Gå til hovedindhold
Jobbet "Næstkommanderende" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Næstkommanderende til A4 Logistic ved Helicopter Wing Karup

Helicopter Wing Karup har brug for en ambitiøs og erfaren teknisk kollega til stillingen som næstkommanderende for Materieldriftssektionen (A4 Logistics). Stillingen kræver betydelig indsigt i materielforvaltning, særligt inden for driftsstyring og vedligeholdelse af luftfartøjer, gode analytiske evner og et godt humør.

Vi værdsætter den gode omgangstone, hvor hver dag byder på nye udfordringer. Det kræver handlekraft og en positiv indstilling. Så hvis du vil være en del af den logistiske opgaveløsning inden for helikopteroperationer, er jobbet som næstkommanderende til A4 Logistic måske noget for dig.

Om os
A4 Logistics er Helicopter Wing Karups Logistik og Materieldriftssektion og er ansvarlig for den lang- og kortsigtede planlægning, tilrettelæggelse og koordination af den samlede materielfaglige drift, herunder overordnet planlægning og driftskoordination for vedligeholdelsestjenesten og koordination mellem vedligeholdelsestjenesten og forsyningstjenesten. Endvidere er A4 Logistics ansvarlig for udarbejdelsen og vedligeholdelsen af diverse bestemmelser inden for det materielfaglige område.

Om stillingen
I samarbejde med chefen for A4, samt den øvrige materieldriftsstab, varetager du den overordnede logistiske og materielfaglige sagsbehandling inden for A4, som driftskoordinerende myndighed for fly, helikoptere og materiel ved Helicopter Wing Karup.

Helicopter Wing Karup er i samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse ved at opbygge og implementere Helikopterdriftscenteret, som baserer sig på EMAR-M grundlaget. Helikopterdriftscenteret varetager, på vegne af chefen for Logistic Group og chef A4, den daglige drift af luftfartøjerne i rammen af en Continuing Airworthiness Management Organisation.

Du vil i samarbejde med chefen for A4 og chefen for Helikopterdriftscenteret være en nøglespiller i omstillingen af Helikopter Wing Karups materielfaglige processer og procedurer til det nye grundlag, samtidig med at du bidrager til den daglige materieldrift i forbindelse med de løbende helikopteroperationer.

Stillingsindholdet strækker sig derfor fra strategisk planlægning og udvikling til daglige operationelle driftsopgaver, samt spænder bredt over hele det logistiske fagområde fra eksempelvis deployeringsplanlægning, driftsøkonomi, opdaterings- og anskaffelsesprojekter til almindelig vedligeholdelses- og forsyningstjeneste. Endvidere er du stedfortræder for chefen for A4. 

Helicopter Wing Karup har i øjeblikket også et stillingsopslag på stillingen: Daglig leder ved Helicopter Wing Karup, A4 Logistic Light Support Helicopter. Afhængig af kandidater til den stilling samt dine ønsker og kompetencer kan den endelige opgavefordeling mellem stillingerne aftales nærmere, eksempelvis hvis du ønsker ledelsesansvar. Vi opfordrer dig til evt. at søge begge stillinger.

Om dig
Du uddannet teknisk officer i Flyvevåbnet med grad af kaptajn og har erfaring inden for flyvedligeholdelse eller har måske en baggrund som ingeniør eller maskinmester. Alternativt har du erhvervet dig tilsvarende kompetencer gennem anden tjeneste. Du er en engageret opgaveløser som kan indgå i samarbejdsrelationer på tværs af Helicopter Wing Karups stab. Du har mod på at udfordre nuværende forretningsgange og søge optimering inden for eget ansvarsområde.
Du skal kunne repræsentere A4 udadtil overfor Forsvarets øvrige myndigheder og indadtil overfor Helicopter Wing Karups enheder og stab, og det forventes, at du kan kommunikere klart og tydeligt i skrift og tale. Du skal løse et bredt spektrum af opgaver relateret til det materielfaglige område på niveau 3 stabsniveau. Det vil være en fordel, hvis du evt. har erfaring fra internationale missioner og optimalt fra en NIV II myndighed.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. 
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvaret, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Ingeniører ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten på basisløntrin 4 - 8. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %. For ingeniører vil stillingen være en projektstilling på 4 år.

Maskinmestre ansættes og aflønnes i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for maskinmestre i land og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S fællesoverenskomsten). Basislønnen udgør pr. måned 36.967,67 kr. ved ledelsesansvar eller pr. måned 28.303,42 kr. uden ledelsesansvar. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 16,55 %. For maskinmestre vil stillingen være en projektstilling på 4 år.

Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg, samt vil det præcise stillingsindhold blive tilrettelagt i samarbejde med den rette kandidat

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

For militært ansat personel gælder at ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. 

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos major Søren Godik Godiksen, på mail: HW-A4-001@mil.dk, på telefon 7284 2541 eller 2560 7209 eller major Henrik Boesdal, på mail: HW-LCAMO-001@mil.dk eller på telefon 7284 2540, 2551 1870.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 7281 9143.

Ansøgningsfristen er 25. februar 2018, vi forventer at afholde samtaler i uge 10 og med forventeligt ansættelse 1. maj 2018 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. 

Forsvarsministeriets Koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytækning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder