Vil du være med til at anlægge fremtidens klimatilpasningsløsninger?
På Frederiksberg har vi et ambitiøst mål om, at byen skal kunne klare fremtidens klimaforandringer. Vi skal indtil 2036 anlægge klimatilpasningsprojekter for ca. 80 mio. kr. hvert år. Klimatilpasningsprojekterne er en række hydraulisk sammenhængende anlægsprojekter som tilsammen er med til at aflaste den eksisterende kloak, så byen kan klare fremtidige skybrudshændelser

Vi søger en erfaren, engageret og samarbejdsvant projektleder, som vil være med til at anlægge fremtidens klimatilpasningsprojekter på Frederiksberg. Dine arbejdsopgaver kommer primært til at være som projektleder af konkrete klimatilpasningsprojekter, hvor du forventes at tage ansvaret for hele projektet fra udvikling, planlægning, opstart og anlæg samt overlevering til drift. Din rolle vil som bygherre og tovholder være at sikre fremdriften af klimatilpasningsprojekter samt koordineringen heraf internt og eksternt. Herudover vil du også som de øvrige projektledere skulle stå for arbejdet med de hydrauliske oplandsplaner, som er et vigtigt fundament for de fremtidige anlægsprojekter, ligesom du kan blive inddraget i de øvrige større anlægsprojekter, som enheden arbejder med.

Vi forestiller os, at du:

  • Er anlægsingeniør eller har tilsvarende akademisk uddannelse, samt 3+ års erfaring, gerne fra anlægsprojekter i en travl og tæt bebygget by
  • Har udbredt forståelse og bred erfaring med anlægsprocesser og styring af større anlægsprojekter, med tyngden på anlæg i veje og offentlige områder – og gerne erfaring med klimatilpasning 
  • Har fokus på udførelsen af projekterne og at realisere dem inden for den givne ramme
  • Er fortrolig med og har indgående kendskab til, hvordan et anlægsregnskab skal skrues sammen, samt hvordan det anvendes i praksis – herunder udarbejdelse af anlægsoverslag og budgetvurderinger
  • Er en holdspiller som kan lide at løfte i flok, som har gode samarbejds- og kommunikationsevner og forstår værdien af at opbygge gode relationer, inddrage, koordinere og dele viden – både internt og eksternt
  • Trives både ved mødebordet på rådhuset og til byggemøder i skurvognen
  • Forstår og anerkender hvad det vil sige, at arbejde i en politisk styret organisation
  • Formår at tænke ”hele vejen rundt” om projektet i forhold til den politiske proces, ekstern kommunikation f.eks. med borgerne, hvilke tilladelser der skal indhentes m.m.

Stillingen er placeret i Vej, Park og Miljø, i enheden Trafik og Byrum. Her vil du indgå i vores tværfaglige og initiativrige klimatilpasningsgruppe, som består af ingeniører og landskabsarkitekter, der alle arbejder målrettet med realisering af klimatilpasningsprojekterne. I Trafik og Byrum vil du være en del af et berigende tværfagligt miljø inden for vores arbejde med små og store anlægsprojekter som f.eks. cykelstier,  parkering og nye byrum samt fremme af tilgængelighed, trafiksikkerhed, cykling og mobilitet. Vi har et stort fokus på medarbejdernes udvikling og trivsel samt et godt fagligt og tværfagligt miljø, hvor vi ”spiller hinanden gode” og udvikler os sammen.

Du vil komme til at arbejde med at skabe merværdi i klimatilpasningsprojekterne og indtænke blandt andet genanvendelse af regnvand og sænke varmeø-effekten i byen. Derudover vil du indgå i et tæt samarbejde med Frederiksberg Forsyning, som vi udvikler klimatilpasningsprojekterne sammen med.

Løn og ansættelsesvilkår
Vi tilbyder ansættelse efter gældende overenskomst og med aflønning efter kvalifikationer i henhold til principperne i Ny Løn. Stillingen har en arbejdstid på 37 timer om ugen. Vi har flekstid, så arbejde og familieliv kan hænge sammen.

Ansøgningsfrist
Stillingen forventes besat hurtigst muligt. Sidste frist for indsendelse af din ansøgning er den 18. august 2024 kl. 12.

Vi benytter Capax Recruitment i rekrutteringsprocessen. Har du brug for at høre mere, inden du søger stillingen, er du velkommen til at kontakte rekrutteringskonsulent Rikke Michaelsen på mail rmi@capaxrecruitment.com eller telefon 42 91 06 49. Vi indkalder løbende til samtaler og opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap. Vi glæder os til at modtage din ansøgning. 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om vores arbejde så kig her: https://www.frederiksberg.dk/klimatilpasning.
Frederiksberg er en levende by med et dynamisk bysamfund. Byens sjæl bygger på vores historie og klassiske arv og er med til at præge den spændende udvikling af Frederiksberg som en grøn, sund og pulserende del af Hovedstaden.
Vi er en moderne kommune, der betjener 104.305 borgere. Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.