogle projekter vil således blive ledet af projektlederen, selv imens andre projekter ledes af øvrige medarbejdere i Finansafdelingen såvel som i andre dele af koncernen, hvor Finansafdelingen er involveret. 

Vores forventninger til dig

 • Du er i besiddelse af gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner
 • Du er uformel og omgængelig og kan samarbejde på alle niveauer i en stor organisation
 • Du er en god medspiller i teamopgaver men trives samtidig med selvstændigt arbejde og tager styring på projekter og egne ansvarsområder
 • Du har personlig gennemslagskraft som facilitator
 • Du kan udfordre vanetænkningen og skabe procesforbedringer og procesoptimering evt. via tilgængelige it-værktøjer
 • Du besidder solide IT-kompetencer og du er avanceret bruger af såvel Power Point, Excel samt evt. SQL databaser
 • Du har en god økonomisk forståelse og gode analytiske evner
 • Du har formentlig en videregående uddannelse svarende til en HD eller kandidatniveau

Endelig kræver jobbet en fleksibel indstilling til arbejdstid samt en service- og samarbejdsorienteret indstilling. Vi lægger stor vægt på, at du er åben, udadvendt og tager medansvar for afdelingens mål.

Vi tilbyder dig

 • Et alsidigt og spændende job med mange personlige og faglige udfordringer i et til tider hektisk miljø
 • En attraktiv lønpakke med bl.a. pension, gruppelivsforsikring, dækning ved kritisk sygdom, heltidsulykkesforsikring og helbredssikring samt mange andre personalegoder
 • Fleksible arbejdstider og betalt ADSL/bredbånd

Vil du vide mere?
Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Finanschef Søren Klarskov på mail skl@seas-nve.dk eller nuværende projektleder Sylwia Piwowarczyk på mail spi@seas-nve.dk.

Hvordan kommer du videre?
Lyder ovennævnte spændende, og vil du gerne i betragtning til stillingen, beder vi dig sende din ansøgning samt CV via vores hjemmeside eller ved tryk på "Ansøg" i annoncen her. Ansøgningsfrist onsdag den 30. november 2016. Vi holder samtaler den 9. december 2016 i Svinninge.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
Svinninge
keyboard_arrow_up
Startdato
04. november 2016
keyboard_arrow_down
Slutdato
30. november 2016
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse