Bliv en vigtig del af vores spændende projekter:
I NCC Civil Engineering udfører vi komplekse anlægs- og infrastrukturprojekter, bl.a. betonbygværker, som pumpestationer, spildevandsbassiner, drikkevandsbeholdere, samt ledningsarbejder, tunnelering og byggegruber. Som praktikant kommer du til at assistere med planlægning og styring af egenproduktion og fagentreprenører. Du skal koordinere indkøb af leverancer og efterfølgende udførelse. Du skal styre og følge op på tid, kvalitet og økonomi, så vi når i mål med projektet og får en tilfreds bygherre.Til foråret 2022 søger vi 2 praktikanter, blandt andet til følgende projekter:

GENBRUGSPLADS, HELSINGØR
NCC har fået tildelt projektet ny genbrugsplads i Helsingør i totalentreprise for Forsyning Helsingør. Den nye genbrugsplads skal løfte den igangværende udvikling af affalds- og ressourcehåndteringen i Helsingør Kommune. Genbrugspladsen skal give øget fokus på kvalitet i affaldsbehandlingen og sikre bedre sortering for at fremme genbrug og videresalg, således at ressourcerne kan komme tilbage i kredsløbet. Genbrugspladsen omfatter et areal på 11.300 m2 og med et samlet bygningsareal på ca. 620 m2 i to bygninger. Bygningerne på grunden omfatter mandskabsbygning, bygning for direkte genbrug, bygning for farligt affald (OKA), elektronikaffald (EE) og et disponibelt rum. Pladsen udformes som et stort cirkelsalg i to adskilte planer. På øverste plan aflæsses affald og på nederste plan foregår al håndtering og kørsel med tung trafik. Der etableres en overdækning i kanten af det sænkede cirkelsalg, som vil have en støjreducerende funktion. Hovedkonstruktionen i både overdækning og bygninger er stål. Bygningerne har lette ydervægge og tage er grønne sedum tage. Rundt om pladsen laves der spunsvægge, støjskærme og støttemure. Genbrugspladsen i Helsingør er et spændende projekt som omfatter rigtig mange ingeniørfaglige discipliner. Planlagt opstart af projektet er i april 2021 og forventes afsluttes i maj 2022.

GEVNINGE VANDVÆRK, GEVNINGE
NCC er i gang med projektet ”Værket ved Gevninge” i hovedentreprise for HOFOR omfattende alle bygnings- og anlægsarbejderne. Værket udføres som et barmarkprojekt, hvor det nye vandværk skal erstatte det eksisterende ved Lejre. NCCs entreprise omfatter stort set alle fag inden for byggeri og anlæg; lige fra jord-ledningsarbejder, betonarbejder, stål og facadearbejder, bygningsinstallationer mv. Det kræver stor koordinering og samarbejde med sagens øvrige parter. Det nye vandværk er et meget spændende projekt, som er opstartet i juni 2021 og forventes afsluttes i januar 2024. Vi garanterer, at du får et udbytterigt og udfordrende praktikforløb. Du bliver udfordret på din evne til at træffe de rigtige beslutninger i en travl hverdag og samtidig se fremad og løse problemerne inden arbejdet udføres i marken. Det er sjovt og spændende, og vi giver dig al den hjælp, du skal bruge. ”Hvis man vil og byder ind, får man lov til at arbejde på lige fod med de andre, og det øger motivationen og interessen for det man laver. Jeg har haft nogle rigtig sjove og lange dage, hvor man får lov til at lave ting som også bliver brugt på byggepladsen. Det giver en helt anden form for interesse, motivation og læring.” Tobias, tidligere praktikant i NCC. I NCC Civil Engineering er vi helt fremme på den digitale udvikling. Vi bruger droner, tablets, 3D print, 3D og 4D modeller, og vi er med til at drive den digitale udvikling. Der er derfor rig mulighed for at vise, hvad du kan bruge de nyeste teknologier til.

Du bliver en del af holdet:
Hos NCC arbejder vi i teams, og vi bidrager alle til at nå vores fælles mål. Som praktikant indgår du derfor som en vigtig del af teamet, og du arbejder tæt sammen med erfarne kolleger. Du bliver udfordret på din evne til at træffe de rigtige beslutninger i en travl hverdag og samtidig se fremad og løse problemerne inden arbejdet udføres i marken. Det er sjovt og spændende, og vi giver dig al den hjælp, du skal bruge.

Vi planlægger dit praktikforløb i fællesskab:
Det er vigtigt for os, at din praktiktid hos os bliver både udfordrende og spændende, og vi lytter gerne til dine idéer og ønsker.

Vil du prøve din viden af hos os?
Så send os din ansøgning med CV her. Vi holder løbende samtaler, så skynd dig. Du søger praktikpladsen via www.ncc.dk/job. Her kan du også læse mere om, hvordan det er at være i praktik hos os, og se filmen med vores kolleger Esmar og Bue https://youtu.be/cS_o6aRp3t0. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Afdelingschef Hans Grudtvig Lindrum på +45 31 12 57 88.

Venligst skriv i din ansøgning, at du har set jobbet på Jobfinder.