Vil du være med til at omstille Danmark til vedvarende energi med nyskabende vedvarende energiprojekter?

Arbejder du omhyggeligt, til tiden og er god til at kommunikere med kunder og kollegaer og myndigheder? Har du erfaring med projekter indenfor energibranchen? Har du lyst til at bidrage til den grønne omstilling i Danmark, og har du den rette faglige baggrund og erfaring? Så er det dig vi søger.

Den grønne omstilling er i fuld gang, og derfor har PlanEnergi flere ledige stillinger.

Vi ønsker os nye kollegaer, som har lyst til at indgå i PlanEnergis spændende faglige miljø og bidrage til den faglige sparring på tværs af vores tre kontorer og forskellige faglige teams.

Lige nu har vi ledige stillinger indenfor biogas, varmepumper, fjernvarme og myndighedsbehandling. Se stillingsopslagene på vores hjemmeside: Job – PlanEnergi

PlanEnergi tilbyder
Du bliver en del af holdet i en af landets førende rådgivende ingeniørfirmaer indenfor grøn omstilling og vedvarende energi. Vi er en flad og medarbejderdrevet organisation med høj grad af medbestemmelse og indflydelse på egne opgaver. Beslutningsgangene er korte og der er plads til gode ideer og bidrag til forbedring af processer og løsninger i organisationen. Vi prioriterer ligeværdighed og gennemsigtighed med selvledelse og gensidig tillid som en naturlig del af hverdagen.

Vi lægger vægt på gensidig fleksibilitet, hvilket bl.a. indebærer fleksible arbejdstider, mulighed for hjemmearbejdsdage og mulighed for at afspadsere overarbejde. Vi er en arbejdsplads med medarbejderne i centrum, hvor vi også vægter det sociale samvær højt.

Vi tilbyder bl.a.:

 • Mulighed for at påvirke udviklingen af nye løsninger inden for vedvarende energi
 • Varierende opgaver i spændet fra idéfase til anlægsfase og tilsyn
 • Gode muligheder for at arbejde tværfagligt i et dedikeret og fagligt erfarent team med stærke kompetencer indenfor vedvarende energi
 • Mulighed for deltagelse i udviklingsprojekter samt i relevante konferencer og workshops med henblik på faglig udvikling og formidling af viden
 • En gennemsnitlig arbejdstid på 30-37 timer pr. uge

Arbejdssted:
PlanEnergi søger de helt rigtige personer til stillingerne, og arbejdsstedet kan således enten være på vores lokalitet i Skørping, Aarhus eller København med mulighed for hjemmearbejdsdage

Mere om stillingerne  
Herunder kan du læse lidt om de enkelte stillinger, men sørg også for at læse hele stillingsopslaget på vores hjemmeside: Job – PlanEnergi inden du søger.

Ingeniør med projektledererfaring til varmepumpeområdet
Du vil alt efter præferencer og kompetencer komme til at indgå i dele af PlanEnergis rådgivning indenfor kollektive varmepumper, der strækker sig fra indledende studier, beslutningsgrundlag, projektforslag og udbud, til etablering inkl. aflevering til kunden.

Du kommer til at arbejde med udvikling og ledelse af anlægsprojekter med mange interessenter, og vil således få en stor kontaktflade, internt og eksternt. Du får ejerskab af projekterne fra idefasen til nøglefærdigt projekt, hvor du er den gennemgående kontaktperson for kunden, myndighederne, entreprenører og kolleger.

Eksempler på centrale opgaver og ansvarsområder:

 • Deltage i udarbejdelse af funktionsudbud og indgåelse af kontrakter
 • Intern sparring og udveksling af erfaring ift. videreudvikling af vores rådgivning
 • Indpasning af nye energianlæg i eksisterende systemer og styringskoncepter for disse
 • Tilsyn, byggeledelse og afleveringsforretning
 • Projektledelse internt såvel eksternt

Projektleder biogas
Du kommer til at arbejde med udvikling og ledelse af anlægsprojekter med mange interessenter, og vil således få en stor kontaktflade, internt og eksternt. Du får ejerskab af projekterne fra idefasen til nøglefærdigt projekt, hvor du er den gennemgående kontaktperson for kunden, myndighederne, entreprenører og kolleger.

Eksempler på opgaver og ansvarsområder:

 • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag og aftaler med kunder indenfor biogas
 • Koordinering af myndighedsbehandling for anlægsetablering
 • Deltagelse i udarbejdelse af udbud og kontrakter
 • Tilsyn, byggeledelse og afleveringsforretning
 • Projektledelse internt såvel eksternt
 • Deltage i due diligence opgaver og feasibility studier

Energiplanlægger til myndighedsbehandling
Du vil blive en del af team myndighedsbehandling, som står for at drive myndighedsbehandlingen gennem processen, så alle de nødvendige godkendelser opnås og projekterne realiseres.

Eksempler på opgaver og ansvarsområder:

 • Bidrage til planlægning og miljøvurdering af konkrete vedvarende energiprojekter.
 • Udarbejde ansøgninger til VVM-screeninger, ansøgning til miljøgodkendelser m.v.
 • Projektledelse indenfor miljøplanlægning i tæt samarbejde med kollegaer og sparringspartnere med ansvar for timebudget og økonomi i egne projekter.
 • Dialog og sparring med kunder, myndigheder og eksterne leverandører.

Ingeniør til fjernvarmenet
Du kommer til at arbejde med fjernvarme i spændet fra idéfase til anlægsfase og færdiggørelse, herunder f.eks. dimensionering, hydrauliske beregninger samt projektering. Du har den tekniske baggrundsviden og det store faglige overblik, og du kan agere projektleder og koordinere opgaver med input fra andre kollegaer i vores fjernvarmeteam. Du er den gennemgående kontaktperson for fjernvarmeselskabet eller myndighederne, og får således ejerskab af projekterne.

Eksempler på opgaver og ansvarsområder:

 • Dimensionering og hydraulisk simulering af fjernvarmenet
 • Beregninger i Leanheat og Termis
 • Projektering af fjernvarmenet
 • Deltagelse i udarbejdelse af udbud og kontrakter
 • Projektledelse internt såvel eksternt

Ansøgning:
Se de fulde stillingsopslag på vores hjemmeside Job – PlanEnergi. Her kan du også se, hvem du kan kontakte for at høre mere om de enkelte stillinger.  

Send din ansøgning og CV senest den 20. juni 2023 til jobs@planenergi.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

40 år med grøn omstilling
PlanEnergi er et af landets førerende rådgivende ingeniørfirmaer inden for den grønne omstilling. Vi er en voksende organisation, som i dag har ca. 50 alsidigt kvalificerede og dedikerede medarbejdere.

PlanEnergi har til formål at fremme anvendelsen af ressourcebesparende og miljøbevarende systemer. Vi arbejder med fremtidens skræddersyede energiløsninger inden for vedvarende energi, ressourcehåndtering, effektiv energianvendelse og systemintegration. Det gør vi som fast rådgiver for en række af Danmarks mest fremsynede kommuner, fjernvarmeværker, biogasanlæg og developere og i en række danske og EU finansierede udviklingsprojekter, hvor danske energiløsninger formidles og nye udvikles.