Jobbet "Planlægnings-/proceskonsulent (1-årigt barselsvikariat)" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Planlægnings-/proceskonsulent (1-årigt barselsvikariat)
- vi søger en analytisk kollega med interesse for arbejdsmiljø og forbedring af arbejdsgange

Hvem er vi?
Servicecentret løser alle tværgående drifts- og serviceopgaver på Rigshospitalet. Vi gør rent, laver mad til patienterne og transporterer varer, linned og affald mv. Ledelsessekretariatet er en del af Servicecentrets tværgående stab. I staben har vi ansvar for ledelses- og sekretariatsbetjening, tværgående udviklings- og analyseprojekter samt for centrets centrale økonomiopfølgning.

I Ledelsessekretariatet varetager vi ret forskellige opgaver, der spænder lige fra sekretariatsbetjening af vores centerledelse (centerdirektøren og hans souschef), koordinering af arbejdsmiljø- og kvalitetsarbejdet i centret, MED-udvalgsbetjening, kommunikationsarbejde samt gennemførelse af forbedringsprojekter i tæt samarbejde med lederne i vores funktionsområder.

I Ledelsessekretariat er vi i alt 6 medarbejdere og en leder.

Om jobbet
Som vores nye kollega skal du være med til at understøtte udviklingen af en forbedringskultur i Servicecentret samt være med til at styrke vores arbejdsmiljøarbejde. Derudover vil du også blive involveret i mere traditionelt sekretariatsarbejde og ledelsesbetjening.

Opgaverne du skal være med til at løse er:

 • Koordinere og understøtte det tværgående arbejdsmiljøarbejde i centret. Eksempler på dette er at sikre videndeling på tværs (f.eks. afholde temadage), udvikle og udbrede kendskabet til enkle og brugbare ”arbejdsmiljø-værktøjer”, understøtte det lokale arbejdsmiljøarbejde med f.eks. at udarbejde handleplaner, gennemføre tværgående arbejdsmiljøindsatser mv. Hovedvægten vil være på det fysiske arbejdsmiljø, da vi i centret har kollegaer, der hver dag udfører hårdt fysisk arbejde.
 • Gennemføre og drive forbedringsprojekter, hvor du i samarbejde med medarbejdere og ledere udarbejder arbejdsgangsanalyser og kortlægger processer for at forbedre driften. Som en del af projekterne skal du indsamle data og gennemføre analyser for at synliggøre omfanget af de problemer, der skal løses. Desuden skal du være med til at udvikle nye og forbedrede arbejdsgange, som kan føres ud i livet sammen med de lokale ledere og medarbejdere. Undervejs i projekterne vil du også skulle sparre og coache med lederne, for at sikre forankring og lokalt ejerskab.
 • Udføre mere traditionelle sekretariatsopgaver som f.eks. udarbejde dagsordener, skrive referater, udarbejde notater, mødesager og beslutningsoplæg mv.

Vores nærmeste samarbejdspartnere er centerledelsen, ledergruppen i Servicecentret og vores kollegaer i den øvrige stab.

Hvem er du?
Hvis du er vores nye kollega, så kan du genkende sig selv her:

Erfaring og kompetencer:

 • Du er analytisk og evner at sætte dig ind i og forstå komplekse problemstillinger
 • Du har erfaring med at udarbejde arbejdsgangsanalyser og kortlægge processer i samarbejde med medarbejdere og ledere
 • Du arbejder systematisk og har erfaring med projektledelse og projektplanlægning
 • Du har et vist kendskab til arbejdsmiljøarbejde – enten fra studiet eller fra tidligere ansættelser
 • Du har kendskab til Lean – både den tænkning der ligger bag værktøjerne samt erfaring fra praksis
 • Du har flair for tal og har erfaring med at arbejde i MS Excel - gerne på avanceret niveau

Din person:

 • Du er drevet af nysgerrighed på dine omgivelser, og et ønske om at forbedre arbejdsgange og udvikle brugbare og enkle standarder, der kan gøre en forskel for vores ledere og medarbejdere i deres opgaveløsning
 • Du er god til at lytte og inddrage – også når det går stærkt
 • Du evner at skabe gode relationer, når du samarbejder med vores ledere og medarbejdere
 • Når du møder forhindringer og modstand, så gør du det med vedholdenhed og godt humør. 
 • Du trives med at være væk fra skrivebordet som en del af din arbejdsdag,  da vi er en del af en stor driftsorganisation og skal løse problemer og opgaver sammen med vores kolleger i driften.
 • Du kan lide at være med til at sætte dit fingeraftryk på, hvordan vi løser vores opgaver
 • Du har lyst til at investere tid og kræfter i det gode kollegaskab

Hvilken uddannelse har du?

 • Du har en relevant videregående uddannelse ex. samfundsvidenskabelig kandidat eller ingeniøruddannelse.

Vi tilbyder:
Du bliver en del af et velfungerende team, der blandt andet lægger vægt på fælles udvikling og samarbejde og videndeling i forskellige konstellationer.

I Ledelsessekretariatet er der god mulighed for selv at præge dine opgaver, men samtidig lægger vi vægt på, at vores opgaver løses indenfor en fælles ramme af viden og værktøjer. Du vil opleve at være en del af et team, hvor der er altid mulighed for sparring og støtte, når opgaverne bliver svære eller når vilkårene ændrer sig undervejs.

Vi har en uformel omgangstone og lægger vægt på, at det gerne må være sjovt at gå på arbejde.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker på gældende overenskomst mellem Region Hovedstaden og din forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen med primært ansættelsessted på Rigshospitalets Blegdamsvej. Der vil i perioder også kunne blive tale om at skulle arbejde på Rigshospitalet i Glostrup.

Der er tale om et 1-årigt barselsvikariat.

Forventet startdato er 1. oktober 2021.

Ansøgningsprocedure
Ansøgningsfristen er onsdag den 11. august.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 33.

Yderligere oplysninger
Kontakt funktionschef Birgitte Kähler Nielsen på tlf. 21 15 06 76.

Servicecenteret på Rigshospitalet, Blegdamsvej og Glostrup
Servicecenteret har til opgave at understøtte de kliniske funktioner på hospitalet. Vi varetager en række drifts- og serviceopgaver på hospitalets to matrikler f.eks. patientkost, rengøring, patienttransport, affaldshåndtering, sterilisering af kirurgiske instrumenter og transport af hospitalsvarer, prøver mm.

Vi vægter at være professionelle i vores udførelse af opgaver og at være en åben og imødekommende samarbejdspartner. Vi vil være i front hvad angår kvalitet, nytænkning og effektivisering uden at gå på kompromis med medarbejdertrivsel.

Servicecenteret er organiseret i syv funktionsområder: Enhed for Mad og Drikke, Rengøringsafdelingen, Patienttransport, Den Regionale Sterilcentral, Klinisk Forsyning og Logistik, Patient- og Brugerservice og Patienthotel.

Servicecenteret varetager opgaver på begge Rigshospitalets matrikler. Som en del af staben vil du få fast plads på Blegdamsvej, 2100 København Ø, men vil også skulle løse opgaver på Glostrup-matriklen.

Læs også om Rigshospitalet og Servicecentret på www.rigshospitalet.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.