Virksomhedsbeskrivelse
Procudan er en mellemstor ejerledet virksomhed der skaber værdi sammen med kunder for at udvikle de bedste løsninger til fødevarebranchen i primært skandinavien.

Den opslåede praktikplads er tilknyttet Procudans ostevoksafdeling hvor den daglige gang vil være i laboratoriet hvor den producerede ostevoks både kvalitetsbestemmes men også videreudvikles. Der vil være et samarbejde med både det laboratorie tekniske personale men også til selve produktionen af ostevoks som også er at finde på lokationen i Kolding. Ostevoks er et nicheprodukt og derfor findes der ikke mange virksomheder der producerer ostevoks og i Danmark er der kun Procudan.

Der er en uformel jargon i virksomheden og det er vigtigt at alle behandles ligeværdigt og respektfuldt, hvilket også betyder at alle yder det bedste vi kan.

Produktbeskrivelse
Voks bruges i mange applikationer men en meget vigtig anvendelse er som emballage til ost under modningstiden. Voks har optimale barriereegenskaber når det gælder betingelser inde i en ost hvor der sker mange biologiske processer gennem modningstidens faser. Voksen tillader passage af vanddamp samt ilt og CO2 men forhindrer uønsket bakterievækst såsom skimmel.

En forudsætning for at voksen beskytter osten gennem hele modningstiden er at voksen er fleksibel og kan bevæge sig med osten når den modner. Mangel på fleksibilitet i voksen vil medføre at voksen flækker eller sprækker, når gasser der opstår i modningsprocessen frigives fra osten og danner huller i osten.

En anden forudsætning, for at osten bibeholder sin fysiske form under modningen samt at voksen ikke ødelægges under den håndtering der er under ostevoks produktionen samt ved pakkerobotter, er at voksen har en vis styrke. Voksens styrke er med til at holde ostens form således at den ikke falder sammen, men fremstår med skarpe kanter. Desuden skal voksens styrke bidrage til at robotterne der løfter rundt på ostene, ikke beskadiger osten under voksen men voksen kan modstå trykket fra robothåndteringen.

Projektbeskrivelse
Til at beskrive disse egneskaber i dag, anvendes en subjektiv metode hvor der enten trækkes eller bøjes et prøveemne af voks og derudfra vurderes hhv. styrke og fleksibilitet. Der er indkøbt udstyr hos Procudan til at bestemme tilsvarende mekaniske egenskaber af en voks på en objektiv metode. Udstyret skal valideres og der skal udvikles en metode til at lave det mest optimale prøveemne, hvorefter hele metode setupet skal evalueres. Resultaterne af testene skal sammenholdes med de eksisterende subjektive data for at hjælpe kunderne med den voks de allerede bruger. Udstyret kan måle forskellige typer af mekaniske tests såsom styrke, fleksibilitet, elasticitet samt vehæftningsevne.

Kvalifikationer

  • Iderig og nysgerrig så gængse teknikker og metoder gentænkes kreativt
  • Stabil og systematisk så det opsatte testdesign giver pålidelige og brugbare resultater
  • Analyseteknisk interesseret således at det føles hjemmevant at arbejde med analyseudstyr
  • Selvstændig og ansvarsbevidst så der selv tages del i næste skridt i udviklingsretningen

Yderligere informationer
Perioden vil enten være hurtigst muligt i forårssemestret eller i efterårssemestret 2021.

Ansøgning
Hvis du synes projektet lyder spændende så tag endelig kontakt til os og hør nærmere. Vi er fleksible og er meget åbne for at vinkle projektet så det passer netop til dig og derfor er der rigelig mulighed for at sætte eget præg på praktiktiden. Send dit/jeres CV og kort ansøgning til Produktchef Maja Duelund mdu@procudan.com og hvis der er nogle spørgsmål kan disse rettes tilsvarende til Maja på 31641275.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet på Jobfinder.