Gå til hovedindhold
Jobbet "Projektkoordinator til hærens taktiske kommunikationsnetværk" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vil du være med til at digitalisere det danske forsvar? Så læs med her!

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) udvikler, anskaffer og drifter materiel til alle myndigheder under forsvarsministeriet.

Vi søger en civil eller militær projektkoordinator for indbygningsprototyper til vores projektgruppe HTK til tiltrædelse snarest muligt.

Om os
Projektkontoret koordinerer indbygningen af et nyt digitalt kommunikationsnetværk i hærens køretøjsflåde. Det er et af hærens absolut højest profilerede projekter, som ventes at få stor betydning for fremtidens militære operationer.

Kontoret består af otte medarbejdere. Vi arbejder både på tværs af vores egen organisation, med andre danske militære myndigheder og med forsvarsindustri i ind- og udland.

FMI er en progressiv organisation i kontinuerlig udvikling. Vi er en moderne og attraktiv arbejdsplads, der tilbyder faglige udfordringer og som lægger vægt på medarbejdertrivsel og udvikling af kvalifikationer og kompetencer. Der er derfor gode muligheder for videreuddannelse og opkvalificering af både civile og militære medarbejdere.

Om stillingen
Du vil indgå i projektgruppen, hvor du vil opleve at have tæt samarbejde med kolleger på tværs af organisationen og med både civile og militære samarbejdspartnere uden for huset.

Du vil virke som en af i alt tre projektkoordinatorer med hver sit ansvarsområde (hhv. koordination af prototyper, af tests og kvalitetssikring samt af serieproduktion). Som projektkoordinator for indbygningsprototyper planlægger, leder og koordinerer du indbygningsaktiviteter for hver enkelt køretøjsvariant.

Du vil bl.a.:

  • sikre fremdrift
  • koordinere materielressourcer og dokumentation
  • bidrage til vedligeholdelsen af den samlede projektplan og til økonomistyringen
  • Deltage i koordineringsmøder med interne og eksterne interessenter (f.eks. leverandører)
  • Deltage i aktiviteter som Factory og Site Acceptance Tests på militære etablissementer eller ved forsvarsindustrien både i Danmark og i udlandet
  • Drifte/koordinere samarbejdsaftaler med ekstern kabelleverandør

Det nøjagtige stillingsindhold og tildelingen af opgaver vil blive justeret afhængigt af kandidatens samlede kvalifikationer og den endelige personelsammensætning i kontoret.

Du vil have et særligt tæt samarbejde med de systemansvarlige for køretøjerne.

Vi forventer, at de tre projektkoordinatorer støtter hinanden indbyrdes og ved behov er i stand til at dække ind over hinandens områder.

Du vil komme godt rundt i forsvaret som organisation og på forsvarets etablissementer. Du vil ligeledes deltage i rejser til leverandører fra forsvarsindustrien i både ind- og udland. Der vil være i den forbindelse være 30-40 rejsedage om året, og du skal påregne merarbejde i perioder.

Du vil i det daglige referere til chefen for projektet.

Om dig
Er du civil ansøger, har du en relevant højere teknisk uddannelse på akademisk niveau, f.eks. indenfor elektroteknik, mekanik, telekommunikation, eller lignende. Vi forestiller os, at du er ingeniør eller maskinmester, men andre faggrupper vil afhængigt af erfaring også blive taget i betragtning.

Er du militær kandidat (kaptajn/kaptajnløjtnant), har du gerne en baggrund som teknisk officer eller besidder en solid indsigt i føringsstøttesystemer.

Du er resultatorienteret, tænker i helheder, forudser og løser udfordringer. Du er analytisk anlagt, og er struktureret i din opgaveløsning. Du har en god gennemslagskraft og er god til at formulere dig mundtligt og skriftligt på både dansk og på engelsk.

Du er udadvendt, imødekommende, og har en god organisationsforståelse. Vi lægger vægt på, at du er en fremsynet holdspiller, der gerne byder ind, når der er behov for det. Også på opgaver, der går ud over dine egne ansvarsområder.

Det er en fordel, hvis du har arbejdet med PRINCE2 eller andre projektledelsesværktøjer, og hvis du har erfaring med risiko-, krav- og/eller ændringsstyring.

Der er efteruddannelse på de områder, du ikke på forhånd har erfaring med.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen er tidsbegrænset frem til 31. december 2019 med mulighed for forlængelse. For den militære kandidat er der tale om fastansættelse i tidsbegrænset funktion.

Som kaptajn/kaptajnløjtnant - Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Ved besættelse af stillingen efter ansøgning bortfalder nuværende personlige kvalifikationstillæg. Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg alt efter kompetencer og erfaring.

Du har som militær ansat i forsvaret pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som civil kandidat bliver du ansat efter gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde en sikkerhedsgodkendelse gennem hele dit ansættelsesforhold.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte projektchef, Pedro Gauguin da Fonseca, på tlf.: 3070 6952. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, kaptajn Martin Fyrstenberg 7281 9176.

Ansøgningsfrist er 23. november 2017. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende. Tiltrædelse snarest muligt.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamensbeviser og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder