Jobbet "Programleder for Sikringsområdet" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Som programleder for Sikringsområdet i Gladsaxe Kommune vil du få ansvaret for den tværgående koordinering af alt sikringsarbejde i kommunen og for centralisering af ansvaret for de sikringstekniske installationer.

Vi ønsker, at alle kommunens ejendomme er sikre at færdes i samtidig med, at ejendommene er sikret på et tilstrækkeligt og ensartet niveau. Målet er, at vi indretter vores sikringsindsats, så den er relevant og afstemt nøje med de værdier, vi ønsker at beskytte. Vi har i første omgang udarbejdet en overordnet sikringspolitik. Nu skal den implementeres med konkrete strategier og handlingsplaner på hvert enkelt sikringsområde med angivelse af det ønskede sikringsniveau og de anbefalede virkemidler/installationer.

Med sikringspolitikken ønsker vi at opnå en øget grad af fokus på forebyggelse af skader på borgere, medarbejdere, bygninger og løsøre. Målet er at reducere antallet af skader og derigennem reducere omkostningerne til forsikringspræmier, selvrisikobetaling, driftstab og øvrige omkostninger samtidig med, at sikkerheden for borgere og medarbejdere generelt højnes.

Desuden ønsker vi at sikre en rationel og omkostningsbevidst drift og vedligeholdelse af sikringsinstallationer.

Du får som ny programleder et spændende job og et stort ansvar men også meget stor mulighed for at præge kommunens sikringsarbejde og rammerne for det.

Stillingen er organisatorisk placeret i Ejendomscenteret, hvor du vil få ca. 35 dygtige og venlige kolleger, der kommer hinanden ved, ligesom der er mulighed for at benytte en række medarbejdertilbud inden for idræt og sundhed.

Dine opgaver bliver
Fagligt og administrativt ansvar for:

 • Koordinering af kommunens sikringsindsats
 • Strukturering af de tværgående sikringsaktiviteter, herunder kommunens sikringsstrategi og underliggende handlingsplaner, udarbejdelse af tekniske anvisninger og manualer, indkøbs- og serviceaftaler, etc.
 • Investeringsstrategier og cost-benefit-analyser samt disponering af centrale midler til sikringsinstallationer
 • Kommunale indbrudsalarmanlæg (AIA) og tv-overvågningsanlæg (TVO), det fælles adgangskontrolsystem (ADK) og for Rådhusets beredskabsplan (instruks/action cards)
 • Strategier for brandsikring af kommunens ejendomme

Du rådgiver og er sparringspartner for

 • De kommunale institutioner om sikringsforhold, personsikkerhed og ved rekvirering af nye sikringsinstallationer m.v.
 • Den kommunale Vagtservice og for den forsikringsansvarlige enhed om sikringsfaglige spørgsmål
 • Kollegerne i Ejendomscenteret om sikringsforhold i forbindelse med byggesager samt drift og vedligehold
 • Ledelsen om effektivisering og kvalitetssikring af den samlede kommunale sikringsindsats samt om gennemførelse af handlingsplaner

Vi forventer, at din arbejdstid indtil videre vil blive fordelt nogenlunde ligeligt mellem strategiarbejde og konkret rådgivning/ sparring. Du kommer endvidere til at indgå i forskellige tværgående fora i Gladsaxe Kommune.

Dine faglige kvalifikationer

 • Din uddannelsesmæssige baggrund kan fx være ingeniør eller en anden uddannelse indenfor det tekniske område, men du kan også have fået de nødvendige kompetencer på anden vis
 • Eksamineret eller certificeret sikringsleder er ønskeligt, men ikke et krav
 • Solid erfaring med risikostyring / sikringsområdet
 • Du er en dygtig programleder på det overordnede tværgående projekt med mange underprojekter og interessenter og kan lede det med sikker hånd fra start til slut
 • Du er struktureret og kan skabe overblik
 • Gerne erfaring med arbejdet i en politisk ledet organisation
 • Du formår at prioritere dine ansvarsområder
 • Du har analytiske og administrative evner og kan lide at arbejde med tal og økonomi

Dine personlige kompetencer

 • Du har let ved at skabe gode relationer til andre mennesker, er diplomatisk, en holdspiller og møder andre med tillid, åbenhed og hjælpsomhed
 • Du tager initiativ, er proaktiv og omstillingsparat
 • Du er nysgerrig, inddragende, lyttende og observant og formår at omsætte observationer til konkrete forbedrende tiltag
 • Du har godt humør

Om os
Ejendomscenteret er Gladsaxe Kommunes centrale kompetencecenter for byggeri, udvikling, drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme.
 

Ejendomscenteret yder – som en del af Center for Økonomi - bygherrerådgivning over for kommunens forvaltninger og er udførende bygherre på en lang række byggeprojekter. Herudover er centeret ansvarlig for den periodiske vedligeholdelse, energioptimeringen og en effektiv anvendelse af kommunens samlede bygningsmasse.

Ejendomscentret består af 3 bygningsansvarlige teams plus et 4. team, der løser tværgående opgaver med administration, strategi og udvikling, og som har ansvaret for sikringsindsatsen.

Gladsaxe Kommune er ambitiøs – også med sine ejendomme. Kommunen ønsker gode rammer for de velfærds- og serviceydelser, som kommunen leverer. Byrådet har derfor afsat betydelige midler til en række nye børnehuse, til Fremtidens Skole, til nye skøjtefaciliteter, et sundhedshus ved Buddinge Station, nye anvendelser af de bygninger, som husede UCC/ Blågård Seminarium og meget andet. Samtidig afsættes der hvert år puljer til nye læringsmiljøer, til funktionsændringer, til energisparetiltag, til vedligeholdelse og meget mere i de eksisterende 386.000 m2, hvoraf mange er af god kvalitet og tidstypiske med arkitektonisk værdi. Samlet er der projekter for mere end 1 milliard kroner i spil.

Den overordnede ramme for arbejdet er Gladsaxestrategien, som nu også inkluderer FN’s Verdensmål. Vi arbejder derfor ud fra et ønske om både social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Målet er en grøn og levende kommune, hvor kommunale og private arealer udvikles i sammenhæng.

Løn og ansættelsesvilkår
Fastsættes ud fra kvalifikationer og gældende overenskomst.

Yderligere information
Hvis du ønsker at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Tutter Blume pr. mail tutblu@gladsaxe.dk. Skriv dit telefonnummer i henvendelsen, og så ringer Tutter Blume retur til dig.

Ansøgningsfrist
Vi har ansøgningsfrist tirsdag den 13. oktober 2020 kl. 12. Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 20. oktober 2020.

Tiltrædelse
Hurtigst muligt eller senest 1. december 2020.

Arbejdssted
Center for Økonomi, Ejendomscenteret

Ansættelsesforhold
Fuldtid

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.