Jobbet "Områdechef til Vejsektor og Myndighed hos Vejdirektoratet" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

I Vejdirektoratet arbejder vi hver dag for at skabe sammenhæng for de mange trafikanter, der benytter de danske statsveje. Vi gør vores bedste for både at højne sikkerheden, gøre trafikken grønnere og sikre, at Vejdirektoratet lever op til vores målsætning om bedre vej for pengene. 

Opgaverne og medarbejderne 
Området Vejsektor og Myndighed består af fire afdelinger. Tre af afdelingerne arbejder med planlægning af mindre anlæg, en række konkrete transportfaglige indsatsområder og myndighedsopgaver. Den fjerde er en juridisk afdeling. Du vil blandt andet komme til at arbejde med udrulning af ladeinfrastruktur, koncessioner på rastepladser, samarbejde med kommunerne, erhvervslivets transporter, differentierede hastigheder, erstatningssager m.v. 

De tre planlægning- og myndighedsafdelinger ligger fysisk placeret i Næstved, Middelfart og Aalborg. Afdelingerne planlægger tiltag indenfor trafiksikkerhed, fremkommelighed og cykling ofte i dialog med kommunerne, og er myndighed på statens vejnet. Den juridiske afdeling har medarbejdere fysisk placeret i København og Skanderborg. Afdelingen er bl.a. klageinstans i forhold til kommunernes afgørelser og arbejder med både lovarbejde og ministerbetjening. Jura er husadvokat for hele Vejdirektoratet. 

Hver afdeling har en afdelingsleder, som du vil blive personaleansvarlig for. Der er ca. 85 dygtige og dedikerede medarbejdere i området. Hverdagen er præget af store og små udfordringer, som løses igennem et godt og konstruktivt samarbejde med fokus på gode løsninger og med respekt for den enkeltes faglige input.

Din opgave
Din vigtigste opgave bliver at sikre, at områdets opgaver løses bedst muligt i forhold til samfundsudviklingen og den politiske dagsorden. Det kræver fokus på tværgående koordinering og løbende og tæt dialog med eksterne interessenter.

Kerneopgaverne er:

  • at sikre udvikling og drift af en borgerorienteret myndighedsbehandling på vejområdet med ensartet, kompetent og dialogorienteret håndtering af sager
  • at sikre et tidssvarende regelgrundlag på vejområdet, herunder udvikling af vejlovgivningen og anden relevant lovgivning
  • at koordinere og sætte strategisk retning for hele Vejdirektoratets samarbejde med kommunerne i forhold til udviklingstendenser og konkrete problemstillinger på det overordnede vejnet
  • at sikre udvikling og gennemførelse af plangrundlag vedrørende trafiksikkerhed og fremkommelighed, spøgelsesbilister, erhvervslivets transporter, trafikafvikling mv.

Du kommer til at indgå i Trafik- og plandivisionens ledelse og vil i et dialogbaseret samarbejde med dine fire afdelingsledere, divisionens øvrige to områdechefer og trafik- og plandirektøren skulle medvirke til, at såvel dit område som hele divisionen udvikler sig og skaber resultater. 
    
Vejdirektoratet er en matrixorganisation, og du vil få et tæt samarbejde med en række øvrige enheder i Vejdirektoratet, og herigennem skal du understøtte et godt samarbejde på tværs af organisationen.Vi lægger derfor stor vægt på, at du kan etablere og udvikle gode samarbejdsrelationer. 

Vi søger en erfaren chef

Vi ser gerne, at du:

  • har en akademisk baggrund og forståelse for myndighedsopgaver
  • har dokumenteret bred ledelsesmæssig erfaring fra en politisk styret organisation
  • kan sætte dig ind i den politiske og samfundsmæssige dagsorden og agere i forhold til den
  • er en proaktiv, empatisk og uddelegerende leder
  • kan kommunikere med områdets mange interessenter både internt og eksternt

Herudover er det en fordel, hvis du har viden om og erfaring med arbejde i den offentlige sektor, gerne inden for det juridiske eller tekniske område. Det kan f.eks. være indenfor miljø, planlægning eller lignende myndighedsområder. 

Din nye arbejdsplads
Vejdirektoratet har ansvaret for at planlægge, anlægge og drive statsvejnettet, som består af motorveje, hovedlandeveje og mange af landets broer – i alt cirka 3.800 km vej.

Som arbejdsplads dækker Vejdirektoratet hele landet. Vi beskæftiger omkring 950 medarbejdere og det årlige drifts- og anlægsbudget er på 4-5 mia. kr.

Dine løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter Rammeaftale for kontraktansættelse af chefer i staten i løngruppe 1 (svarende til lønramme 37).

Ansættelse sker på åremålsvilkår (6-årig åremålsansættelse med mulighed for eventuel forlængelse), og hertil er der tilknyttet resultatløn til stillingen. Afhængig af kvalifikationer og erfaring er der mulighed for at forhandle tillæg.

Dit ansættelsesområde vil være Transportministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner. Tjenestestedet vil efter nærmere aftale være på et af Vejdirektoratets kontorer beliggende i København, Næstved, Middelfart eller Aalborg.

Er du interesseret?

Send din ansøgning senest d. 8. oktober 2023.  Vi forventer at afholde de første samtaler 13. oktober 2023.

Der vil medvirke et stillingsudvalg af både ledelses- og medarbejderrepræsentanter til samtalen, og der kan indgå test i rekrutteringsprocessen.

Søg stillingen ved at trykke på linket ”Søg stillingen” eller via vores hjemmeside www.vejdirektoratet.dk. Vedhæft ansøgning, cv og andre relevante dokumenter.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Trafik- og Plandirektør Stine Klingenberg på telefon 91345087 eller skm@vd.dk.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder