Gå til hovedindhold
Jobbet "Ny kollega til Kvalitetsafdelingen" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Ny kollega til Kvalitetsafdelingen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbstyrelse

Har du erfaring med kvalitetsledelse indenfor ISO 9001 og brænder for kvalitetsledelse og kvalitetssikring - så brug 5 minutter på at blive overbevist om, at der er dig, der skal have muligheden for en nøglerolle i et dynamisk og udfordrende miljø i Kvalitetsafdelingen i Forsvarsministeriets Materielog Indkøbsstyrelse i Ballerup.

Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er underlagt Forsvarsministeriets departement, og administrerer knap syv milliarder kroner af det samlede forsvarsbudget. Vi har omkring 1.900 ansatte med hovedsæde i Ballerup. Øvrige medarbejdere er fordelt over hele landet bl.a. i Aarhus, Hvidovre, Skrydstrup og Korsør.

Opgaverne for FMI er at indkøbe, vedligeholde og udfase materiel og IT til alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og fly til støvler og lommeknive.

I samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando skal FMI også sikre rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets operationer i ind- og udland.

Kvalitetsafdelingen, der pt. består af 15 medarbejdere, bidrager til disse anskaffelser og forvaltningen heraf med kvalitetsfaglige kompetencer.

Om stillingen
Vi har mange forskelligartede kvalitetsopgaver i afdelingen. 

Nogle af disse er:

 • at bidrage til at sikre, at de rette krav bliver stillet til vores leverandører og herunder at beskrive kvalitetskrav i anskaffelses- og driftskontrakter, godkende leverandører og gennemgå den enkelte leverandørs kvalitetsledelsessystem.
 • at bidrage til at sikre, at de krav, vores NATO allierede har stillet til danske civile leverandører, bliver efterlevet, efter NATO´s standarder og procedurer.
 • audit og evalueringer af Forsvarets enheder.
 • koordinerende element i forhold i forhold til NATO operative og materielle standardisering.
 • certificering af Civile danske virksomheder efter NATO#s kvalitetsledelsesstandarder.
 • m.fl.

Dine primære opgaver bliver:

 • at sikre rette krav til leverandører i kontrakter og aftaler, samt opfølgning på disse, og dermed sikre at kvalitetskrav opfyldes af leverandører.
 • at gennemføre kvalitetssikringsopgaver ved danske civile leverandører til NATO, for andre NATO lande.
 • at deltage i audit og evaluering af forsvarets enheder.

På sigt skal du kunne deltage i og forestå certificeringer af civile danske virksomheder i henhold til NATO kvalitetsledelsesstandarder.

Du får et spændende job i tæt samarbejde med både interne og eksterne interessenter, hvilket bl.a. medfører, at du kommer vidt omkring i hele organisationen og får mulighed for at give dit bidrag til at sætte kvalitet på dagsordenen, og sikre kvaliteten af det materiel vi som Nation er afhængige af.

Du vil blive del af en afdeling i konstant udvikling, hvor du er med til at præge både din egen hverdag og afdelingens fremtid.

Du kommer til at indgå i et åbent arbejdsmiljø, hvor du i høj grad selv tilrettelægger din arbejdsdag.

Afhængig af din løbende projekt­ og opgaveportefølje herunder kvalitetsstøtte til øvrige NATO landes anskaffelser i Danmark vil der forekomme en del rejseaktivitet i forbindelse med stillingen, hvorfor dine møde- og arbejstider skal kunne være fleksible.

Vi lægger vægt på veluddannede medarbejdere, og vi sørger for uddannelse og træning på de fagområder, hvor du evt. mangler uddannelse. Da det er et krav, at man har Lead Auditor-eksamen i Kvalitetsafdelingen, sørger vi for denne, hvis du ikke allerede har den. Derudover deltager du løbende i kurser og konferencer omkring kvalitet, juridiske forhold og projekter.

Om dig
Du har en relevant videregående uddannelse som ingeniør, cand.it, cand.merc eller lignende. Alternativt er du uddannet med svendebrev som fx værktøjsmager eller lignende, suppleret med en akademiuddannelse i ledelse eller tilsvarende, dette er et krav til stillingen, så hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har en akademiuddannelse i ledelse, skal du være indforstået med at tage den. 

Det vil være en fordel hvis:

 • du har arbejdet med og har erfaring indenfor kvalitetsområdet.
 • du har et solidt kendskab til kvalitetssikring og -styring, herunder ISO 9001
 • du derudover har kendskab til andre kvalitetsstandarder, som f.eks. AS9100 samt projektarbejde. 
 • erfaring med eller viden om audit eller inspektioner.
 • eventuelt kendskab til NATO´s kvalitetsledelsesstandarder. 

Du er fortrolig i brugen af Microsoft Office pakken, primært, Word, Excel og Outlook, evt. kendskab til SAP vil være en fordel, men ikke et krav.

I Kvalitetsafdelingen arbejder vi som ét team, og vi søger derfor en holdspiller, der er klar på, at vi dækker ind for hinandens arbejdsområder, og vi sparrer med hinanden om problemer og opgaver. 

Som person har du et godt humør og gåpåmod, kan arbejde såvel selvstændigt som i teams, er målrettet og resultatorienteret og kan planlægge din egen arbejdsdag. Du trives med at have travlt i perioder, og med at få hverdagens opgaver til at hænge sammen.

Du har analytisk sans med fokus på processer, problemløsning og løbende forbedringer og kan bevare overblikket over flere samtidige opgaver og projekter. 

Du besidder en naturlig ro, som et stabilt grundlag for ikke at gå på kompromis med kvalitet eller procedurer i pressede situationer.

Du har en personlig gennemslagskraft, og kan kommunikere på et højt niveau både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk. Du evner at formulere dig kort og præcist og at tilpasse dine budskaber til situationen, opgaven og målgruppen.

Ansættelsesvilkår
Er du akademiker vil du blive ansat og aflønnet som specialkonsulent efter den gældende AC-overenskomst. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg i forbindelse med ansættelsen. Der er til jobbet tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Har du et svendebrev ansættes du som overværkmester-1 på tjenestemandslignende vilkår i henhold til aftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og CO10, Central foreningen for Stampersonel - Civil. Basislønnen udgør kr. 32.107,85 pr. måned. Afhængigt af dine kvalifikationer vil der være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. 

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen kan du rette henvendelse til chefen for Kvalitetsafdelingen Susanne Freltofte på telefon 7281 5911/ mobil 4132 5716 eller major Jens Gydov på telefon 7281 5912.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR konsulent Anett Brund Kronborg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9135.

Ansøgningsfristen er den. 15. januar 2018. Samtaler forventes afholdt snarest efter ansøgningsfristens udløb.

Send motiveret ansøgning og CV via linket, hvor FOKUS, eksamensbeviser og andre relevante dokumenter også skal vedhæftes. 

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder