Jobbet "Prodekan for forskning og innvovation" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Prodekan for forskning og innvovation - Det ingeniør- og naturvidenskabelige fakultet, Aalborg Universitet

Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) søger en visionær, resultatorienteret og strategisk tænkende prodekan der i tæt samarbejde med det øvrige dekanat kan varetage den faglige og strategiske ledelse af fakultetets forsknings- og innovationsaktiviteter og sikre den fortsatte udvikling inden for områderne. Tiltrædelse 1. november 2019 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse
Som prodekan får du reference til dekanen. Du vil sammen med dekanen, prodekanen for myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde, samt prodekanen for uddannelse udgøre fakultetsledelsen - dekanatet. Samlet har ledelsen ansvaret for udmøntningen af såvel AAU’s strategi Viden for verden 2016-2021 samt fakultetets strategiske indsatser. Dekanatet arbejder tæt sammen for at sikre synergi mellem de tre grundpiller i universitetets virke; forskning, uddannelse og videnssamarbejde, og har samtidig øje for strategiske muligheder ift. fx myndighedsbetjening. Det er derfor afgørende, at du kan se dig selv indgå i et tæt ledelsesteam, der med udgangspunkt i egne ansvarsområder tænker og agerer på tværs for at sikre synergier og strategisk udvikling.

Som prodekan vil du derudover få særligt ansvar for:

 • udvikling, koordinering og ledelse af fakultetets tværgående forsknings- og innovationsaktiviteter nationalt og internationalt
 • ledelse af fakultetets aktiviteter vedr. talentudvikling, industrisamarbejde og indsatser for hjemtagning af eksterne midler til forskning og innovation
 • deltagelse i råd og udvalg på forskningsområdet internt på AAU og eksternt, og i forlængelse heraf repræsentation og varetagelse af fakultetets interesser i strategiske fora, klyngesamarbejder og diverse råd og nævn
 • sikring af samarbejde mellem institutterne om forsknings- og fundingstrategier og bidrage til koordinering med interne enheder som fx AAU Innovation
 • at fastholde og videreudvikle fakultetets arbejde med innovation, spinouts og iværksætteri
 • at lede og udvikle ph.d. skolen, herunder talentarbejde og udvikling i samarbejde med institutterne
 • at repræsentere fakultetet i nationale, strategiske og politiske sammenhænge
 • at udvikle og igangsætte strategiske initiativer der løfter institutterne, fakultetet og det samlede universitet.

Kvalifikationer og kompetencer 
Som ansøger til stillingen skal du være en internationalt anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et for fakultetet relevant fagområde. Derudover forventer vi, at du har:

 • evnen til at identificere og analysere fakultetets styrkeområder og udfordringer og være en drivkraft i arbejdet med at udvikle og implementere nye strategier
 • ledelseserfaring fra universitetssektoren
 • indsigt i danske universiteters organisation og arbejdsform samt erfaring med universitetsuddannelser
 • et stort netværk i både den danske og den internationale forskningsverden
 • erfaring med at indgå i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere både nationalt og internationalt
 • solidt kendskab til nationalt og internationalt forsknings- og innovationsarbejde
 • væsentlig erfaring som forskningsfaglig kommunikator på både dansk og engelsk.

Fakultetet 
ENGINEERING er et ambitiøst, internationalt orienteret fakultet der både rummer alle de naturvidenskabelige fagområder, klassiske ingeniørfagligheder og nye innovative fagligheder og teknologier.

ENGINEERING omfatter pt. ca. 3.400 studerende og godt 750 videnskabelige medarbejdere fordelt på AAU’s 3 campusser i Aalborg, Esbjerg og København. Fakultetet består af 6 institutter - Byggeri og Anlæg, Materialer og Produktion, Kemi og Biovidenskab, Matematiske Fag, Energiteknik og Statens Byggeforskningsinstitut.

Som et af verdens førende ingeniøruniversiteter blev vi i 2018 kåret af U.S. News & World Report som Europas bedste og verdens fjerdebedste universitet inden for ingeniørvidenskab. Samme år fastslog en analyse fra MIT, at AAU har Europas bedste og verdens fjerdebedste ingeniøruddannelser - kun overgået af tre amerikanske universiteter. Vi har derfor behov for en ambitiøs og kompetent prodekan, der gennem nyudvikling kan bidrage til at sikre, at vi forbliver i verdenseliten.

Alle institutterne har stærke fagmiljøer inden for deres felt. Vi prioriterer samarbejde på tværs af fagmiljøer og samarbejde med virksomheder og det omgivende samfund højt. ENGINEERING fakultetet fokuserer på de store samfundsmæssige udfordringer, og at forskningsresultater skal omsættes i praksis og gavne samfundet.  Det er derfor et strategisk mål for fakultetet at fremme videnspredning samt industriel og kommerciel udnyttelse af forskning til gavn for både private virksomheder, offentlige institutioner og iværksættere. Samtidig fortsætter vi arbejdet med at bidrage til opfyldelsen af FN’s 17 verdensmål.

Det gør vi bl.a. ved at opretholde en tæt tilknytning til industrien, så vi i et samarbejde kan igangsætte innovative og værdiskabende projekter. Fakultetet har mere end 250 samarbejdsaftaler med eksterne partnere.

Fakultet har en stærk forskningsprofil og for at udvikle den, arbejder vi konstant på at bevare og styrke forskningshøjdens kvalitet. Det sker gennem målrettede indsatser inden for opbygning af infrastruktur, talentudvikling og internationalisering.

Rekrutteringsproces 
Først samtalerunde forventes afholdt d. 24 september 2019. En eventuel anden samtalerunde forventes afholdt den 27. september 2019. Kandidater der indkaldes til samtale vil evt. blive bedt om at udfylde personprofilanalyse.

Hvis du er interesseret i yderligere information se www.aau.dk og www.engineering.aau.dk.

Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Dekan Mogens Rysholt Poulsen på mobil 2215 1444 eller via mail mrp@adm.aau.dk (personlig/fortrolig mail).

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker på åremål i 5 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. 

Stillingen er klassificeret i lønramme 36 og besættes i henhold til AC-overenskomsten, Protokollat om ansatte i stillinger klassificeret i LR35 - 42. Der er mulighed for at optage forhandling om cheflønstillæg.

Der kan eventuelt indgås aftale om en tilbagegangsstilling som lektor eller professor ved åremålsperiodens udløb. En tilbagegangsstilling vil ske efter positiv fagkyndig bedømmelse, jf. ansættelsesbekendtgørelsen.

Herudover vil der for den rette profil i mindre omfang være mulighed for at bevare forskningsaktiviteter i stillingen.

Ansøgningen skal som minimum indeholde motivation for at søge stillingen, personlige forudsætninger for at kunne leve op til stillingens krav, samt dine overvejelser om udviklingen af fakultets forsknings- og innovationsaktiviteter de kommende år. Vedlæg desuden CV. publikationsliste, eksamensbevis og anden relevant dokumentation.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk. Åbn linket "ansøg" og udfyld ansøgningsformularen. 

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder