Jobbet "Projektleder og projektmedarbejder til enheden Bro og Tunnel" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Københavns Kommune søger engageret og kompetent projektleder og en projektmedarbejder til enheden Bro og Tunnel

Vil du være med til at sætte dit præg på hovedstaden ved at sikre høj kvalitet i genopretning af byens mange broer og andre bygværker eller ved at bidrage til anlæg af nye bygværker i byen?

Der er tryk på udviklingen i København. Teknik- og Miljøforvaltningen er en central aktør, og vi tager os af de fysiske forandringer i byen. Det er vores ambition at skabe verdens bedste storbymiljø og et unikt byliv i København. Teknik- og Miljøforvaltningen drifter og vedligeholder bl.a. omkring 340 bygværker, herunder broer, tunneller og bolværker.

Bygværkerne binder byen sammen og er afgørende for trafikkens afvikling både på vejene og over vandet. De ældste bygværker er fra slutningen af 1800-tallet, og i disse år bygges en række nye vigtige forbindelser, hvor Lille Langebro, Folehavebroen og Nordhavnsvej-tunnelen er markante eksempler. Broerne findes i alle størrelser lige fra en lille gangbro i en park til Langebro, som både indeholder mekanik og en stor konstruktion på begge sider af havnen.

Vi søger både en erfaren projektleder og en engageret og struktureret projektmedarbejder. Begge vil indgå i et af vores teams om anlægs- og genopretningsprojekter, som bl.a. har ansvaret for kontrakt-, økonomi-, og tidsstyring i projekterne, herunder udføre tilsyn og sikre en god kommunikation med borgere og andre interessenter mv.

I får hver dag mulighed for at bringe jeres faglighed og helhedssyn i spil i samarbejde med dygtige og engagerede kolleger i et levende og uformelt miljø, hvor I også vil blive en vigtig bidragsyder til hovedstadens udvikling.

Som erfaren projektleder i Bro og Tunnel omfatter dine opgaver og ansvar:

 • Dataindsamling, forundersøgelser og tilstandsvurderinger.
 • Udarbejdelse af anlægsprogrammer, udbud og kontrahering med rådgiver og entreprenør.
 • Understøttelse af byggelederen ved økonomistyring, entreprisestyring samt dialog med samarbejdspartnerne.
 • Udarbejdelse af budgetnotater, indstillinger og andre politiske bestillinger.
 • Projektledelse, herunder kontraktstyring og risikostyring, samt dialog med samarbejdspartnerne.
 • Sikring af fremdrift, koordinering med projektparter og kvalitet i opgaveløsningen.
 • Samarbejde med byens brugere, offentlige interessenter, myndigheder og private aktører samt underleverandører.
 • Samarbejde på tværs af forvaltningen og Københavns Kommune.
 • I projektarbejdet vil du ofte være med fra idéudvikling af projekterne til anlæggene står færdige.
 • Du medvirker til, at kommunens politikker følges, og du vil få en stor kontaktflade i hele organisationen.

Vi forventer, at du:

 • er uddannet ingeniør eller har anden relevant uddannelse med en solid erfaring inden for bro- og/eller tunnelområdet gerne fra bygherreorganisation og/eller andre dele af bygge- og anlægsbranchen
 • har projektledererfaring, gerne fra en eller flere projektorganisationer
 • forstår, formidler og håndterer den samlede politiske ramme, som en offentlig forvaltning agerer inden for
 • er ambitiøs, handlekraftig og resultatorienteret
 • er åben og udadvendt og kan arbejde selvstændigt såvel som projektorienteret
 • kan kommunikere åbent og inddragende og er god til at videreformidle viden
 • kommunikerer godt i skrift og tale på dansk
 • er initiativrig og har et godt humør

Det er en fordel, hvis du har kendskab til offentlige forvaltningsprocesser og har arbejdet i en politisk ledet organisation.

Som projektmedarbejder i Bro og Tunnel omfatter dine opgaver:

 • Understøttelse af projektleder til udarbejdelse af anlægsprogrammer, udbud og kontrahering med rådgiver og entreprenør.
 • Understøttelse af projektlederen ved økonomistyring og risikostyring, samt dialog med samarbejdspartnerne.
 • Løbende opdatering af projektets fremdrift i KK’s interne projektstyringsprogram.
 • Sørge for datagrundlag og opfølgning til ledelsesrapportering og orientering til det politiske niveau.
 • Samarbejde på tværs af forvaltningen og Københavns Kommune.
 • I projektarbejdet vil du ofte være med fra idéudvikling af projekterne til anlæggene står færdige.
 • Du medvirker til, at kommunens politikker følges, og du vil få en stor kontaktflade i hele organisationen.

Vi forventer, at du:

 • er uddannet ingeniør eller har anden relevant uddannelse med en mindre erfaring inden for bro- og/eller tunnelområdet gerne fra bygherreorganisation og/eller andre dele af bygge- og anlægsbranchen
 • har erfaring med at holde overblik over projekter både økonomisk og fremdriftsmæssigt
 • har erfaring med udarbejdelse af udbud og tilbud – gerne både fra bygherre- og rådgiverorganisationer
 • er ambitiøs, handlekraftig og resultatorienteret og må gerne have en ambition om at gå projektledervejen
 • er åben og udadvendt og kan arbejde selvstændigt såvel som projektorienteret
 • kan kommunikere åbent og inddragende, og er god til at videreformidle viden
 • kommunikerer godt i skrift og tale på dansk
 • er initiativrig og har et godt humør

Om os
Enheden er placeret i afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold. Enhedens ca. 25 medarbejdere har forskellige baggrunde indenfor planlægning, anlæg, projektstyring, byggeledelse, trafikingeniørarbejde, arkitektur, landskabsarkitektur mv., og alle har stort fokus på samarbejde på tværs af fagligheder.

Vi arbejder i en tværfaglig teamstruktur, hvor alle dels har egne ansvarsområder og dels indgår i løsningen af kollegaers projekter. På den måde sikrer vi en høj grad af vidensdeling. Hvert team er bredt sammensat, hvilket skaber et stærkt fagligt og professionelt miljø, hvor vi supplerer hinanden og har højt til loftet. Vi er engagerede i vores arbejde og stolte af at bidrage til den positive udvikling af København.

Vi tilbyder dig
En arbejdsplads med et tæt og fagligt inspirerende samarbejde med erfarne og kompetente kolleger. Jobbet indeholder også gode muligheder for personlig og faglig udvikling i en dynamisk offentlig forvaltning. Stemningen er præget af en uformel og løsningsorienteret omgangstone, hvor der også er rum til smil og latter i en travl hverdag.

Vi holder til centralt på Islands Brygge.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med forhandlingsberettigede organisation.

Du kan læse mere om Københavns Kommune og Teknik- og Miljøforvaltningen på www.kk.dk og www.tmf.kk.dk. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte enhedschef Annette Kjeldsen på 6136 0823.

Vedhæft din ansøgning og CV i pdf-format. Øvrige relevante dokumenter som eksamensbeviser eller lignende har du lejlighed til at medbringe ved en eventuel samtale.

Søg via nedenstående link senest fredag den 19. marts 2021

Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler med udvalgte kandidater i uge 12 og 14.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder