Skip to main content
 • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Prodekan for forskning og innovation - Det ingeniør- og naturvidenskabeligefakultet, Aalborg Universitet

Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) søger en visionær, resultatorienteret og strategisk tænkende prodekan, der i tæt samarbejde med det øvrige dekanat kan varetage den faglige og strategiske ledelse af fakultets forsknings- og innovationsaktiviteter og sikre udvikling inden for områderne. Tiltrædelse 1. oktober 2017 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse
Fakultetet
 
Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) er et nyetableret fakultet, der er resultatet af, at det tidligere Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet pr. 1. januar 2017 blev opsplittet i to fakulteter. ENGINEERING omfatter pt. ca. 3.500 studerende og godt 765 videnskabelige medarbejdere fordelt på AAUs 3 campusser i hhv. Aalborg, Esbjerg og København. Fakultetet består af 6 institutter – Byggeri og Anlæg, Materialer og Produktion, Kemi og Biovidenskab, Matematiske Fag, Energiteknik og Statens Byggeforskningsinstitut. Derudover hører School of Engineering and Science, der driver fakultetets bachelor-, diplomingeniør- kandidat- og masteruddannelser, samt Adgangskursus, også til fakultetet. 

Alle institutterne enhederne har stærke fagmiljøer inden for deres felt. Samtidig prioriterer vi samarbejde på tværs af fagmiljøer og samarbejde med virksomheder og det omgivende samfund højt. ENGINEERING fakultetet fokuserer på de store samfundsmæssige udfordringer, og har bl.a. et strategisk mål om at fremme videnspredning samt industriel og kommerciel udnyttelse af forskning til gavn for både private virksomheder, offentlige institutioner, iværksættere og uddannelsesinstitutioner.

Det gør vi ved at opretholde en tæt tilknytning til industrien, så vi i et samarbejde kan igangsætte innovative og værdiskabende projekter. Pt. har fakultetet mere end 250 samarbejdsaftaler med eksterne partnere. 

For at opretholde og udvikle fakultets profil er det afgørende, at vi desuden styrker forskningens kvalitet. Dette gør vi ved målrettede indsatser inden for opbygning af infrastruktur, talentudvikling og internationalisering.

Stillingen 
Som prodekan får du reference til dekanen. Du vil sammen med dekanen, prodekan for myndighedsbetjening samt prodekan for uddannelse (opslås parallelt) udgøre fakultetsledelsen - dekanatet. Samlet har ledelsen ansvaret for udmøntningen af såvel AAU strategien Viden for verden 2016-2021 som fakultetets strategiske indsatser. Dekanatet arbejder tæt sammen for at sikre synergi mellem de tre grundpiller i universitetets virke; forskning, uddannelse og vidensamarbejde, og har samtidig øje for strategiske muligheder i forhold til fx myndighedsbetjening. Det er derfor afgørende, at du kan se dig selv indgå i et tæt ledelsesteam, der med udgangspunkt i egne ansvarsområder tænker og agerer på tværs for at sikre synergier.

Som prodekan vil du derudover bl.a. få særligt ansvar for:

 • udvikling, koordinering og ledelse af fakultetets strategiske forsknings- og innovationsaktiviteter
 • ledelse af fakultetets aktiviteter vedrørende talentudvikling, industrisamarbejde og indsatser for hjemtagning af eksterne midler til forskning
 • fremme af forskningssamarbejder på tværs af fagmiljøer både nationalt og internationalt
 • at deltage i råd og udvalg på forskningsområdet internt på AAU og eksternt, og i forlængelse heraf repræsentation og varetagelse af fakultetets interesser i strategiske fora. Prodekanen indgår fx som ENGINEERING fakultetets repræsentant i AAUs Strategiske Råd for Forskning og Innovation
 • at monitorere og arbejde for at forskningen bidrager til at løse de samfundsmæssige udfordringer
 • at udvikle forskerskolen i samarbejde med forskerskolelederen
 • at motivere og understøtte til øget andel af bidrag til velrenommerede og ”higher ranking” publiceringer og hjemtagning af prestigefyldte bevillinger
 • at repræsentere fakultetet i forskellige strategiske og politiske sammenhænge - både internt og eksternt.

Kvalifikationer og kompetencer 
Som ansøger til stillingen skal du være en internationalt anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et for fakultetet relevant fagområde. Derudover forventer vi, at du har:

 • ledelseserfaring fra universitetssektoren
 • indsigt i danske universiteters organisation og arbejdsform samt erfaring med universitetsuddannelser
 • solidt kendskab til nationalt og internationalt forsknings- og innovationsarbejde
 • et stort netværk i både den danske og den internationale forskningsverden
 • erfaring med at indgå i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere både nationalt og internationalt
 • erfaring med forskningsfaglig kommunikation og formidling på både dansk og engelsk

Ansættelsesproces 
Først samtalerunde forventes afholdt d. 21. august 2017. Anden samtalerunde forventes afholdt d. 23. august 2017. For ansøgere, der går videre til 2. samtale benyttes personprofilanalyse. 

Fakultetet er repræsenteret på alle tre campusser i både Aalborg, Esbjerg og København. Tjenestestedet for stillingen er Aalborg.  

Hvis du er interesseret i yderligere information se www.aau.dk og www.engineering.aau.dk
Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Dekan Mogens Rysholt Poulsen på mobil 2215 1444 eller via mail dekan-engineering@adm.aau.dk . Der kan desuden rettes henvendelse til Strategisk Rådgiver på ENGINEERING fakultetet Jacob Glensvang på mobil 2524 7514 eller på mail jag@adm.aau.dk .

Løn og Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker på åremål i 5 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC i en stilling klassificeret i LR36. Lønnen tager udgangspunkt i en grundløn, åremålstillæg og pensionsbidrag. Der er mulighed for forhandle tillæg efter kvalifikationer.  

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk. Åbn linket "Ansøg" og udfyld ansøgningsformularen.

Ansøgningen skal som minimum indeholde motivation for at søge stillingen, personlige forudsætninger for at kunne leve op til stillingens krav, samt dine overvejelser om udviklingen af fakultets forsknings- og innovationsaktiviteter de kommende år. Vedlæg desuden CV og publikationsliste.

Stillingsnummer: 917287
Ansøgningsfrist: 13/08/2017

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
Aalborg
keyboard_arrow_up
Startdato
27. juni 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
13. august 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse