Jobbet "Projektleder i vandplanlægning til eksternt samarbejde og kundeanalyser" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

I HOFOR søger vi lige nu en erfaren projektleder til HOFORs team for Planlægning af Vandforsyning.

Som projektleder vil du indgå leveringsaftaler mellem HOFOR og de 19 forsyninger på Sjælland, der køber vand af HOFOR (HOFORs engroskunder), og vedligeholde disse aftaler samt sikre løbende viden og kontakt. Dette er vigtigt bl.a. ift. planlægning af forsyningssikkerhed, vandsalgsprognose, selskabsøkonomi mv. Opgaven indebærer en del ekstern kontakt til andre forsyninger mv., men også en bred samarbejdskreds i HOFOR, både i egen sektion og til kolleger i økonomi, jura, kommunikation samt til relevante beslutningstagere m.fl.

Derudover bliver du en del af vores "Program for Værksrenovering og Blødgøring", hvor vi er i gang med at ombygge samtlige vandværker, så vi fremover kan levere blødgjort drikkevand til alle vores kunder. Vi ønsker at yde kunderne den bedst mulige service gennem denne forandring, så du får til opgave at planlægge og sikre gennemførelse af relevante aktiviteter, fx gennem kundeanalyser, vidensindsamling, kampagner mv. Du vil ofte være tovholder for et samarbejde med fx ingeniører, HOFORs kommunikationsafdeling, forskningsinstitutioner, brancheorganisationer eller eksterne konsulenter.

Dine primære arbejdsopgaver bliver at:

  • Indgå leveringsaftaler med engroskunderne herunder at facilitere den eksterne dialog og sikre enighed om indhold og ramme internt i HOFOR
  • Varetage den løbende dialog med engroskunderne om leverings-relevante emner, og derved være HOFORs kernemedarbejder om emnet
  • Bidrage i forskellige projekter, præsentationer mm., hvor viden om engroskunderne og deres vandkøb er ønsket, fx i vigtige analyser om forsyningssikkerhed
  • Udarbejde beslutningsoplæg, referater, præsentationer og andet materiale til styregruppe, projektgrupper mv.
  • Planlægge og sikre realisering af relevante kundeanalyser, kampagner, tilfredshedsmålinger mv. i forbindelse med implementering af det blødere vand
  • Kommunikere og vidensindsamle blandt kunder, ejerkommuner og andre interessenter, samt bidrage til den løbende formidling om den kommende forsyning med blødere vand
  • Samarbejde internt og eksternt om data, viden, overblik, jura, kommunikation og forandringer
  • Bidrage til samarbejde og helhedsperspektiv på tværs i organisationen

Du bliver en del af Team Vandforsyning, der, sammen med Team Vandressourcer, er en del af Vandplanlægningssektionen. I sektionen løser vi et bredt spektrum af opgaver, der alle bidrager til målet om at sikre effektiv forsyning af rent og blødgjort drikkevand. Blandt sektionens opgaver kan f.eks. nævnes grundvandsbeskyttelse, fornyelse af råvandsnet og kildepladser, planlægning af forsyningsstrukturen, beregninger om forsyningssikkerhed, godkendelse af materialer samt modelberegninger for ledningsnettet. Generelt har vi i sektionen ansvar for at sikre et langsigtet, bæredygtigt og helhedsorienteret perspektiv på vandforsyningen.

Du vil få ca. 35 kolleger i sektionen, som er en god blanding af nyuddannede og mere erfarne. Du bliver en del af et stærkt, fagligt vidensmiljø med mange specialister og et løbende fokus på at sikre vidensdeling og sammenhæng på tværs af opgaverne. Vi har et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til smil i hverdagen og udvikling af den enkelte medarbejder.

Erfaring med projektledelse, kommunikation, analyse og vandsektoren
Vi forventer, at du har en relevant videregående uddannelse, som fx samfundsvidenskab, antropolog, geograf, tec.sam. eller kommunikation, gerne koblet med en mere teknisk baggrund. Du kan også være fx ingeniør eller biolog med samfundsvidenskabelig erfaring. Derudover forventer vi, at du har nogle arbejdsår bag dig, og at du er stærk i projektledelse og koordinering af komplekse emner på tværs af organisationen - gerne i en strategisk eller politisk sammenhæng.

Du har forståelse for organisation og beslutningsgange, så du hurtigt bliver i stand til at agere i forhold til vores programledelse, koordinationsfora, styregrupper mv. Du har desuden erfaring med kommunikationsopgaver som fx kundeanalyser og kampagner, og er en dygtig formidler, mundtligt såvel som skriftligt, også når det gælder tekniske emner.

Som person udviser du initiativ til dialog med nye parter, og du er rutineret i at fremme et godt og konstruktivt samarbejde om fælles projekter eller aftaler. Du er omhyggelig med at inddrage relevante kolleger og samarbejdspartnere på de rigtige tidspunkter, og du har blik for kompromiset og for at finde frem til den gode, fælles løsning. Du forstår at skabe struktur samt overblik og kan gøre din viden anvendelig til brug i mange sammenhænge - målrettet forskellige interessenter.

Kendskab til vandsektoren er en fordel, og interesse for tekniske emner er nødvendigt, da forståelse for tekniske detaljer nogle gange vil være afgørende for en god aftale eller velvalgt formidling.

Det er desuden et krav, at du har gyldigt kørekort til personbil og kan kommunikere på dansk.

Bliv en del af en større udvikling
I HOFOR bliver du en del af en fælles vision. Vi vil skabe bæredygtige byer baseret på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger inden for vores kerneområder: rent vand, spildevandsafledning, fjernvarme, fjernkøling og bygas samt vindmølleenergi.

Du bliver en del af HOFORs kæmpe indsats på vandforsyningsområdet i disse år. Vi moderniserer vores vandværker, indfører blødgøring og sætter høje krav til materialer og hygiejne, så værkerne fortsat kan levere friskt og sundt drikkevand til mere end en million mennesker i hovedstadsområdet.

Du kan læse mere om HOFOR og vores vision om at skabe bæredygtige byer, herunder vandforsyning, på hofor.dk/baeredygtige-byer/.

Klar til at ansøge?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte teamleder, Trine Tybjerg, på telefon 2795 4422 eller via mail trty@hofor.dk.

Ansøgningsfristen er den 17. august 2021.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 23., 24. og 27. august.

Ansættelse snarest muligt eller pr. 1. oktober.

Ansøgninger modtages kun gennem vores online rekrutteringssystem. Klik på ”Ansøg”.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.