Jobbet "Planlægger til myndighedsarbejde på kildepladsprojekter" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vil du bidrage til at sikre rent drikkevand sammen med dygtige kolleger i Danmarks største vandforsyning?

I Programmet for renovering af kildepladser skal vi de næste 10-15 år gennemføre mange projekter med etablering af nye indvindingsboringer, ledninger og øvrige anlæg på vores kildepladser. Det er en super spændende og udviklende opgave, og vi søger en erfaren miljøspecialist, der kan varetage myndighedsarbejdet på projekterne i hele projektforløbet.

Du kommer til at bistå projektlederen med at varetage myndighedskontakten til relevante myndigheder og udarbejde myndighedsansøgninger efter vandforsyningsloven, såsom renoveringstilladelser, boretilladelser, grundvandssænkning og sløjfning af boringer mv. Endvidere skal du forestå ansøgning om udledningstilladelser, §3-dispensationer, vurderinger af påvirkning af bilag IV-arter.

Du vil indgå i et tæt samarbejde med vores dygtige projektledere, planlæggere og fagspecialister på projekterne, og kommer til, på tværs af projekterne og HOFOR, at være med til at sætte den fælles retning for myndighedsarbejdet i sektionen og i programmet.

Dine primære arbejdsopgaver bliver at:

  • Planlægge myndighedsarbejdet i projekterne
  • Indhente nødvendige miljøtilladelser fra relevante myndigheder og kommuner
  • Foretage løbende opfølgning på vilkår i forbindelse renoveringsarbejderne
  • Foretage vurdering af indvindingers påvirkning af natur og miljø, såvel i renoverings- som driftsfasen
  • Have dialog og opfølgning med myndigheder, herunder udarbejdelse af høringssvar omkring tilladelser fra myndighederne
  • Have ansvaret for kontakt og forhandling med lodsejere i samarbejde med HOFORs jurister
  • Sikre samarbejde og klar kommunikation på tværs i organisationen

Som vores nye medarbejder bliver du en del af Team Produktion & Forsyningssikkerhed i Vandplanlægningssektionen. Vi løser et bredt spektrum af opgaver inden for grundvandsbeskyttelse, myndighedsansøgninger, fornyelse af råvandsnettet, planlægning af forsyningsstrukturen og modellering af ledningsnettet. Generelt har vi et ansvar for at sikre et langsigtet, bæredygtigt og helhedsorienteret perspektiv på vandforsyningen.

Du bliver en del af et professionelt team, med et godt arbejdsmiljø hvor vi vægter et godt kollegaskab og udvikling af den enkelte medarbejder højt.

Erfaren miljøspecialist med viden om grundvand og natur- og miljølovgivning
Vi forventer, at du har en relevant, videregående uddannelse som f.eks. miljøingeniør, geolog, biolog eller lignende, og gerne mindst 5 års erfaring som fx miljøkonsulent fra ansættelse hos vandforsyning, rådgiver eller offentlig myndighed. Vi lægger vægt på, at du evner at koordinere og bidrage til en fælles retning for myndighedsarbejdet i programmet.

Som miljøspecialist skal du have et godt overblik, være kvalitetsbevidst, struktureret og trives med at være på forkant i dit arbejde og dialogen med myndighederne.Du får mange samarbejdspartnere både inden- og uden for HOFOR, så vi lægger vægt på gode kommunikationsevener, blik for forskelligheder og motivationen til at skabe resultater gennem samarbejde.

Det er desuden et krav, at du har gyldigt kørekort til personbil og kan kommunikere på dansk både skriftligt og mundtligt.

Bliv en del af en større udvikling
I HOFOR bliver du en del af en fælles vision. Vi vil skabe bæredygtige byer baseret på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger inden for vores kerneområder: rent vand, spildevandsafledning, fjernvarme, fjernkøling og bygas samt sol- og vindenergi.

Du bliver en del af HOFORs største indsats på vandforsyningsområdet i disse år. Vi moderniserer vores vandværker og indfører den nyeste teknologi samt de højeste hygiejnemæssige standarder, så værkerne fortsat kan levere friskt og sundt drikkevand til mere end en million mennesker i hovedstadsområdet. Derfor er dit arbejde også en del af en større udvikling.

Du kan læse mere om HOFOR og vores vision om at skabe bæredygtige byer, herunder vandforsyning, på www.hofor.dk/baeredygtige-byer.

Klar til at ansøge?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Mohamad Hammoud på telefon 2795 3468 eller Projektleder Jens Rasmussen på telefon 2795 4675.

 Ansøgningsfristen er den 10. juni 2022.

 Vi forventer at afholde samtaler i løbet af juni og ønsker opstart den 1. august.

 Ansøgninger modtages kun gennem vores online rekrutteringssystem. Klik på ”Ansøg”.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder