Gå til hovedindhold
Jobbet "Oversergent til ledelse af IT lærlingeuddannelse." er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Oversergent til ledelse af Forsvarets IT lærlingeuddannelse - Genopslag

Forsvarets Kapacitetscenter Koncern IT (KAKI) søger en oversergent med interesse for ledelse, undervisning og IT til en dynamisk, professionelt og harmonisk sektion hvor åbenhed, ærlighed og loyalitet er kodeordene for det gode samarbejde.

Om os
KAKI understøtter gennem udvikling, vedligeholdelse og drift af IT-systemer det danske forsvars arbejde for en fredelig, demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark.

KAKI er en af Danmarks største leverandører af digitale systemer og services. Vores 350 medarbejdere leverer IT-løsninger og rådgivning til alle dele af forsvaret; fra åbne mailsystemer til klassificerede krisestyringsnetværk, fra Arktisk Kommando til Adenbugten

Vi leverer den digitale infrastruktur, der gør, at 19.000 brugere i Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet kan arbejde effektivt og vi administrerer de kommunikationskanaler og logistiksystemer, der er afgørende for, at forsvaret kan løse alt fra demokratiunderstøttende opgaver til indsatser i forbindelse med forurening, katastrofer og redning.

Hos KAKI har vi en stærk forståelse af forsvarets mangeartede opgaver og skiftende behov. Derfor er vores rådgivning og leverancer altid dynamiske, innovative og professionelle.

Vores værdigrundlag fordrer, at vi er ambitiøse, grundige og altid tilstræber at udvise arbejdsglæde og ordentlighed. Medarbejderne oppebærer en høj grad af selvstændighed og opfordres til løbende at tilegne sig den nyeste viden og altid efterstræbe den optimale løsning.

Dagligdagen er præget af en stærk korpsånd og ægte respekt for kolleger, kunder og samarbejdspartnere både i og uden for Forsvaret.

Om stillingen
Som daglig leder for uddannelse af Forsvarets IT lærlinge i IDT, har du hovedansvaret for planlægningen af Forsvarets IT lærlingeuddannelse for 7-10 IT lærlinge. Herunder fastlæggelse af uddannelsesforløbet, koordination af deres uddannelse internt i KAKI og eksternt med uddannelsesinstitutioner mm.
Den daglige leder for lærlinge i KAKI er det naturlige kontaktpunkt når andre dele af KAKI skal have støtte til forskellige opgaver/projekter som lærlinge kan bruge i fm. deres uddannelse.
Du skal ligeledes støtte resten af ledelsen i IDT i at får sektionen til at præstere optimalt i dens arbejde både internt i sektion såvel som eksternt i forhold til resten af KAKI.
Slutteligt vil der til tider, skulle varetages opgaver som projektleder eller teamleder i forbindelse med koordination af større IT projekter eller optimeringsopgaver internt i KAKI.

Dine primære opgaver:

 • Daglig ledelse af KAKI 7-10 lærlinge 
 • Ansvar for fag- og uddannelsesplaner til uddannelse af civile IT lærlinge i Forvaret.
 • Uddannelseskontrol af lærlingenes færdigheder.

Herudover skal du kunne varetage følgende:

 • Bistå med den daglige leder (SSG) i hans arbejde samt varetage denne opgave i SSG fravær. 
 • Være projektleder/teamleder i fm. større projekter/opgaver der involverer IDT.

Til gengæld tilbyder stillingen et varieret job med mange faglige udfordringer og muligheden for at gøre en forskel. Stillingen byder ligeledes på store muligheder for faglig udvikling på det tekniske område og på det ledelsesmæssige område.
Stillingen byder på gode kollegaer, hvor fagligt stolthed, niveau og det kollegiale er meget højt.

Om dig
Du skal have følgende egenskaber:

 • Faglig teknisk uddannelse indenfor et relevant IT området.
 • Kunne indgå i projektarbejde.
 • Kunne arbejde selvstændigt, loyalt og vedholdende med pålagte opgaver samt udvise fleksibilitet og gode samarbejdsevner.
 • Medvirket til med din viden og færdigheder til at opretholde enhedens til enhver tid pålagte beredskab.
 • Gode skriftlige og mundtlige dansk færdigheder, idet vores dokumentation primært skrives på dansk, såvel som al vores kundekontakt forudsætter dansk skrift og tale.
 • Gode skriftlige og mundtlige engelske læsefærdigheder (SLP 2222), da meget dokumentation kun forefindes på engelsk samt kunne gøre dig forståelig på engelsk mundtligt såvel som skriftligt.
 • Være indstillet på, at der til tider kan forekomme forskudte arbejdstider og/eller støre arbejdsbyrder med korte terminer.
 • Skal kunne bestå træningstilstandsprøven.

Ønskelige krav

 • Besidde fagprøvebevis/svendeprøve.
 • Kendskab med forsvarets IT systemer på teknikerniveau, herunder gerne fejlfinding og 2. level support.
 • Tidligere erfaring med Forsvarets IT infrastruktur.
 • Kendskab til forsvarets organisation og struktur.
 • Erfaring med forsvarets infrastruktur og forsvarets IT, gerne fra operativ virke.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel. 

Stillingen kan besættes af en medarbejder med en lavere grad, ved en sådan ansættelse vil aflønningen ske i forhold til stillingens lønniveau, og der vil blive udfærdiget en uddannelsesaftale med henblik på gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. 

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. 

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du ringe til seniorsergent FMI-KI-IDT03 Jens M. Jørgensen på telefon 7281 4393.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Dorthe Rasmussen på mail: FPS-BA-BS345@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 12. november 2017. 

Du kan søge stillingen via link "Ansøg". Du anmodes om at vedhæfte alle relevante dokumenter til ansøgningen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder