Gå til hovedindhold

Advarsel

  • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Har du erfaring som Programme manager, og har du arbejdet inden for IT-teknologi eller komplekse signalprojekter på jernbaner? Så kan stillingen som Programme manager i Banedanmarks signalprogram være interessant for dig. 

Ledelsesopgaven 
Banedanmarks signalprogram er bygget op omkring en programledelse bestående af en direktør, en programme manager, en sekretariatschef, en økonomichef, en driftschef og en chefrådgiver (assisterende programme manager). Som programme manager refererer du til direktøren for signalprogrammet. Kontraktstyringen (leverandørstyringen) bliver central for dit virke, og du bliver formand for styregrupper, hvor også driftsenhederne deltager. Du får ansvar for at sikre den afgørende kompatibilitet mellem de leverancer, der er knyttet til fjernbanen og du bliver overordnet ansvarlig for, at vores leverandører leverer i henhold til de kontraktfastsatte funktions- og performance krav. Du medvirker sammen med den øvrige programledelse til at skabe læring på tværs af projekterne, så Signalprogrammet udvikles til en ”fabrik”, hvor processer og ansvar ved vores mange idriftsættelser konsolideres.  

Du får overordnet ansvar for kontrakter til en værdi af ca. 10 mia DKK, og projektcheferne fra ca. 5 større projekter vil referere til dig. Du bliver, sammen med programmets økonomichef, ansvarlig for ændringsstyring og opfølgning på fremdrift. Ledelsesfilosofien i Signalprogrammet bygger på, at beslutninger følger viden og mandater og derfor træffes decentralt. Du skal således, med udgangspunkt i vores retningslinjer, tydeliggøre dine medarbejderes positioner og deres deltagelse i styre- og arbejdsgrupper, og i forlængelse heraf følge op på, de aftalte leveregler og fælles mål efterleves i hverdagen. 

Signalprogrammet er genstand for megen opmærksomhed fra interessenter, brugere og det politiske system. Derfor er det en fordel, hvis du har arbejdet med idriftsættelse af komplekse systemer, hvor succes for brugerne er en forudsætning for succes for projektet. Det er en fordel men ikke en betingelse, at du har kendskab til signal-, netværks- eller radioteknologi på jernbaner samt direkte kendskab til ERTMS eller andre togkontrolsystemer. 

Dine kompetencer 
Du er formentlig uddannet ingeniør, inden for IT eller tilsvarende, og du har godt kendskab til økonomistyring, herunder planlægning og risikostyring i store programmer. Du har gode referencer inden for kontraktstyring, har en god forretningsmæssig forståelse og er god til at forhandle løsninger på plads - også i situationer med meget lokalt orienterede interesser. Du behersker engelsk på højt niveau daarbejdssproget i Signalprogrammet er i al væsentlighed engelsk. 

Løn 
Ansættelsen sker i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle tillæg. 

Er du allerede tjenestemand, er der efter en konkret vurdering mulighed for, at du kan bevare din tjenestemandsstatus. 

Ansøgning og kontakt 
Programdirektør Jan Schneider-Tilli kan kontaktes for yderligere informationer om stillingen. Send gerne din ansøgning og CV hurtigst muligt, da vi indkalder til samtaler løbende.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
Region Hovedstaden
keyboard_arrow_up
Startdato
06. juni 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
20. juni 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse