Jobbet "Proaktive og formidlingsstærke konsulenter til arbejde med Energinets projektmodel" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Har du PMO erfaring, eller kunne du tænke dig at arbejde i et PMO lignende setup, så læs mere her!
Vi søger lige nu to nye kollegaer til at tage Energinets arbejde med projektmodellen til det næste niveau.

Vil du arbejde i en virksomhed, som har en helt central rolle i fremtidens grønne omstilling? Og motiveres du af at arbejde med standardisering, digitalisering og samtidigt evner at omsætte strategiske målsætninger til reel organisationsadfærd gennem klare og tydelige processer? Vi er i fuld gang med at skabe et nyt team til at arbejde proaktiv med vores projektmodel til styring af vores voksende projektportefølje, og søger derfor en senior og en junior konsulent til at hjælpe os videre på rejsen.

Vi tilpasser opgaverne til dit erfaringsniveau, hvor du som seniorkonsulent får en mere ledende rolle i forhold til opgaverne nedenfor. Som juniorkonsulent får du en solid introduktionsperiode, så du bliver godt klædt på til at løfte egne arbejdsopgaver. 

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

En afdeling med ambitiøse målsætninger
Du bliver en del af afdelingen Analyse og Rapportering, som består af 13 medarbejdere, og som arbej-der inden for 3 fagligheder: Proces, Microsoft Power Platform og Systemer (herunder SAP). Du kommer til at indgå i teamet Proces. Gruppen er del af området Porteføljestyring- og Planlægning i vores selskab Eltransmission.
Det er afdelingens ansvar at udvikle og vedligeholde digitaliseringsplatformen i form af et BI styringscockpit for den samlede operationsmodel, samt understøtte SAP-udvikling og vedligehold. Afdelingen udvikler og understøtter processer for inflow, porteføljestyring og den nye operationsmodel samt datamodel og ejerskab for områdets IT-udviklingsplan (rapportering, KPI, data). 

Vi understøtter Energinet med databaserede analyser og anbefalinger i forhold til anlægsprojektporteføljen på kort og lang bane. Ambitionen er, at vi styrer porteføljen via et dataunderstøttet styringscockpit og højkvalitets produktionsplanlægning. Vi skal sikre, at vi hele tiden er på rette vej mod vores ambitiøse målsætning om at levere på Energinets strategi, så vi kan opnå grøn energi for en bedre verden.

Du får en aktiv rolle i at sikre flow i vores projekteksekvering
I denne stilling kommer du til at spille en stor rolle i at sikre flow i vores projekteksekvering. Gennem dit arbejde bliver det tydeligt for alle hvilke processer der skal følges ”fra vugge til grav”. Du skal sikre, at alle processerne i vores gamle samt nye projektmodel er optimeret, nedfældet og tydeligt beskrevet i KOMPAS, som er Energinets processystem, hvor de væsentligste processer i Energinet er dokumenteret. Endvidere skal du tage ansvar for at alle relevante aktører kender til og følger de processer, der er beskrevet.

””Der skal oprettes et nyt team i afdelingen til at arbejde aktivt med implementering og udvikling af Energinets projektmodel, hvor man som nyt medlem af teamet får mulighed for at være med til at udvikle det nye koncept, samt implementere dette” fortæller Manager, Analyse og Rapportering, Mikkel Kolind Nielsen.

Dine arbejdsopgaver dækker blandt andet over:

  • Dokumentere processerne i KOMPAS og følge vores governance for review af processerne
  •  Lave interviews med projektleder og deltagere
  • Udvikle koncept for nyt træningskoncept
  • Støtte projektledere med at bruge de udviklede værktøjer og processer
  • Afklare forbedringsideer for en styrket projektmodel/værktøjer
  • Opsamle og indarbejde tværorganisatorisk læring ifm. projektarbejde
  • Standardisere projektprocesser samt sikre udførsel af disse
  • Sikre at der løbende er undervisning i processerne i alle relevante dele af den nye og den gamle projektmodel
  • Identificere eventuelle ”huller” i processerne, som bør beskrives, optimeres etc. og sikre handling på baggrund heraf

Du bringer arbejdet med projektmodellen op til næste niveau
Vi forventer, at du har erfaring med projektledelse fra PMO eller som projektleder, fx fra energibranchen eller rådgivende ingeniørvirksomhed. Du kender evt. til metoderne og værktøjerne indenfor LEAN, og du har erfaring med at opbygge, automatisere og implementere kerneprocesser i en organisation.

Du har en relevant akademisk uddannelse, men den uddannelsesmæssige retning er ikke afgørende.

Din tilgang til opgaveløsning er systematisk og struktureret, og du har fokus på at følge opgaver til dørs. Som person vægter du teamånd højt, og forstår at involvere og inddrage relevante interessenter, og er i stand til at træffe selvstændige beslutninger.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning med CV og andre relevante bilag via linket ”Ansøg”, så vi har den senest 24. september 2023. Vi planlægger at holde samtaler løbende, så vent ikke for længe med at sende din ansøgning. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder, Mikkel Kolind Nielsen på telefon + 45 2976 4260.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. Du kan læse mere om vores mangfoldighedspolitik her.

Energinet Eltransmission A/S har til opgave at udvikle, bygge, eje og drive det nødvendige eltransmissionsnet og stille det til rådighed for systemansvaret med den rette kapacitet, i den rette kvalitet, så omkostningseffektivt som muligt og således, at anlægget kan udnyttes optimalt og sikkert. Vi sikrer optimal Asset Management ved at have fokus på anlæggenes samlede levetid - fra vugge til grav. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker. Læs mere på vores hjemmeside www.energinet.dk.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder