Jobbet "Projektleder og projektmedarbejder i Vallensbæk Kommune" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vallensbæk Kommune søger en projektleder til at stå i spidsen for både større og mindre anlægsprojekter samt en projektmedarbejder til byggeledelse og administration i en tidsbegrænset ansættelse til et svømmehalsprojekt. Begge stillinger er med start pr. 1. april 2021 eller før.

Vi tilbyder
Et spændende job i Vallensbæk Kommune, der er en nærværsorganisation med ca. 1.200 ansatte. Vi adskiller os fra andre kommuner ved at have en flad struktur, hvor der er kort fra idé til handling, og hvor der er mulighed for at træffe hurtige beslutninger. Vi er omstillingsparate og har lyst og mod til at tænke anderledes. Organisationens værdier er nærvær, tillid og dialog, og der er derfor stort fokus på relationer, netværk og tværfagligt samarbejde med inddragelse af borgere og erhvervsliv.

Du vil blive ansat i et center, hvor vi arbejder meget på tværs, både indad og ud af centret, og har et stort engagement og en fælles ansvarsfølelse for, at vi lykkes. Opgaverne er alsidige, og der er god mulighed for at bidrage med sin faglighed. Det forventes, at vi undres og stiller spørgsmål og bidrager med at forbedre det, vi ikke synes fungerer optimalt. Endelig sætter vi pris på et stærkt socialt fællesskab.

To stillinger
Kommunen er i vækst, og vi er derfor i gang med en omfattende udbygning og udvikling. Center for Teknik forestår alle bygge-, anlægs- og byudviklingsprojekter i kommunen. Vi søger en selvstændig projektleder primært til anlægsprojekter og en projektmedarbejder til at understøtte en af vores projektledere i arbejdet med at bygge en ny svømmehal, hvor snoren skal klippes i foråret 2023.

Projektleder
Der ligger flere store og spændende projekter foran os. Vores kommunalbestyrelse har bevilget 35 mio.kr. til trafikforbedringer i forbindelse med de mange byggeprojekter der er undervejs. Der kommer flere borgere, og vi skal ombygge vores vejnet, så trafikafviklingen tilpasses udviklingen for både biler og bløde trafikanter. Sideløbende hermed er vores ringvej ved at blive forberedt til en kommende letbane. I en kommune med motorveje omkring sig har vi også fokus på støjreducerende tiltag. Der er også flere mindre anlægsprojekter til forbedring af vores rekreative områder foran os. Det rekreative sammentænkes med øget biodiversitet og udmøntningen af en klimapulje til klimaforbedringer.

Vallensbæk Kommune er en lille kommune, så du skal kunne favne bredt, og kunne rumme og forvalte forskelligartede opgaver, alt fra vejkasser til bæredygtige byrum. Ligesom du kommer til at følge projekterne helt til dørs, og skal kunne begå dig i alle faser.

Vi har netop udviklet en ny tværgående projektmodel, og du vil komme til at indgå i den videre udvikling og udfoldelse af denne, i et tværgående projektforum. Projektmodellen består af tre projekttræk med inspiration fra projektledelsesmetoden Half Double.

Som projektleder skal du bl.a.:

 • sikre, at projekterne bidrager til at opfylde de mål, som er defineret i kommunens udviklingsstrategi
 • styre projekterne sikkert i mål - med fokus på optimal effekt for brugerne - fra den indledende behovsanalyse og forventningsafstemning til planlægning, gennemførelse og aflevering til driftsorganisationen
 • sikre fokus på og overholdelse af tidsplaner, økonomi og kvalitet i projekterne
 • varetage dialogen med interne og eksterne samarbejdspartnere, gennemføre dialog med politikere, borgere, brugere og interessenter for at sikre effekt og følgeskab omkring projekterne
 • Udarbejde politiske dagsordener i tilknytning til projekterne
 • Udarbejde kontrakter, forhandle med entreprenører og styre udbudsprocesser med bygherrerådgivere
 • Udarbejde myndighedsandragende og kommunikationsplan med henblik på at sikre, at alle er orienteret om projektets fremdrift, milepæle og evt. gener i udførelsesfasen

Din Profil
Du er godt rustet, hvis du:

 • har et godt overblik og kan se projekterne i en større sammenhæng
 • har et stort engagement, er ansvarsfuld og initiativrig
 • er fokuseret på dialog og udvikling af den gode løsning i samarbejde med mange forskellige interessenter
 • er god til at få samarbejde til at fungere på tværs af faggrænser med borgere, andre myndigheder, teknikere, entreprenører og politikere
 • er en stærk formidler, der møder andre med tillid, inviterer til dialog og kommunikerer tydeligt - både i person og på skrift

Det vigtigste er, at du har baggrund som projektleder med bred teknisk viden. Du kan være ingeniør eller landskabsarkitekt eller noget helt tredje. Uddannelsesbaggrund er ikke afgørende, hvis blot du kan løfte opgaven og styre anlægsprojekter sikkert i hus. Vi ser gerne, at du har erfaring med trafik- og anlægsprojekter. Og at du har forståelse, og gerne erfaring, med politiske processer. Det kan være fra en kommune eller fra rådgiver- og entreprenørbranchen.

Det praktiske
Stillingen er på gennemsnitligt 37 timer om ugen. Ansættelsen sker efter forhandling og jf. gældende overenskomst på området.

Ansøgningsfristen er fredag d. 22. januar 2021 kl. 12.

1. samtale holdes den 2. februar og 2. samtale den 8. februar. Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest den 1. april 2021.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet på Jobfinder.

Projektmedarbejder
Din primære rolle som projektmedarbejder er at understøtte vores projektleder på opgaven i etableringen af en ny svømmehal. Der er tale om en projektstilling på 25 timer om ugen i 2 år. Den tid skal du bruge på at understøtte etableringen af en svømmehal til 160 mio.kr. fra første spadestik i maj 2021 til sidste regning er betalt. Svømmehallen er udbudt i totalentreprise og opføres som tilbygning til Vallensbæk Idrætscenter.

Du vil komme til at beskæftige dig med mange opgaver for projektet indenfor byggeledelse og administration. Du vil få fokus på den udførende del. Vi forestiller os at:

 • du færdes ofte og hjemmevant på og omkring byggepladsen, hvor du varetager fagtilsyn, sikrer byggeriets fremskridt, foretager sikkerhedsrunderinger samt sikrer fotodokumentation.
 • du varetager administrativ grænsefladekoordination mellem de otte arbejdsgrupper, der er etableret i projektet.
 • du har ansvaret for håndtering af dokumenter i iBinder, der benyttes som digital platform i projektet, samt fotodokumentation

Din profil
Du skal have autoritet og gennemslagskraft, og kunne begå dig på en byggeplads. Du skal være fleksibel, da projektets travlhed kører i bølger. Du skal være motiveret for at gribe en opgave, når den kommer.

Af faglighed forestiller vi os, at du er bygningskonstruktør eller ingeniør eller noget tilsvarende med en byggeteknisk baggrund. Du skal have forståelse for at være i et politisk system, men erfaring fra en offentlig organisation er ikke nødvendig.

Du kan være på mange forskellige trin på karrierestigen, og du skal kunne se fordelen i ikke at være hængt op med arbejde hver dag.

Det praktiske
Stillingen er på gennemsnitligt 25 timer om ugen, og er en tidsbegrænset stilling på 2 år. Ansættelsen sker efter forhandling og jf. gældende overenskomst på området.

Ansøgningsfristen er den 22. januar 2021 kl. 12.

1. samtale holdes den 1. februar og 2. samtale den 8. februar. Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest den 1. april 2021.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet på Jobfinder.

Hvis du vil vide mere om de to stillinger
Hvis du har spørgsmål til de to stillinger, er du velkommen til at kontakte centerchef Tine Christiansen på telefon 29797970 eller på mailadressen tch@vallensbaek.dk. Vedrørende projektmedarbejderstillingen kan du også kontakte projektleder Karsten Hee på telefon 29 39 33 30 eller på mail krh@vallensbaek.dk.

Vallensbæk kommune ligger kun 15 km syd for København. Visionen for udviklingen af Vallensbæk er at skabe rammerne for ”Det hele menneske i fremtidens bolig by”. Du kan læse mere om de politiske visioner og mål, som vi skal arbejde for, på kommunens hjemmeside.