Jobbet "Professionelle vandspecialister til opstart af et nyt regionalt vandteam i Europa" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Som del af den kommende eksportstrategi for vandområdet styrker Udenrigsministeriet og Miljøstyrelsen eksportfremmen af vandområdet yderligere. Udenrigsministeriet tilbyder derfor i samarbejde med Miljøstyrelsen nu denne spændende udfordring, hvor du kommer til at indgå i et nyt større vandteam på tværs af Europa. Så hvis du har en teknisk forståelse for vandsektoren og et kommercielt drive, så bør du læse videre her.

Opgaver og ansvar
Der sker meget i den europæiske vandsektor i øjeblikket. Gennem de senere år har vi set et øget fokus på bæredygtighed og grønne effektive løsninger, men særligt vurderes det, at EU’s Genopretningsplaner vil give unikke muligheder for øget dansk eksport inden for vandteknologi. Der vil derfor med afsæt i EU’s Genopretningsplaner, samt Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Miljøministeriets nye eksportstrategi for vandteknologi, blive placeret udsendte- og lokale vandrådgivere til udvalgte europæiske ambassader og konsulater.

Med base på én af repræsentationerne i enten Madrid, Rom, Hamborg eller Warszawa vil du blive en del af et nyt tværgeografisk team, Water Technology Advisory EU (WTA EU), som har til opgave at styrke samarbejdet med myndigheder og vandforsyninger. Kontakten til vandforsyningerne vil indebære en bred teknisk dialog med lokale fagfolk, indhentning af viden om markedets eksisterende vandteknologier og udfordringer, og dermed identificere lokale markedsmuligheder, der kan udvikle sig til flagskibsprojekter.

Du vil have ansvaret for at drive samarbejdet med myndighederne i det pågældende land, samt bidrage til aktiviteter i de andre lande ud fra din faglige profil. Samarbejdet i WTA EU vil også indebære koordinering med kollegaer på andre europæiske markeder end de fire særligt prioriterede, som kan være til fordel for de danske vandteknologivirksomheder.

Den europæiske vandindsats skal støtte landene i at nå deres miljø- og klimamål og forpligtelser, og samtidig skabe eksportmuligheder for danske vandteknologi på flere markeder. Dit fokus vil spænde bredt inden for vanddagsordenen, men vil - afhængig af din faglighed - centrere sig omkring at være enten vanddistribution, spildevand, klimatilpasning eller digitalisering, hvor du vil skulle arbejde sammen med de øvrige 3 WTA EU sektorrådgivere samt The Trade Council’s arbejde, som ydes i teamet på netop disse områder.

Du vil skal spille tæt sammen med Miljøstyrelsen, som bliver opnormeret med 2-3 årsværk til at understøtte dialogen mellem myndigheder og interessenter i Danmark og partnerlandene. Miljøstyrelsen forventes både at levere specifik faglig og reguleringsmæssig viden, samt bidrage til at udfolde den samlede strategi.

Stillingen indebærer +50 rejsedage om året til en række af de europæiske markeder og til koordinering i Danmark.

Hvem er du?

 • Du har en relevant akademisk uddannelse, fx inden for handel, som ingeniør eller med en anden teknisk baggrund
 • Du arbejder måske i dag i et dansk forsyningsselskab som driftsleder eller har en ledende stilling i en dansk vandteknologivirksomhed, og har dermed erfaring med hele økosystemet inden for drift og udvikling af et forsyningsselskab
 • Du har et solidt kendskab til dansk regulering og rammevilkår på vandområdet og forstår at overføre det til en lokal kontekst
 • Du har ydermere et solidt kendskab til danske vandløsninger og erfaring med offentlige/private samarbejder, samt et godt netværk i den danske vandsektor
 • Det forventes, at du har en faglig viden inden for et eller flere af fire fokus fokusområder (vanddistribution, spildevand, klimatilpasning eller digitalisering)
 • Det vil være en fordel, men ikke et krav, at have kendskab til det europæiske vandmarked
 • Du kan tænke langsigtet og strategisk med eksportfremme for øje
 • Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner på dansk og engelsk, derudover er kendskab til det lokale sprog en fordel.
 • Du arbejder effektivt på egen hånd, men er også en udpræget holdspiller, der kan arbejde tværfagligt på tværs af ministerier og interessenter
 • Du er engageret, udadvendt og resultatorienteret
 • Du evner at håndtere mange relationer og projekter samtidig – og så er du god til at se muligheder og sammenhænge

Organisatorisk placering:
Stillingerne er placeret i enten Madrid, Rom, Hamborg eller Warszawa.

Du bedes angive din foretrukne placering samt forholde dig til muligheden for alternativ placering, hvis din primære præference ikke er mulig.

Løn og ansættelsesvilkår:
Der er tale om en tidsbegrænset ansættelse frem til 31. december 2023.

Løn- og ansættelsesvilkår vil være som specialkonsulent i henhold til gældende overenskomst mellem staten og den relevante faglige organisation. Herudover vil der være mulighed for forhandling af et mindre kvalifikationstillæg med udgangspunkt i relevant erfaring og kompetencer.

Det er en forudsætning for udsendelse, at du er skattepligtig i Danmark og lønnen vil være skattepligtig i Danmark.

Under udsendelsen får du endvidere et skattefrit udetillæg fastsat i henhold til leveomkostningerne på posten. Udetillægget beregnes med udgangspunkt i dine personlige forhold, herunder bl.a. familiesammensætning. Der stilles tjenestebolig til rådighed efter Udenrigsministeriets regler. Derudover dækkes bl.a. udgifter ift. forflyttelsesrejse, flytning, sundhedsforsikring, skole m.v. i henhold til Udenrigsministeriets regler.

Det er en betingelse for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at du kan opretholde din sikkerhedsgodkendelse i løbet af ansættelsen.

Tiltrædelse:
1. november 2021 eller snarest muligt derefter.

Ansøgningsfrist og kontakt:
Ansøgningsfristen er onsdag den 11. august 2021 kl. 23.59. Vi forventer at afholde samtaler i uge 33 og 34. Du søger under ”Job” på www.um.dk. Du skal indsende en målrettet og motiveret ansøgning på maksimum 1 side og et CV indeholdende oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde og øvrige kvalifikationer, niveau for sprogkundskaber, referencer m.v. Vedhæft venligst dit eksamensbevis. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning.

Skulle du have spørgsmål til stillingen, som ikke er besvaret i opslaget eller kan findes på www.um.dk, er du meget velkommen til at kontakte Sector Advisory Team Leader, Annsofie Lybaek, e-mail annlyb@um.dk, eller Generalkonsul i Hamborg Jakob Andersen, e- mail jakoan@um.dk. Du kan også læse mere om The Trade Council på www.thetradecouncil.dk.    

Udenrigsministeriet ser mangfoldighed som en styrke og ønsker at beskæftige medarbejdere med forskellig baggrund. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede, uanset personlig baggrund, til at søge en stilling i UM.

Se her hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du ansøger en stilling hos Udenrigsministeriet.

Om os
Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. Alle ledige stillinger i Udenrigsministeriet kan findes på www.um.dk.

The Trade Council (TC) der er en integreret del af Udenrigsministeriet åbner dørene for dansk erhvervsliv til markeder verden over. Som medarbejder i TC har du en international hverdag i krydsfeltet mellem erhvervsliv og diplomati. Derved skaber du merværdi for Danmark og baner vejen for international vækst i dansk erhvervsliv. TC har bl.a. over 250 eksportrådgivere, der arbejder på Danmarks ambassader, generalkonsulater, handelskontorer i over 70 lande, hertil 8 innovationscentre.