Jobbet "Naturen og klimaet kræver dine løsninger (vandløbshydraulik)" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Klimaforandringerne giver et forandret og mere vådt klima. Kystdirektoratet spiller en central rolle i klimatilpasningen af Danmark. Vi står over for en fremtid, der har fokus på udvikling af modeller og værktøjer til grundlag for netop dette. En fremtid med spændende nye opgaver, der kræver intelligente løsninger. Løsninger grundlagt på viden, sikker anvendelse af data og erfaringer samt kreativitet. Skal du med på holdet?

Søger vi dine kompetencer?
Vi leder efter dig, der har et bredt kendskab til vandløbshydraulik og erfaring med processerne langs vandløb. Du har en uddannelse på kandidatniveau og kan eksempelvis være civilingeniør med specialisering i vandbygning, geograf med specialisering inden for vandløb eller tilsvarende kandidatuddannelse med specialviden inden for vandforvaltning. 

Af kompetencer søger vi:

  • Viden inden for vandløbshydraulik samt hydrologi, Q/h-forhold og bestemmelse af daglig vandføring.
  • Viden inden for vandløbsopmåling og vandløbsbundens stabilitet mod erosion.
  • Solidt kendskab til statistiske analyser og datahåndtering.
  • Kendskab til vandløbsvedligeholdelse og -økologi.
  • Kendskab til anvendelse af numeriske modeller.
  • Erfaring med brug af ESRI/ArcGIS produkter og gerne inden for programmering af støttefunktionalitet (glueware) f.eks. Python eller ArcPy.

I 2018 udviklede Kystdirektoratet i samarbejde med SCALGO og COWI en model til bestemmelse af oversvømmelse fra vandløb. Modellen er anvendt ved konkrete hændelser til den nationale vurdering af risikoen i regi af EU’s oversvømmelsesdirektiv. I forbindelse med implementering af direktivets næste planperiode og Danmarks Digitaliseringsstrategi vil vi videreudvikle modellen fra 2018. Videreudviklingen af modellen kommer til at skabe konkret værdi for vores samfund, og du kan få en afgørende rolle. 

Din hverdag hos Kystdirektoratet
Du bliver en del af et engageret team af ca. 12 kystteknikere, der favner forskellige faglige baggrunde inden for natur- og ingeniørvidenskab. Teamet arbejder med vidensopbygning om konsekvenser af klimaforandringer, kysttilbagerykning og oversvømmelse samt udvikling af værtøjer og modeller til håndtering af konsekvenserne - herunder også design af kystbeskyttelse. Vi er ansvarlig myndighed for implementeringen af EU’s oversvømmelsesdirektiv i Danmark, og vi arbejder med såvel nationale som internationale projekter i tæt samarbejde med partnere i ind- og udland. Vi har udviklet Kystplanlægger.dk og indgår centralt i arbejdet med at udvikle klimatilpasningen i Danmark. Vi tilbyder således et spændende og dynamisk miljø med rig mulighed for faglig udvikling og mulighed for at få indflydelse på, hvordan Danmark skal møde klimaforandringerne i fremtiden.

Om os 
Kystdirektoratet ligger i Lemvig med direkte adgang til Vestjyllands storslåede natur. Hvis du er til store naturoplevelser eller er en entusiastisk tilhænger af vandsport, er Vestjylland det rette sted for dig. I Kystdirektoratet bruger vi viden og data til at skabe tryghed og sikkerhed for dem, der bor i de danske kystområder. Vi deler vores viden og går i dialog. Vi har fokus på tværgående samarbejde og bruger vores viden og kompetencer på tværs af organisationen. Vores ledelsesstruktur er flad og tillader en smidig og handlingsorienteret opgaveløsning. De faglige opgaver er ofte organiseret i teams og projekter.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og en række Akademikerorganisationer for akademikere i staten
(Akademiker-overenskomsten). 

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner med arbejdssted i Kystdirektoratet i Lemvig. 

Arbejdstiden er på 37 timer pr. uge.

Kørekort til personbil er en forudsætning for ansættelse.

Yderligere oplysninger
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte teamleder for Team Kyst og Klima Thorsten Piontkowitz på telefon 21 70 10 92 eller projektleder Kaija Andersen
(ferie fra 18. juli) på telefon 20 82 21 80. 

Du kan læse mere om Kystdirektoratet på www.kyst.dk samt blive lidt klogere på, hvad arbejdslivet byder på her hos os.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning med CV og eksamensbeviser senest
den 14. august 2022.

Rekrutteringsforløb
Samtaler gennemføres 23. august 2022 i Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig. Der indgår en caseopgave i forbindelse med samtalen.

Tiltrædelse 1. oktober 2022 eller efter nærmere aftale. 

Miljøministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Kystdirektoratet er statens myndighed på kystområdet. Vi tager vare på Danmarks kyster og søterritoriet, hvor vi med analyser sikrer den faglige viden om kysternes dynamik til brug ved kystbeskyttelse eller anlæg langs Danmarks over 7.300 km kyststrækning. Kystdirektoratet udvikler også nye risikoanalyser og metoder til kystbeskyttelse i forbindelse med klimaforandringer samt formidler viden og rådgivning til miljøministeren, andre myndigheder og borgere i Danmark.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder