Jobbet "Nyoprettet stilling som Application Manager i Lægemiddelstyrelsen" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Om enheden Forretnings-IT og Digital Transformation
Du bliver en del af enheden Forretnings-IT og Digital Transformation, som pt. består af en enhedsleder, to teamledere og 18 medarbejdere. Du vil indgå i det team, som primært løser opgaver med strategisk fokus, herunder design af IT-arkitektur, samarbejde med eksterne leverandører, informationssikkerhed og kvalitet. Det andet team har fokus på projektporteføljen, udviklingsopgaver og de daglige driftsopgaver.

Vores hverdag er præget af tæt samarbejde, mange bolde i luften, gode kollegaer og masser af humor. Vi er ambitiøse, hvad angår vores vigtigste aktiv, nemlig vores medarbejdere. Én af Lægemiddelstyrelsens top-prioriteter i 2020 er, at være en fantastisk arbejdsplads.

Vi arbejder løbende på at effektivisere den samlede IT-leveranceorganisation, og har sammen med resten af organisationen været igennem en omfattende lean-transformation, og vi har arbejdet agilt med etableringen af en ny forretningsapplikationsplatform. Alt drift og udvikling er outsourcet til forskellige leverandører.

Din hverdag hos os
I efteråret 2020 tager vi en ny forretningsapplikationsplatform baseret på Microsoft Dynamics 365 i brug. Platformen skal indgå i vores eksisterende systemlandskab, og er et centralt element i den digitale transformation og arbejdet mod en endnu mere datadrevet styrelse.

I stillingen, som Application Manager får du en koordinerende rolle med ansvaret for vedligehold og videreudvikling af applikationsporteføljen og skal sikre, at applikationerne opfylder forretningsbehovet og Lægemiddelstyrelsens IT-strategi. Først og fremmest i forhold til forretningsapplikationsplatformen Dynamics 365, men på sigt også for flere applikationer. Det skal ske i tæt samarbejde med de respektive forretningsområder, projektledere, arkitekter m.fl., samt eksterne leverandører af udvikling, drift og vedligehold. En vigtig del af opgaven bliver derfor også at etablere og løbende vedligeholde rammerne for Application Management-funktionen i form af processer, governance mv.

Du skal have overblikket over alle aktiviteter relateret til platformen og dens forretningskomponenter, og sammen med arkitekterne bliver det din opgave at sikre sammenhængen i platformens forretningskomponenter, samt mellem projekter og opgaver relateret hertil.

Dine primære arbejdsopgaver vil omfatte, at:

 • udvikle rammerne for Application Management-funktionen og implementere disse
 • styre og prioritere aktiviteter relateret til platformen, herunder med afsæt i agile principper at fastlægge indhold i sprints og releases
 • facilitere og koordinere afklaringer af ændringer, fra behov til løsningsdesign
 • bidrage til analyse, projektoplæg og kravspecifikationer
 • koordinere med leverandører ved udvikling og ændringer på platformen
 • samarbejde med leverandører og forretningsenhederne ved support af platformen ved anvendelse af ITIL-processer
 • kvalitetssikre dokumentation, som er udarbejdet både på dansk og engelsk.
 • Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
 • Din uddannelse er ikke afgørende, men det vil være en fordel, hvis du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund eksempelvis cand.it. eller lignende. Det vil yderligere være en fordel, hvis du har en erfaring med Microsoft Dynamics.

Vi lægger desuden vægt på, at du:

 • har konkret erfaring med en agil tilgang til applikationsforvaltning
 • har erfaring med projektledelse
 • er god til at samarbejde
 • motiveres af at yde god service og levere de aftalte resultater til tiden
 • hurtigt formår at komme ind til kernen af et problem og finde løsningen – både selvstændigt og i samarbejde med andre
 • har stærke kommunikations- og dokumentationsevner på skrift og i tale på dansk
 • er kvalitetsbevidst, pligtopfyldende, vedholdende og proaktiv
 • er selvstændig, struktureret og trives i specialistrollen.

Om ansættelsen   
Ansættelsen sker enten i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation, eller efter gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S-fællesoverenskomsten), og den til enhver tidgældende organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK), jf. aftalens bestemmelser vedr. It-medarbejdere.

Det er en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicinalvirksomhed, har du dog en vis periode til at afvikle disse aktier.

Kontakt os gerne  
Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte Yulia Hestbæk på tlf. 2374 5017 eller Sune Maaholm på tlf. 4123 5901. 

Du kan læse mere om Lægemiddelstyrelsen på www.lmst.dk. Se også gerne vores videoer om Lægemiddelstyrelsen som arbejdsplads på YouTube.

Er du interesseret?  
Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34-35. 

Om Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundheds- og Ældreministeriet og myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg samt administration af apoteksstrukturen. Vores mission er effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og medicinsk udstyr til gavn for patienter og samfund. Vi er ca. 475 medarbejdere og i samarbejde løser vi en vigtig opgave på grundlag af dansk og europæisk lovgivning og med øje for opdragsgivere, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi indgår i den forbindelse i en række europæiske og internationale samarbejder og stræber efter at indtage en ledende rolle på europæisk plan.

Vores vision er at være en styrelse i europæisk topklasse med meningsfuldt arbejde, høj faglighed og udviklingsmuligheder i balance med gode fysiske rammer og fokus på sundhed og medarbejdertrivsel.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet på Jobfinder.