Jobbet "Product Manager (enhedschef) til agile release train" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Del af en stor agil transformation
Vi er midt i en stor agil transformation, hvor styrelsens støtteordninger og IT-understøttelse bliver konfigureret og designet i agile teams af IT-udviklere, testere, regel- og produktionsenheder. Du skal som product manager og enhedschef for et agile release train (ART) sikre, at vi leverer de produkter, som forretningen prioriterer højest, og samtidig skære til og sikre en prioritering af det mindst mulige brugbare produkt (MVP). Det er dit ansvar at prioritere de vigtigste leverancer i samarbejde med ART'ens business owner gruppe og at sikre sammen med den øvrige ART-ledelse, at alle teams leverer de aftalte produkter. Du håndterer ART’ens interessenter, balancerer politiske interesser og har ansvar for gevinstrealiseringsplan og projektgrundlag for de enkelte leverancer.

Du vil som product manager have faglige opgaver med at understøtte prioriteringen og fungere som bindeled mellem de agile teams og business owner gruppen. Samtidig vil du have ledelsesmæssige opgaver, da du er enhedschef og dermed personaleleder for medlemmerne af ART-ledelsen og indirekte leder for ca. 65 medarbejdere, som refererer til ressource manageren.

Dine primære arbejdsopgaver er at:

  • Prioritere ART’ens backlog ud fra kundernes behov og MVP-tilgang sammen med business owner gruppen
  • Definere og prioritere indsatsområder for ART’en
  • Indgå i ART-ledelsen sammen med release train engineer, ressource manager og system architect
  • Sikre at løsninger lever op til relevante standarder og kvalitetskrav
  • Deltage ved events og ceremonier i ART'en for at evaluere produktets forretningsværdi og kvalitet
  • Erfaren forandringsleder der er god til at prioritere

Du har flere års erfaring som leder og erfaring med at lede ledere. Den erfaring skal du bruge i spidsen for et ledelsesteam på 4, som skal fungere og udvikles inden for de afgrænsede roller i SAFe. Som person er du tillidsskabende, i stand til at engagere interessenter på alle niveauer af organisationen og en dygtig netværker. Du har gennemslagskraft og formår at sikre den rette prioritering i ART’ens store opgaveportefølje. Du kommer til at arbejde i højt tempo og skulle håndtere forskellige interesser. I sådanne situationer gør din erfaring og personlighed, at du bevarer roen og overblikket.

Du har god forståelse for og erfaring med kundefokus, politik, it og processer. Du er beslutningsdygtig og får tingene til at ske. Samtidig er du god til at uddelegere og tage forbedringer i små portioner.

Derudover skal du være god til at kommunikere både i tale og på skrift, så komplekse problemstillinger kan blive forklaret kort og præcist. Du kommunikerer klart til større forsamlinger og er en skarp og præcis mødeleder. Du er god til at prioritere blandt mange opgaver og sikre løbende fremdrift. Du evner at dykke ned i de vigtige sager uden at fortabe dig unødigt i detaljer.

IT i Landbrugsstyrelsen – din nye arbejdsplads
Du bliver en del af både ART-ledelsen, ledelsesgruppen i IT og enhedschefgruppen i styrelsen. Det er afgørende for at få ART'en til at fungere optimalt, at du prioriterer samarbejdet i alle disse ledelsesgrupper højt. Vi støtter hinanden og vægter samarbejdet på tværs af hvert vores ansvarsområde. Du vil referere til underdirektøren for IT.

Vores agile teams er organiseret i to agile release trains (ART’er) med ca. 145 medarbejdere i alt med forskellige fagligheder og kompetencer. I praksis står teamene for at planlægge sprint og udføre opgaver og demoer mv. Den agile organisation er bygget op om det agile rammeværktøj SAFe.

Udover den agile transformation, du bliver en central del af, er Landbrugsstyrelsen i gang med at udvikle og implementere en omfattende digitaliseringsplan. Planen bygger oven på solide resultater i tidligere strategier om driftsstabilitet, effektiv systemforvaltning og omfattende digitalisering og automatisering af sagsgange. Planen er ambitiøs og vil frem mod 2022 understøtte, at vi kan levere løsninger hurtigere og i endnu bedre kvalitet til vores kunder og brugere og øge automatiseringsgraden.

Landbrugsstyrelsen skal fra 2021 til 2023 implementere nye regler på landbrugsstøtteområdet for at understøtte EU's ambitiøse CAP-reform. Det betyder store udviklingsopgaver samtidig med den løbende drift af de nuværende regler. I forbindelse med implementeringen af CAP-reformen arbejder vi med digitaliseringsklare regler for at gøre det lettere og mere brugervenligt for erhvervet.

Du bliver en del af en styrelse med en høj faglighed og spændende opgaver. Der er gode udviklingsmuligheder både fagligt og personligt. Vi tager alle part i opgaveløsning og sociale aktiviteter, så trivslen forbliver i top.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker på åremålsvilkår og i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten” med en grundløn efter løngruppe 1 på kr. 574.890,- i aktuelt niveau. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering finde sted i lønramme 37.

Løn- og ansættelsesvilkår aftales individuelt efter forhandling med dig. Ud over grundlønnen kommer individuelt tillæg, åremålstillæg, resultatløn og pensionsordning.

Ansættelsesområdet for kontraktansatte chefer er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Sker ansættelse som tjenestemand på åremål er ansættelsesområdet Landbrugsstyrelsen.

Tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V.

Det er en forudsætning, at du kan vise en privat straffeattest uden strafbare forhold af betydning for stillingen.   

​Kontakt
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til Underdirektør Franci Johansen på 20 99 30 04. Du kan læse om Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk og LinkedIn.

Ansøgning
Søg stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. andre bilag online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Søg stilling”) senest den 29. november 2020.

Der vil indgå test som en del af rekrutteringsprocessen.

Første runde samtaler er planlagt til den 8. og 9. december 2020.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder