Vil du være med til at drive den digitale udvikling og lære hvordan man planlægger og styrer komplekse anlægsprojekter? Så er du måske en af vores kommende ingeniør- eller konstruktørpraktikanter i NCC Civil Engineering.

I NCC Civil Engineering udfører vi komplekse anlægs- og infrastrukturprojekter, blandt andet betonbygværker, som pumpestationer, spildevandsbassiner, drikkevandsbeholdere, samt ledningsarbejder, tunnelering og byggegruber.

Som praktikant kommer du til at assistere med planlægning og styring af egenproduktion og fagentreprenører, koordinering af indkøb af leverancer og efterfølgende udførelse. Du skal styre og følge op på tid, kvalitet og økonomi, så vi når i mål med projektet og får en tilfreds bygherre. Som praktikant indgår du som en vigtig del af teamet, og du arbejder tæt sammen med erfarne kolleger. Du bliver udfordret på din evne til at træffe de rigtige beslutninger i en travl hverdag og samtidig se fremad og løse problemerne, inden arbejdet udføres i marken. Det er sjovt og spændende, og vi giver dig al den hjælp, du skal bruge.

I Civil Engineering er vi helt fremme på den digitale udvikling. Vi bruger droner, tablets, 3D print, 3D og 4D modeller, og vi er med til at drive den digitale udvikling i NCC. Der er derfor rig mulighed for at vise, hvad du kan bruge de nyeste teknologier til.

”Hvis man vil og byder ind, får man lov til at arbejde på lige fod med de andre, og det øger motivationen og interessen for det man laver. Jeg har haft nogle rigtig sjove og lange dage, hvor man får lov til at lave ting som også bliver brugt på byggepladsen. Det giver en helt anden form for interesse, motivation og læring.”

Tobias, tidligere praktikant i NCC

Til efteråret 2023 søger vi 3-4 praktikanter, blandt andet til følgende projekter:

KALVEBOD BRYGGE SKYBRUDSTUNNEL
I København er vi i fuld gang med at anlægge Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, der skal hjælpe med at sikre byen i forbindelse med skybrud. Tunnelen er én af flere hovedvandveje i Københavns og Frederiksberg Kommuners skybrudskonkretiseringsplan og skal kunne opsamle skybrudsvand fra Frederiksberg Øst og Vesterbro og lede det videre ud i havnen. Den 1,3 km. lange skybrudstunnel skal krydse under 21 jernbanespor og føres meget tæt på Metroens tunnelrør samt løbe gennem forurenet jord og under flere bevaringsværdige bygninger i det tætte bymiljø. I udførelsen bliver der rammet spuns og brugt sekantpæle til at etableres skaktene, og anlægges/bores med de samme teknikker, som er anvendt ved anlæg af Metroen.

GEVNINGE VANDVÆRK
I Gevninge vest for Roskilde er vi i gang med projektet ”Værket ved Gevninge” i hovedentreprise for HOFOR omfattende alle bygnings- og anlægsarbejderne. Værket udføres som et barmarkprojekt, hvor det nye vandværk skal erstatte det eksisterende ved Lejre. NCC’s entreprise omfatter stort set alle fag inden for byggeri og anlæg; lige fra jord-/ledningsarbejder, betonarbejder, stål- og facadearbejder, bygningsinstallationer mv. Det kræver stort fokus på koordinering og samarbejde med sagens øvrige parter. Det nye vandværk er et meget spændende projekt, som er opstartet i juni 2021 og forventes afsluttes i januar 2024. 

VANDLINJE RD / MELLEMPUMPESTATION RD
På Renseanlæg Damhusåen sikrer vi, at vandlinjen – det vil sige vandets flow gennem hele anlægget – optimeres og kapaciteten udvides. Renseanlæggets fornyede kapacitet skal således imødekomme den fremtidige belastning for befolknings- og erhvervsudvikling svarende til den fremtidige tilledning af spildevand og regnvand under hensyn til klimaændringer og tiltag i oplandet og i sidste ende overholde fremtidige udledningskrav. Vandlinjen bliver optimeret ved, at der bygges et nyt fordelerbygværk, der bliver etableret sidestrømshydrolyse i stedet for nu, hvor der er BIO-P anlæg, og der anlægges fire nye efterklaringstanke – et komplekst projekt, som udføres i totalentreprise (i konsortium med Envidan). Sideløbende skal der etableres en ny mellempumpestation, som skal sikre øget maksimal flowkapacitet til den biologiske del af rensningsprocessen samt give øget sikkerhed ved at have redundans på mellempumpestationer under tørvejrsdrift. Spildevandet fra såvel den eksisterende som den nye mellempumpestation ledes til det nye

fordelerbygværk.

PH-Park
I Hørsholm er vi i gang med at etablere et ca. 4000 m3 stort forsinkelsesbassin til fællessystemet i den kommende PH Park for Novafos. Projektet er udbudt i hovedentreprise og omfatter et underjordisk in-situ støbt bassin og pumpestation med tilhørende installations- og smedearbejder. Der skal etableres byggegrubespuns og grundvandssænkning inkl. reinfiltration og monitorering. Derudover skal der etableres afløbsledninger samt kabelarbejder. Området retableres med råjord og der anlægges en servicevej til bassin og en sti hen over området. Det underjordiske spildevandsbassin skal etableres i den østlige del af parken på et areal mellem Sophielund og Bolbrovej. Bassinet skal aflaste kloakkerne i forbindelse med spidsbelastninger ved regnskyl og vil dermed også bidrage til klimatilpasningen af Hørsholm Kommune.

Starten på din karriere

Det er vigtigt for os, at din praktiktid bliver både udfordrende og spændende. Når du starter, udarbejder vi derfor din læringsplan sammen, og vi lytter gerne til dine idéer og ønsker.

”Jeg fik en varm velkomst, og mine kollegaer er super hjælpsomme. De vil gerne lære fra sig, og de vil hellere end gerne inddrage mig i møder og samtaler. Her er ingen dumme spørgsmål, og du kan være med til stort set alt. Det, synes jeg, er megafedt”
Mikkel, tidligere praktikant i NCC.

Det er vores erfaring, at du i dit praktikforløb vil lære en masse om dig selv og det at være entreprenør og dermed finde ud af, hvor i branchen du føler dig mest hjemme. Og hvem ved… måske fortsætter du din ansættelse som studentermedhjælper efter endt praktikophold og senere en fastansættelse – det ser vi i hvert fald ofte.

"I min praktik var der mulighed for at favne bredt, men også for at gå i detaljer og arbejde fokuseret inden for ét område. Mit praktikforløb resulterede i, at jeg blev fastansat og jeg har siden da arbejdet på mange forskellige projekter."

Cecilia, tidligere praktikant i NCC

Vi leder efter dig, der:

  • er studerende på en ingeniør- eller konstruktøruddannelse – har du også en håndværksmæssig baggrund, er det en fordel, men ikke et krav
  • brænder for digitalisering ved anlægsarbejde
  • er klar til at kaste dig ud i en stejl læringskurve og samarbejde med mange forskellige fagligheder
  • har en god portion gennemslagskraft.

Vil du prøve dig selv og din viden af hos os?
Så send os din ansøgning med CV her. Vi holder løbende samtaler, så skynd dig.

Du søger praktikpladsen via www.ncc.dk/job. Her kan du også læse mere om, hvordan det er at være i praktik hos os. Se også filmen med vores kolleger Esmar og Bue på https://youtu.be/cS_o6aRp3t0.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Afdelingschef Brian Geppert på +45 61 96 96 52.

Venligst skriv i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder