Jobbet "Naturmedarbejder til sagsbehandling og naturopgaver" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

ArbejdsstedBy- og Fællesforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.
Arbejdstid: 37 timer ugentligt med flekstid.
Ansættelsestidspunkt: -1. februar 2024 eller hurtigst muligt.
En af vores meget erfarne sagsbehandlere i vores Naturteam har fået nyt job. Vi søger derfor en ny kollega.

Hvad kan vi tilbyde:

 • Stor indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og udførelse
 • Et godt samarbejdsmiljø, der er præget af hjælpsomhed og faglig sparring 
 • Muligheder for at udvikle dig og dine arbejdsopgaver indenfor fagområderne
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling

Funktioner:

 • Sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven (bl.a. § 3-beskyttet natur, beskyttelseslinjer og offentlighedens adgang),
 • Sagsbehandling efter museumsloven (diger og fortidsminder),
 • Sagsbehandling på skovrejsningsprojekter,
 • Naturvurderinger (naturkvalitet, bilag IV-arter og Natura2000) og
 • Naturpleje på beskyttede naturarealer, herunder kontakt til lodsejere, dyreholdere m.m.

Kvalifikationer:

 • Relevant uddannelse – det kunne være biolog, skov-og landskabsingeniør, jordbrugsteknolog eller lignende.
 • Stor erfaring med kommunal myndighedsbehandling på naturområdet bredt.
 • Stærke kompetencer inden for mundtlig og skriftlig kommunikation på dansk 
 • Et godt botanisk kendskab til danske arter og gerne et særligt kendskab til andre organismegrupper
 • Interesse i varetagelse af naturinteresser i kommunens planlægningsopgaver
 • Gerne erfaring med GIS
 • God sans for at skabe et positivt samarbejdsmiljø med kollegaer og lodsejere, interesseorganisationer og andre interessenter.
 • Kørekort til personbil.

Hvem er vi?

Du vil blive ansat i afdelingen Natur og Vand, som organisatorisk er placeret i Miljø og Grøn Omstilling i By- og Fællesforvaltningen sammen med afdelingerne Miljø og Erhverv samt Miljø & Klima. Vi ca. 50 administrative medarbejdere, fordelt på de tre afdelinger. Lederstilen er motiverende med stor fokus på uddelegering, medarbejderinddragelse og tværgående samarbejde for at skabe fælles løsninger.
I Natur og Vand er vi 20 medarbejdere som arbejder med et bredt udvalg af opgaver indenfor vandløb, natur og biodiversitet, kyst, outdoor og landsbyudvikling. Her indenfor arbejder vi bl.a. med vandområdeplaner, Natura 2000-planer, vandløbsrestaurerings- og naturgenopretningsprojekter, naturpleje, stiprojekter samt myndighedsarbejde efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og kystbeskyttelsesloven.
Derudover deltager vi i tværkommunale samarbejder som Naturpark Lillebælt og Liv i Lillebælt, med det primære formål at forbedre biodiversiteten i havmiljøet og formidle herom.

Om By- og Fællesforvaltningen
I By- og Fællesforvaltningen arbejder vi for at styrke og udvikle hele kommunen som en attraktiv bosætnings-, oplevelses- og vækstkommune. Vi vil gerne skabe positive forandringer og et ambitiøst fællesskab. Her er højt til loftet, frie rammer og dermed rig lejlighed og plads til din faglige og personlige udvikling.

Om Kolding Kommune
By- og Fællesforvaltningen er én af fire forvaltninger i Kolding Kommune, som i alt beskæftiger omkring 8000 medarbejdere. I Kolding Kommune arbejder vi med afsæt i visionen ”Kolding – sammen designer vi livet” og et mindset, vi kalder Borgerens Centrum, hvor vi på tværs af forvaltninger og faggrænser finder de bedste løsninger sammen med og for borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere.
Løn: I henhold til gældende overenskomst og efter reglerne og ny løn.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Du er velkommen til at kontakte afdelingschef i Natur og Vand, Inger Birkebæk Madsen på tlf. 79797450 eller naturmedarbejder i Naturteamet, Line Ankjær på tlf. 79797455. Da vi holder ferielukket mellem jul og nytår er det ikke muligt at træffe os fra den 23. december til 2. januar.

Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Søg stillingen".
Ansøgningsfrist: Søndag den 7. januar 2024.
Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt den 17. januar 2024.
Kolding Kommune opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.