Danish

(English below)

Vi søger en engageret og dygtig studentermedhjælper til vores IT-udviklingsteam hos Bazoom Group ApS. Som studentermedhjælper vil du få mulighed for at arbejde sammen med erfarne IT-professionelle og bidrage til at forbedre og videreudvikle vores markedsplads.

Arbejdsopgaver:

 • Assisterende opgaver inden for softwareudvikling
 • Fejlfinding og support
 • Bidrage til udvikling og implementering af nye løsninger

Kvalifikationer:

 • Studerende på relevant IT- eller ingeniørstudie
 • Grundlæggende kendskab til softwareudvikling
 • Evne til at arbejde selvstændigt og struktureret
 • Gode samarbejdsevner og kommunikationsevner
 • Fleksibel og proaktiv tilgang til opgaver

Vi tilbyder:

 • En spændende og udfordrende stilling i et ungt og dynamisk miljø
 • Månedlig aktivitetsdag med efterfølgende aktivitet
 • Opnå erfaring med bleeding edge teknologier og udviklingsmetoder i et agilt miljø
 • Fleksibel arbejdstid, der kan tilpasses studieplanen
 • Mulighed for fastansættelse

Tech stack (til den nørdede):

 • Typescript
 • Next.js app router
 • PHP
 • Laravel
 • MySQL

Erfaring med disse teknologier er ikke et krav

Ansøgning:

Vi behandler ansøgninger løbende og forbeholder os retten til at ansætte, når den rette kandidat er fundet.

Vi ser frem til at høre fra dig og byde dig velkommen til vores team hos Bazoom!

------------

English

We are looking for a dedicated and skilled student assistant for our IT development team at Bazoom Group ApS. As a student assistant, you will have the opportunity to work with experienced IT professionals and contribute to improving and further developing our marketplace.

Tasks:

 • Assistive tasks within software development
 • Troubleshooting and support
 • Contribute to the development and implementation of new solutions

Qualifications:

 • Student in a relevant IT or engineering study
 • Basic knowledge of software development
 • Ability to work independently and in a structured manner
 • Good collaboration and communication skills
 • Flexible and proactive approach to tasks

We offer:

 • An exciting and challenging position in a young and dynamic environment
 • Monthly activity day with subsequent activity
 • Gain experience with bleeding-edge technologies and development methods in an agile environment
 • Flexible working hours that can be adapted to your study schedule
 • Opportunity for permanent employment

Tech stack (for the tech-savvy):

 • TypeScript
 • Next.js app router
 • PHP
 • Laravel
 • MySQL

Experience with these technologies is not a requirement.

Application:

We process applications continuously and reserve the right to hire when the right candidate is found.

We look forward to hearing from you and welcoming you to our team at Bazoom!

For more information or questions please contact us at tg@bazoom.com