Har du interesse for marinbiologi og marine projekter, og vil du gerne prøve din teoretiske viden af i praksis? Så har du gennem et praktikophold hos Energinet i foråret 2023 mulighed for at give din uddannelse en vitaminindsprøjtning og være med til at arbejde med undersøgelser af havmiljøet og at indhente de nødvendige myndighedsgodkendelser, i en stor og spændende organisation som arbejder med formålet ”Grøn energi for en bedre verden”. Dit praktikophold foregår enten på Energinets hovedkontor i Fredericia eller vores kontor i Ballerup med stor mulighed for fleksibilitet i tid og sted.

Hvem er vi?
Som praktikant hos Energinet bliver du en del af et uformelt miljø, som er kendetegnet ved et højt fagligt niveau, tværgående samarbejde og fokus på faglig og personlig udvikling. Vores opgave er at sikre forsyningen af el og gas i Danmark, samtidig med at den grønne omstilling sker samfundsøkonomisk effektivt.

Hvad tilbyder vi?
Som praktikant i Offshore faggruppen i Miljø og Geoscience medvirker du sammen med kollegaerne i faggruppen til at løse følgende opgaver:

 • Ansøgning om tilladelser relateret til forundersøgelser og anlæg på havet
 • Miljøvurderinger af anlæg på havet
 • Strategiske miljøvurderinger
 • Håndtere miljøvurderingsprocesser, offentlighedsfaser, borgermøder, høringssvar mv.
 • Styring og koordinering af marinbiologiske forundersøgelser f.eks. havpattedyr, fisk, fugle, bentisk flora & fauna
 • Fastlægge og planlægge projekter til havs inkl. linjeføringer
 • Dialog med interessenter, f.eks. fiskere, øvrige myndigheder osv.
 • (EU)udbud for konsulenter og rådgivere
 • Styring af kontrakter
 • Kvalitetssikring af rådgivers ydelser, ved eks. review af rapporter
 • Håndtere Espoo processer(Grænse-overskridende miljøpåvirkninger mellem lande)

Du kan forvente at få indsigt i og praktisk erfaring med mange emner inden for faggruppens arbejdsområde, som er med til at sikre dig et godt afsæt for dit arbejdsliv efter studiet.

Hvad forventer vi af dig?
Din uddannelse er ikke afgørende, men vi forventer, at du har teoretisk indsigt i emner indenfor marinbiologi, offshore projekter og planlægning, miljøgodkendelser og miljøvurdering af offshore projekter eller lovgivning relateret til søterritoriet. Samtidig er du fagligt velfunderet, nysgerrig og god til at samarbejde.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning med cv, karakterudskrift og andre relevante bilag via linket, så vi har den senest 15. november 2022. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Bolette Ejsing Dahl på mail: bed@energinet.dk og/eller telefon: 51 38 07 24 eller faggruppeleder John Adams på mail: joh@energinet.dk og/eller telefon: 25 61 30 02. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Venligst skriv i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder