Gå til hovedindhold

Advarsel

 • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Prodekan for Uddannelse - Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) søger en visionær, resultatorienteret og strategisk tænkende prodekan, der i tæt samarbejde med det øvrige dekanat kan varetage den strategiske ledelse af fakultetets uddannelsesaktiviteter og sikre udvikling inden for området. Tiltrædelse 1. oktober 2017 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Fakultetet 
Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) er et nyetableret fakultet, der er resultatet af, at det tidligere Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet pr. 1. januar 2017 blev opsplittet i to fakulteter. ENGINEERING omfatter pt. ca. 3.500 studerende og godt 765 videnskabelige medarbejdere fordelt på AAUs 3 campusser i hhv. Aalborg, Esbjerg og København. Fakultetet består af 6 institutter – Byggeri og Anlæg, Materialer og Produktion, Kemi og Biovidenskab, Matematiske Fag, Energiteknik og Statens Byggeforskningsinstitut. Derudover hører School of Engineering and Science, der driver fakultetets bachelor-, diplomingeniør- kandidat- og masteruddannelser, samt Adgangskursus, også til fakultetet. 

Ligesom på resten af Aalborg Universitet tager uddannelserne på ENGINEERING udgangspunkt i en projekt- og problembaseret tilgang til læring (PBL). Det betyder, at de studerende opnår en stor del af deres læring ved at samarbejde om at analysere konkrete problemstillinger. Denne samarbejdsform danner grobund for et værdifuldt og attraktivt studiemiljø, den problem- og projektorienterende tilgang til læring er i fokus samtidig med, at samarbejde med virksomheder og det omgivende samfund prioriteres højt. 

Uddannelserne på ENGINEERING er af høj faglig og pædagogisk kvalitet. Vores dimittender tilfører arbejdsmarkedet nye kompetencer og ny viden. Som prodekan for uddannelse er det din fornemste opgave i samarbejde med ledere, medarbejdere og studerende på ENGINEERING samt aftagere af vores dimittender, at fastholde, udvikle og profilere dette. Det drejer sig både om udviklingstiltag af strategisk karakter samt ændringer, der følger af forandringer og reformer inden for uddannelsesområdet.

Stillingen 
Som prodekan får du reference til dekanen. Du vil sammen med dekanen, prodekan for myndighedsbetjening samt prodekan for forskning og innovation (opslås parallelt) udgøre fakultetsledelsen - dekanatet. Samlet har ledelsen ansvaret for udmøntningen af såvel AAU strategien Viden for verden 2016-2021 som fakultetets strategiske indsatser. Dekanatet arbejder tæt sammen for at sikre synergi mellem de tre grundpiller i universitetets virke; forskning, uddannelse og videnssamarbejde, og har samtidig øje for strategiske muligheder ift. fx myndighedsbetjening. Det er derfor afgørende, at du med udgangspunkt i dit ansvarsområde kan se dig selv indgå i et tæt ledelsesteam, der tænker og agerer på tværs for at sikre synergier. Det er tilsvarende vigtigt, at du formår at videreføre det tætte samarbejde, der eksisterer i dag mellem prodekanen for uddannelse og studielederen af School of Engineering and Science samt uddannelsesadministrationen.

Som prodekan vil du derudover bl.a. få særligt ansvar for:

 • strategisk udvikling af fakultetets uddannelsesportefølje - herunder efter- og videreuddannelse
 • udvikling og implementering af AAU’s og fakultetets politikker og processer til understøttelse af kvalitetssikring og udvikling af uddannelser, undervisning og studiemiljø. Dette i samarbejde med det øvrige dekanat, studielederen, studienævnsformænd, institutledere og uddannelsesadministrationen
 • udvikling og godkendelse af nye uddannelser
 • at fremme tværdisciplinære samarbejder i uddannelserne og understøtte og fremme uddannelsernes pædagogiske kvalitet med afsæt i AAUs PBL-model
 • at deltage i råd og udvalg på uddannelsesområdet internt på AAU og eksternt - herunder fx AAUs strategiske uddannelsesråd
 • at deltage i udvikling af strategi for et bæredygtigt optag af motiverede og velovervejede studerende samt arbejde for et attraktivt studiemiljø og at mindske frafaldet på fakultetets uddannelser
 • bidrage til kortlægning af vækstpotentialet for efter- og videreuddannelse
 • at være en bærende kraft i en kontinuerlig kvalitetsstyring af uddannelserne
 • træffe beslutning om nye og reviderede studieordninger samt dispensationer for uddannelsesforløb.

Kvalifikationer og kompetencer 
Som ansøger til stillingen skal du være en internationalt anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et for fakultetet relevant fagområde. Desuden skal ansøgere have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.

Derudover forventer vi, at du har:

 • ledelseserfaring fra universitetssektoren
 • indsigt i danske universiteters organisation, arbejdsform og uddannelser
 • undervisningserfaring fra et universitet
 • et stort netværk i både den danske og den internationale forsknings- og uddannelsesverden og kan begå dig på flydende engelsk
 • evne til at kommunikere med respekt for forskelligheder men samtidig med gennemslagskraft, der sikrer retning og klarhed.

Ansættelsesproces 
Først samtalerunde forventes afholdt den 21. august 2017. Anden samtalerunde forventes afholdt d. 23. august 2017. For ansøgere, der går videre til 2. samtale benyttes personprofilanalyse. 

Fakultetet er repræsenteret på alle tre campusser i både Aalborg, Esbjerg og København. Tjenestestedet for stillingen er Aalborg.  

Hvis du er interesseret i yderligere information se www.aau.dk og www.engineering.aau.dk

Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Dekan Mogens Rysholt Poulsen på mobil 2215 1444 eller via mail dekan-engineering@adm.aau.dk . Der kan desuden rettes henvendelse til Strategisk Rådgiver på ENGINEERING fakultetet Jacob Glensvang på mobil 2524 7514 eller på mail jag@adm.aau.dk .

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker på åremål i 5 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC i en stilling klassificeret i LR36. Lønnen tager udgangspunkt i en grundløn, åremålstillæg og pensionsbidrag. Der er mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer. 

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk. åbn linket "ansøg" og udfyld ansøgningsformularen.

Ansøgningen skal som minimum indeholde motivation for at søge stillingen, personlige forudsætninger for at kunne leve op til stillingens krav, samt dine overvejelser om udviklingen af fakultetets uddannelsesområde de kommende år. Vedlæg desuden CV og publikationsliste.

Ansøgningsfrist
13/08/2017

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
Aalborg
keyboard_arrow_up
Startdato
27. juni 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
13. august 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse